DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty

Nasze projekty

InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia

InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie 1 nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja…

Czytaj dalej
Blue Tourism Opportunities (BTO)

Blue Tourism Opportunities (BTO)

Niebieska turystyka jest rozwijającym się sektorem turystyki. Biorąc pod uwagę roczny raport gospodarczy na temat niebieskiej gospodarki UE przedstawiony przez…

Czytaj dalej
UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie…

Czytaj dalej
Tourism Education of the Future

Tourism Education of the Future

Cel projektu: Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie…

Czytaj dalej
Kariera Turystyka

Kariera Turystyka

Cel projektu: Wsparcie co najmniej 600 studentów i studentek SGTiR (obecnie SGTiHV), wchodzących na rynek pracy, poprzez wysokiej jakości usługi…

Czytaj dalej
Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu

Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu

Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji…

Czytaj dalej
Turystyka na stażach

Turystyka na stażach

Realizacja staży krajowych dla 193 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Turystyka i rekreacja, uczestniczących w…

Czytaj dalej
Turystyczna uczelnia dostępna

Turystyczna uczelnia dostępna

Cel projektu: Projekt zapewni uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez zwiększenie…

Czytaj dalej

Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora realizuje projekt:

„Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-KN51/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18
Okres realizacji projektu od: od: 2019-02-01 do: 2021-09-30

Kwota dofinansowania: 2 115 720,32 zł

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie jednego nowego programu kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika, Profil Praktyczny studia II stopnia niestacjonarne.

UE

Integrated Vistula of the Future

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Integrated Vistula of the Future

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: WND-POWR.03.05.00-00-z067/17

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2022-03-31

Kwota dofinansowania: 7 962 343,82 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez 1 szkołą wyższą, tj. Akademię Finansów i Biznesu w Warszawie, w okresie do 31.03.2022 r. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

UE

Integrated Vistula of the Future 2

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

“Integrated Vistula of the Future 2”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-Z220/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/1
Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2023-03-31

Kwota dofinansowania: 6 374 400,50 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, w okresie do 31.03.2023 r.

UE

Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-A099/19

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19
Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2023-09-30

Kwota dofinansowania: 3 742 577,75 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 30.09.2023 r. AFiBV, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

UE

Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

“Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-W071/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18
Okres realizacji projektu od: 2019-07-01 do: 2021-05-31

Kwota dofinansowania: 579 237,50 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Stworzenie i realizacja pięciu kursów edukacyjnych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, a także podniesienie kompetencji przez min. 400 studentów, w tym 210 kobiet, w okresie do 31.05.2021 r.

UE

Praktyczna lekcja przedsiębiorczości

Akademia Finansów i Biznesu Vistula wraz z Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości realizują projekt:

“Praktyczna lekcja przedsiębiorczości”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-T033/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2021-02-28

Kwota dofinansowania: 953 030,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Opracowanie 3 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 7 obszarów działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń, działań mentoringowych, e-learningu w okresie 01.2019 do 02.2021 (w ramach uniwersytetu dziecięcego), wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji biznesowej i przedsiębiorczej Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (budowanie przedsiębiorczych kompetencji młodych Polaków), dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy młodzieży w wieku 16-19 lat oraz ich rodziców i nauczycieli

UE

Uniwersalny profesjonalista

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Uniwersalny profesjonalista

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-PU03/19

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19
Okres realizacji projektu od: 2020-04-01 do: 2023-09-30

Kwota dofinansowania: 1 940 968,28 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji studentów AFiBV, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u kadry dydaktycznej Uczelni  w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego, poprzez: modyfikację programów kształcenia na 3 kierunkach, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na kierunkach:

1.Grafika;

2.Architektura i urbanistyka;

3.Informatyka.

UE

Vistula.cert

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Vistula.cert

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-K356/16Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
Okres realizacji projektu od: 2018-10-01 do: 2021-09-30

Kwota dofinansowania: 322 728,70 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji 80 studentów (10kobiet/70mężczyzn) i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w certyfikowanych szkoleniach z metodyk zarządzania IT (z egzaminem), wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z komp. komunikacyjnych

UE

UCZELNIE POSZUKUJĄ WYKONAWCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Zarówno Akademia Finansów i Biznesu Vistula, jak i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, poszukują wykonawcy/wykonawców usługi badania losów (przy użyciu metody CATI) absolwentów uczestniczących w projektach współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskich realizowanych przez Biura Karier obu Uczelni.

Zainteresowani mogą składać oferty do 28 maja 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach – zapytaniach ofertowych

ZAPYTANIE OFERTOWE – AFIBV

ZAPYTANIE OFERTOWE – SGTiR

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie Zasady konkurencyjności nr BK/ZK/1/2017 z dnia 26.01.2017 na:

 1. Udostępnienie na podstawie licencji, narzędzi badania kompetencji.
 2. Organizacja i realizacja szkoleń wdrożeniowych z zakresu użytkowania udostępnionych narzędzi.

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: Asseco Data Systems S.A. – ul. Żwirki i Wigury 15 , 81-387 Gdynia. Oferta uzyskała największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (po negocjacjach z Wykonawcą oferującym najniższą cenę) wynosi 110 400,00 zł brutto.

Informacja o rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku nr ABK/RR/2/2017 z dnia 26.05.2017 na:

 1. Realizację Szkolenia certyfikacyjnego ICC – certyfikat coacha, dla 1 osoby w ramach podnoszenia kompetencji pracowników Biura Karier.

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: VALUES TEAM AL. KEN 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa.

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15 000,00 zł brutto.

Informacja o rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku nr ABK/RR/1/2017 z dnia 26.05.2017 na:

 1. Szkolenie dla doradców zawodowych z zakresu narzędzi do badania kompetencji,
 2. Szkolenie dla doradców zawodowych zakresu uczenia studentów przedsiębiorczości pt. Business Manager,
 3. Szkolenie z zakresu Assessment i Development Center,
 4. Szkolenie z zakresu zaawansowane metody i narzędzia diagnozy potencjału zawodowego. R/1/2017

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: VALUES TEAM AL. KEN 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa.

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 24 000,00 zł brutto

Zapytanie ofertowe na szkolenie certyfikacyjne ICC – Certyfikat Coacha

W związku z realizacją projektu „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”, nr POWR.03.01.00-00-B066/15 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) planuje zrealizować szkolenie CERTYFIKACYJNE ICC – CERTYFIKAT COACHA dla 1 osoby w ramach podnoszenia kompetencji pracowników Biura Karier.

ZAPYTANIE OFERTOWE TUTAJ

Zapytanie ofertowe na szkolenia dla dwóch nowych pracowników Biura Karier – Doradca Zawodowy i Doradca ds. Przedsiębiorczości

W związku z realizacją projektu „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”, nr POWR.03.01.00-00-B066/15 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) planuje zrealizować szkolenia dla dwóch nowych pracowników Biura Karier – DORADCA ZAWODOWY I DORADCA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach podnoszenia kompetencji, nabywania nowych doświadczeń i kwalifikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE TUTAJ

Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula uczestniczących w projekcie staży studenckich organizowanym przez Zamawiającego, a współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bilety lotnicze związane są z zagranicznymi podróżami studentów w celu odbycia stażu.

ZAPYTANIE OFERTOWE TUTAJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu:

„Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”

Przedmiot zamówienia:

 1. Udostępnienie, na podstawie licencji, narzędzi badania kompetencji.
 2. Organizacja i realizacja szkoleń wdrożeniowych z zakresu użytkowania udostępnionych narzędzi.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagania funkcjonalne dostarczanych narzędzi badania kompetencji
 3. Scenariusze testowe do sprawdzenia zgodności oferowanych narzędzi
 4. Oferta

Zaproszenie do składania ofert – e-usługi AFiB Vistula

Przedmiotem zamówienia jest przygotowania studium wykonalności projektu wymaganego do skutecznego
złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; działanie 2.1 E-usługi; poddziałanie 2.1.1
Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, dalej zwanego „studium
wykonalności projektu”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – polisy ubezpieczeniowych NNW

Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi rozeznanie rynku wśród instytucji ubezpieczeniowych NNW studentów uczestniczących w programach stażowych w ramach projektów „Liczę na staż” i „Staże bez granic”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polisy obejmować będą okres 3-miesięcznych staży.

ROZEZNANIE RYNKU (wersja PDF)

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.