UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia

InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia

Szkoła Głowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zrealizowała projekt: InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia II stopnia
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
Numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.03.00-00-M166/16

Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16
Okres realizacji projektu od: 2017-03-01 do: 2019-12-31
Kwota dofinansowania: 1 350 177,80 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja (studia II stopnia, stacjonarne, w języku angielskim – wszystkie specjalności) oraz poprawa dostępności do innowacyjnego programu kształcenia, pozwalającego na podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla studentów polskich i z zagranicy w okresie do 31.12.2019 r.

logo Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.