UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu

Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt: „Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu” Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-ZR26/18

Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2023-03-30
Kwota dofinansowania: 7 192 745,50 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji (obecnie Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula) w Warszawie, w okresie od 01.04.2019 do 30.03.2023 r.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.