UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / Tourism Education of the Future

Tourism Education of the Future

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt: „Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji” 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z076/17
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2023-12-31
Kwota dofinansowania: 7 983 671,61 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Celem Projektu był wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (obecnie Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula) poprzez:
✓ opracowanie i realizację nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia dla studentów polskich i z zagranicy,
✓ realizację wsparcia w postaci trzech elementów:

• szkoleń (w tym certyfikowanych);
• zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje w formach aktywności, wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami;
• realizację staży dla studentów, realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej, a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.”

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +44
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.