DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Sprawy studenckie / Dział Karier i Praktyk / Obowiązkowe praktyki

Obowiązkowe praktyki

Praktyki zawodowe są obowiązkowe na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka) oraz na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunku: Turystyka i Hotelarstwo).

Studencie sprawdź, na którym semestrze masz obowiązek zaliczenia praktyk i w jakim wymiarze godzinowym. Miejsce praktyk możesz znaleźć samodzielnie lub skorzystać z oferty Działu Karier i Praktyk.

Wszelkiej pomocy i konsultacji udzieli ci Kierunkowy Opiekun Zawodowych Praktyk Studenckich – dla Twojego kierunku

Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne):
dr inż. Piotr Dominik
p.dominik@vistula.edu.pl

Turystyka i rekreacja, Turystyka i hotelarstwo (studia niestacjonarne):
dr Bogdan Dębowski
b.debowski@vistula.edu.pl

Dietetyka (studia stacjonarne, studia niestacjonarne):
dr inż. Agnieszka Sulich
a.sulich@vistula.edu.pl

Wydziałowy Opiekun Zawodowych Praktyk Studenckich:
dr Piotr Kociszewski
p.kociszewski@vistula.edu.pl

Czytaj mniej

Praktyki zawodowe są obowiązkowe na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka) oraz na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjo…

Czytaj więcej

Studenci SGTiH Vistula mogą przesyłać skany dokumentów dotyczących praktyk na adres: praktykisgtih@vistula.edu.pl. Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich rubryk (m.in. daty, podpisy, pieczątki itp.). Dokumenty muszą być kompletne.

Masz dwie możliwości zaliczenia praktyk zawodowych:

I. NA PODSTAWIE REALIZACJI ZAWODOWYCH PRAKTYK W POLSCE

Przed rozpoczęciem praktyk:

Krok 1: Wydrukuj poniższe dokumenty.

  • Umowę o organizację zawodowej praktyki studenckiej – 2 egzemplarze POBIERZ
  • Skierowanie na zawodową praktykę studencką – tylko, jeśli pracodawca wymaga skierowania przed nawiązaniem współpracy z Tobą POBIERZ
  • Dzienniczek zawodowych praktyk studenckich POBIERZ
  • Zaświadczenie o odbyciu zawodowej praktyki studenckiej POBIERZ

Krok 2: Przekaż pracodawcy do podpisu 2 egzemplarze umowy.

Krok 3: Złóż w Dziale Karier i Praktyk podpisane przez pracodawcę 2 egzemplarze umowy, aby uzyskać podpis Wydziałowego Opiekuna Praktyk.

Krok 4: Przekaż podpisaną umowę pracodawcy.

PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYK

Krok 5: Złóż w Dziale Karier i Praktyk podpisane przez pracodawcę dokumenty (nie później niż 3 tygodnie od zakończenia praktyk):

  • Zaświadczenie o odbyciu zawodowej praktyki studenckiej
  • Dzienniczek zawodowych praktyk studenckich

II. NA PODSTAWIE PRACY LUB INNEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WYKONYWANEJ W POLSCE, ZGODNEJ Z KIERUNKIEM I PROFILEM STUDIÓW

Jeżeli podczas swojej aktywności zawodowej osiągnąłeś/aś założone w programie praktyk efekty oraz spełniasz kryterium wskazane w programie praktyk czasu trwania oraz liczby godzin, masz możliwość ubiegania się o zaliczenie praktyk na jej podstawie.

Krok 1: Wydrukuj i złóż w Dziale Karier i Praktyk poniższe dokumenty:

  • Wniosek o zaliczenie zawodowych praktyk studenckich na podstawie aktywności zawodowej oraz oświadczenie studenta wraz z informację dotyczącą osiągniętych efektów uczenia się ujętych w programie zawodowych praktyk studenckich – wypełnia student POBIERZ
  • Opinia pracodawcy dotycząca przebiegu zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej* (dołącz kopię umowy) – wypełnia pracodawca POBIERZ

     *Dołącz kopię umowy o pracę lub wolontariatu lub stażu

       W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej dołącz potwierdzenie rejestracji z CEIDG lub KRS.

Program Praktyk SGTiH Vistula – KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Kierunek Turystyka i Rekreacja – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2023/2024
Kierunek Turystyka i Rekreacja – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023
Kierunek Turystyka i Rekreacja – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2021/2022

Program Praktyk SGTiH Vistula – KIERUNEK DIETETYKA

Kierunek Dietetyka – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2023/2024
Kierunek Dietetyka – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023

Program Praktyk SGTiH Vistula – KIERUNEK TURYSTYKA I HOTELARSTWO

Kierunek Turystyka i hotelarstwo – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023

Regulaminy i Uchwały SGTiH Vistula

Regulamin zawodowych praktyk studenckich
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.