DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kariera na uczelni

Kariera na uczelni

W Grupie Uczelni Vistula wyznajemy zasadę, że pracownicy są największą wartością i najważniejszym kapitałem organizacji. To dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i samodzielności pracowników rozwijamy się dynamicznie i osiągamy sukcesy na rynku. Stawiamy na przyjazną i otwartą atmosferę pracy, w gronie specjalistów, którzy do swoich obowiązków podchodzą z pasją i zaangażowaniem. Działamy według procesów i procedur, które systematyzują i usprawniają naszą pracę, a także korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań. Możemy również sami tworzyć oraz wdrażać swoje pomysły i rozwiązania w życie, a przez to mieć realny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych, a takie podejście gwarantuje nam nieustanny rozwój i rozwija w nas kreatywne myślenie.

Czytaj mniej

W Grupie Uczelni Vistula wyznajemy zasadę, że pracownicy są największą wartością i najważniejszym kapitałem organizacji. To dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i samodzielności pracowników rozwijamy…

Czytaj więcej
Kodeks etyki AFiB Vistula

Kandydaci zainteresowani pracą w Akademii Finansów i Biznesu Vistula/ Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie proszeni są o przesyłanie CV na specjalny adres mailowy: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl

Dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne w Grupie Uczelni Vistula

Jeżeli chcesz uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Uczelnie z Grupy Vistula, dopisz do CV poniższą zgodę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonej aplikacji, w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez uczelnie z Grupy Vistula.”

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KARIERA/ PRACA

Dane Administratora danych, w zależności od publikowanego ogłoszenia o pracę:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula lub Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail: info@vistula.edu.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@vistula.edu.pl

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

  • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania danych, w zakresie danych wymaganych od kandydata i niezbędnych do zatrudnienia, jest przepis prawa, jakim jest ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez złożenie aplikacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • przyszłe procesy rekrutacyjne, prowadzone przez uczelnie z Grupy Vistula. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby zamieszczona w CV. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, co będzie jednoznaczne z usunięciem danych. Niezależnie od wycofania zgody, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 1 rok.

Odbiorcy danych

  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z korzystaniem z rozwiązań informatycznych zewnętrznych dostawców, np. Microsoft, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską z zachowaniem odpowiednich środków gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
  • wycofania w dowolnych czasie udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania powyższych praw prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe są podane na początku informacji.

Ponadto, osoba której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferty pracy

Recepcjonista / Recepcjonistka
Przedstawiciel Centrum Obsługi Klienta
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pracownika akademickiego
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.