UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt: UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-T198/18

Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2022-09-30
Kwota dofinansowania: 998 479,20 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny 
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 31.12.2020 r. (w ramach uniwersytetu trzeciego wieku), przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji (obecnie Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula), wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, tj. Gminą Bieliny i Fundacją Optimum Pareto, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 160 seniorów w wieku +60, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.