UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP

Opłaty za studia

Zarządzenie Rektora o opłatach
Uchwała Rady wykonawczej o odpłatności za odbywanie dodatkowej specjalności na studiach mobilnych

Podstawowe akty prawne

Statut Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Regulamin studiów
Uchwała nr 4/15.06/2020 ws. warunków i trybu przyjmowania na studia w AFiB Vistula na rok akademicki 2021-2022
Zarządzenie w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych
Regulamin egzaminowania w AFiBV 2017
Regulamin procesu dyplomowania w AFiB Vistula

Wybrane zarządzenia Rektora

Zarządzenie 2-04-2021 organizacja r.ak. 2021-2022
Zarządzenie 1-03-2021 Regulamin stwarzania warunków-osoby ze szczeg. potrzebami
Zarządzenie Nr 5/11/2020 Rektora AFiB Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w AFiB Vistula
Zarządzenie w sprawie Przewodnika pisania pracy dyplomowej w AFiB Vistula (tekst przewodnika dostępny w uczelnianej sieci Intranet)
Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 AFiB Vistula
Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa imprez
Zarządzenie Rektora AFiBV w sprawie obowiązku noszenia legitymacji studenckich/indentyfikatorów osobistych.
Zarządzenie w sprawie utworzenia w AFiBV funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Bezpieczeństwa
Zarządzenie Rektora ws. utworzenia funkcji Rzecznika Akademickiego (OMBUDSMANA)

Etyka i profilaktyka antykorupcyjna na uczelni

Zarządzenie 4-11-2020 Komisja ds. Etyki i Antydyskryminacji
Kodeks Etyki AFiBV
Uchwała w sprawie Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
Zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich

Ochrona danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załączniki do pobrania

Regulamin studiów

Załączniki do pobrania

Statut SGTiH Vistula

Załączniki do pobrania

Zarządzenie ws. OPŁAT ZA STUDIA

Wzory dyplomów ukończenia studiów obowiązujące od dnia 1 czerwca 2022 r.

Wzorzec Dyplomu Ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia
Wzorzec Dyplomu Ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia Z Wyróżnieniem
Wzorzec Dyplomu Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia
Wzorzec Dyplomu Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia Z Wyróżnieniem

Format dokumentu – dokument jednostronny w formacie A4, papier zabezpieczony, druk offsetowy.
Sposób personalizacji dokumentu – przy użyciu drukarki atramentowej

a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 01.06.2022 r.
b) data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01.06.2022 r.
c) okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
d) data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: bezterminowo

Opis techniczny zabezpieczeń blankietu dyplomu

Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.