DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / Blue Tourism Opportunities (BTO)

Blue Tourism Opportunities (BTO)

Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 – Strategic Partnerships for higher education
Form ID: KA203-A13C2B7E Deadline (Brussels Time) 2020-04-23 12:00:00
Priority: HE: Tackling skills gaps and mismatches
Priorities and Topic: HE: Promoting and rewarding excellence in teaching and skills development
HORIZONTAL: Innovative practices in a digital era
Czas realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022
Niebieska turystyka jest rozwijającym się sektorem turystyki. Biorąc pod uwagę roczny raport gospodarczy na temat niebieskiej gospodarki UE przedstawiony przez Komisję Europejską: „turystyka przybrzeżna to największy udział w zatrudnieniu, wartości dodanej i zyskach, przyczyniający się znacznie bardziej do tworzenia miejsc pracy niż do wartości dodanej brutto i / lub zysków”. Zatem, niebieski sektor turystyki ma szczególny potencjał w zakresie rozwoju nowych firm, co wiąże się m. in. z realizacją działań sprzyjających zarówno podnoszeniu kwalifikacji zawodowych absolwentów, jak i uczelni, w zakresie wsparcia studentów na temat wiedzy o niebieskiej turystyce, co pozwala na wdrażanie nowych elementów w programach kształcenia i aktywny udział wykładowców w tym procesie.
Cele projektu BT Opportunities:

 1. Doskonalenie umiejętności biznesowych, w tym biznesowych umiejętności społecznych absolwentów szkół wyższych.
 2. Wdrażanie programów nauczania i programów szkoleniowych na uczelniach odpowiadających potrzebom niebieskiej branży turystycznej.
 3. Poprawa kompetencji zawodowych profesorów uczelni wyższych w zakresie metody MOOC, w obszarach związanych z przedsiębiorczością w niebieskiej turystyce.
 4. Wykorzystanie mentoringu jako narzędzia współpracy i wsparcia pomiędzy uniwersytetem/ profesorem/ studentem w duchu niebieskiej turystyki.

Aby osiągnąć te cele, zostanie zaprojektowany kurs szkoleniowy z dwoma modułami szkoleniowymi dotyczącymi przedsiębiorczości w niebieskiej turystyce, zgodnie z ramami metodologicznymi ECVET i EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework), które ułatwiają walidację i uznawanie umiejętności i wiedzy zawodowej nabytych w różnych systemach edukacji i krajach UE. Zostanie opracowana platforma mentoringu w niebieskiej turystyce, gdzie profesorowie i studenci lub absolwenci będą mogli współdziałać/kontaktować się w celu konsultowania ich biznesu. Podobnie wykładowcy uczelni zostaną przeszkoleni w zakresie stosowania MOOC, jako metody dydaktycznej na kursach przedsiębiorczości w niebieskiej turystyce.
Grupy docelowe projektu, bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w projekcie, to:

 • uczelnie związane z sektorem turystycznym;
 • studenci i absolwenci szkół wyższych o charakterze przedsiębiorczym;
 • nauczyciele z uniwersytetu;
 • organizacje i stowarzyszenia przedsiębiorców;
 • Izby Handlowe (Chambers of Commerce);
 • centra wsparcia przedsiębiorców, inkubatory start-upów.

Aby osiągnąć cele projektu, zastosowane zostaną innowacyjne metodologie (MOOC, platforma mentoringowa „w chmurze”), mające na celu zwiększenie ich wykorzystania jako metody dydaktycznej i wzajemnych powiązań student-wykładowca-mentor oraz uzyskanie długoterminowych korzyści z użyteczności tych narzędzi, jako metody podnoszenia umiejętności zawodowych użytkowników zarówno na poziomie ucznia, jak i nauczyciela.
Ponadnarodowość obecnego projektu ma fundamentalne znaczenie dla poznania celów projektu, jak również uzyskanych wyników i opracowanych różnorodnych produktów.
Partnerzy:

 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula – Coordinator (Poland);
 • Asociacion de Innovacion Emprendimiento y Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (INNETICA) (Spain);
 • Institut National de Cercetare Dezvoltare in Turism (Romania);
 • ESE, Ensino Superior Empresarial, LDA. (Portugal);
 • Skills Zone Malta co. Limited (Malta);
 • Glandrive, Unipessoal LDA (Portugal).

Web: www.bluetourismopportunities.eu
Fb: www.facebook.com/bluetourismopportunities

Pliki

Blue Tourism Opportunities (BTO) – newsletter 1.06.2021

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.