DNI OTWARTE ONLINE -30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / Tourism Education of the Future

Tourism Education of the Future

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt: „Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji” 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z076/17
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2023-11-30
Kwota dofinansowania: 7 983 671,61 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (obecnie Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula) poprzez:
✓ opracowanie i realizację nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia dla studentów polskich i z zagranicy,
✓ realizację wsparcia w postaci trzech elementów:

• szkoleń (w tym certyfikowanych);
• zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje w formach aktywności, wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami;
• realizację staży dla studentów, realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej, a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.”

 

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.