UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / Tourism Education of the Future

Tourism Education of the Future

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt: „Tourism Education of the Future” 
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z076/17

Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2022-06-30
Kwota dofinansowania: 7 983 671,61 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (obecnie Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula) poprzez: opracowanie i realizację  nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia dla studentów polskich i z zagranicy, realizację wsparcia w postaci trzech elementów: szkoleń (w tym certyfikowanych), zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje w formach aktywności , wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami, realizację staży dla studentów, realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej , kierowniczej i administracyjnej, a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.