DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Biblioteka

Biblioteka

Bazy pełnotekstowe

Na chwilę obecną w Bibliotece Naukowej dostępnych jest jedenaście komercyjnych baz pełnotekstowych. Dostęp do nich możliwy jest z każdego stanowiska komputerowego na terenie uczelni. Są to:

ProQuest Central – obejmuje łącznie ponad 20000 publikacji, tysiące prac doktorskich, gazet, dokumentów roboczych, raportów rynkowych i branżowych, a także szkoleniowych plików wideo – jest to największa skumulowana baza pełnych tekstów spośród wszystkich obecnych na rynku. Stanowi połączenie ponad 25 najpopularniejszych baz danych ProQuestu i obejmuje ponad 160 obszarów tematycznych, wśród których wymienić można choćby biznes, nauki ścisłe i techniczne, medycynę i ochronę zdrowia, literaturę i językoznawstwo, nauki społeczne i kulturoznawstwo, sztuki piękne, czy historię. Jest to niezrównane źródło multidyscyplinarnych poszukiwań dla pracowników naukowych wszystkich szczebli, a także niewiarygodnie cenny zbiór dla wszelkiego rodzaju bibliotek. Zakres treściowy jest niezwykle obszerny, poczynając od tysięcy czasopism akademickich i magazynów branżowych, poprzez gazety międzynarodowe, aż po cenne zasoby periodyczne.

Aby otrzymać dane do logowania należy wysłać maila na adres biblioteka@vistula.edu.pl.

ebrary – pełnotekstowa baza, dostarczająca ponad 120 000 e-booków o szerokim zakresie tematycznym, posiadająca znakomite narzędzia, pozwalające na wyszukiwanie, użycie i zarządzanie informacją.

Zakres tematyczny:

 • Biznes i ekonomia
 • Komputery i Technologie informacyjne
 • Edukacja
 • Inżynieria i technologia
 • Historia i nauki polityczne
 • Nauki humanistyczne
 • Studia dziedzinowe i międzydyscyplinarne
 • Język, literatura i lingwistyka
 • Prawo, stosunki międzynarodowe i polityka publiczna
 • Nauki przyrodnicze
 • Medycyna
 • Położnictwo i opieka zdrowotna
 • Nauki fizyczne
 • Psychologia i pomoc społeczna
 • Religia, filozofia i dzieła klasyczne
 • Sociologia i antropologia

Aby otrzymać dane do logowania należy wysłać maila na adres biblioteka@vistula.edu.pl.

 IBUK Libra – platforma polskich książek elektronicznych

 • całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca (wymagany kod pin udostępniany w bibliotece),
 • niemal 900 tytułów,
 • największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych,
 • szybki podgląd pełnych tekstów,
 • spersonalizowana sfera czytania książek w chmurze (osobiste konto myIBUK),
 • zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN,
 • dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, kursy językowe SuperMemo,
 • elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy,
 • możliwość czytania na urządzeniach mobilnych.
 • menu bazy dostępne w językach: polskim, rosyjskim i ukraińskim.

By dowiedzieć się więcej na temat korzystania z bazy IBUK Libra zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, dostępnymi online.

Aby otrzymać dane do logowania należy wysłać maila na adres biblioteka@vistula.edu.pl.

EBSCO platforma ta składa się z 12 baz danych. Obejmują one publikacje naukowe z różnych dziedzin życia. Jedną z nich jest Academic Search Complete zawierająca ok. 8000 tytułów pełnotekstowych czasopism.
Wszelkie informacje dotyczące zawartości tych baz są zamieszczone w menu głównym bazy EBSCO.

Web of Knowledge (Science) platforma ta obejmuje m. in. nastepujące bazy:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) zawiera ponad 13 000 tytułów czasopism z nauk ścisłych,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) zawiera ponad 3600 tytułów czasopism z nauk społecznych,
 • Art & Humanities Citation Index (AHCI) zawiera ponad 1800 tytułów czasopism z nauk humanistycznych.

Science w ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący czasopisma Science oraz roczniki archiwalne od 1997 roku.

Springer baza obejmuje 1862 tytuły bieżących czasopism Springer. Ponadto zawiera archiwa serii książkowych oraz kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005.

Nature  w ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.

Elsevier baza ta obejmuje ok. 1650 tytułów czasopism z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Wiley baza obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism „Full Collection”, który zawiera obecnie 1371 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

Scopus  jest to produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism, ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych.

UWAGA !!! Ze wszystkich powyższych baz (prócz baz ProQuest, ebrary i IBUK Libra) można korzystać wyłącznie na terenie uczelni!

Inne bazy pełnotekstowe:

DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. DART-Europe jest wspierane przez LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

Czytaj mniej

DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Euro…

Czytaj więcej

DOAJ – Directory of Open Access Journals. Baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. 24 października baza ta zawierała ponad 8298 czasopism naukowych.[wikipedia.org]

Czytaj mniej

DOAJ – Directory of Open Access Journals. Baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawie…

Czytaj więcej

EU Bookshop – księgarnia on-line i zarazem archiwum publikacji instytucji UE. Serwisem EU Bookshop zarządza Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. W serwisie znajdują się książki, broszury, plakaty, mapy, ulotki, dokumenty techniczne, periodyki, płyty CD-ROM i DVD itp. opracowane przez instytucje UE (od 1952 r.) na temat działalności i polityki Unii Europejskiej oraz wybrane wydania Dziennika Urzędowego.

Czytaj mniej

EU Bookshop – księgarnia on-line i zarazem archiwum publikacji instytucji UE. Serwisem EU Bookshop zarządza Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. W serwisie znajdują się książki, broszu…

Czytaj więcej

Eurostat – Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań a także konsolidowaniem statystyk krajowych, państw członkowskich.

Czytaj mniej

Eurostat – Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowan…

Czytaj więcej

EUR-Lex – umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Baza zawiera w sumie 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana – co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów.

Czytaj mniej

EUR-Lex – umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Baza…

Czytaj więcej

Hyper Articles en Ligne (HAL) – to wielo-dyscyplinarne otwarte archiwum utworzone w celu popularyzacji prac naukowych oraz dysertacji doktorskich. Dokumenty tu zgromadzone mogą pochodzić zarówno od instytucji naukowych, jak i badawczych, zarówno z Francji, jak i spoza jej granic, z prywatnych, jak i publicznych ośrodków naukowych.

Czytaj mniej

Hyper Articles en Ligne (HAL) – to wielo-dyscyplinarne otwarte archiwum utworzone w celu popularyzacji prac naukowych oraz dysertacji doktorskich. Dokumenty tu zgromadzone mogą pochodzić zarówno od…

Czytaj więcej

 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) jest instytucją badawczą zajmującą się opracowywaniem analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w sąsiadujących z Polską państwach oraz regionach bałtyckim, bałkańskim, kaukaskim oraz Azji Centralnej. Do zadań Ośrodka należy m.in. opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych.

Czytaj mniej

 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) jest instytucją badawczą zajmującą się opracowywaniem analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej…

Czytaj więcej

Publikacje Biura Analiz Sejmowych (BAS) powstają dzięki współpracy z Wydawnictwem Sejmowym. Ich celem jest dokumentacja prac eksperckich przy procesie legislacyjnym, przekazywanie posłom i organom Sejmu informacji niezbędnych do wykonywania ich obowiązków, jak również zainteresowanie posłów ważnymi z punktu widzenia legislacji zagadnieniami społecznymi i gospodarczymi. Wydawnictwa stanowią niezbędny element w prowadzeniu przez Biuro prac studialnych i badawczych, zarówno w zakresie prawa, ustroju i parlamentaryzmu, jak też ekonomii, gospodarki i innych dziedzin ważnych dla funkcjonowania społeczeństwa.

Czytaj mniej

Publikacje Biura Analiz Sejmowych (BAS) powstają dzięki współpracy z Wydawnictwem Sejmowym. Ich celem jest dokumentacja prac eksperckich przy procesie legislacyjnym, przekazywanie posłom i organom …

Czytaj więcej

 DOAB – Directory of Open Access Books to baza, która oferuje na swych stronach dostęp do pełnotekstowych wersji książek, udostępnionych na zasadzie Open Access. Zawarte tam książki obejmują swoją tematyką takie dziedziny, jak medycyna, sztuka, biologia, chemia, geografia, czy ekonomia.

Czytaj mniej

 DOAB – Directory of Open Access Books to baza, która oferuje na swych stronach dostęp do pełnotekstowych wersji książek, udostępnionych na zasadzie Open Access. Zawarte tam książki obejmują swoją …

Czytaj więcej

UNWTO – Biblioteka Światowej Organizacji Turystyki to interaktywna multiwyszukiwarka, oferująca szeroki dostęp do publikacji UNWTO takich, jak książki, czasopisma i dane statystyczne w wielu językach, np. angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim czy arabskim.

OpenDOAR – The Directory of Open Access Repositories to repozytorium prac naukowych szkół wyższych prowadzone na zasadzie Open Access. Repozytorium tworzą książki, czasopisma, artykuły oraz materiały innego rodzaju, które zostały opublikowane przez uczelnie wyższe na całym świecie.

Czytaj mniej

OpenDOAR – The Directory of Open Access Repositories to repozytorium prac naukowych szkół wyższych prowadzone na zasadzie Open Access. Repozytorium tworzą książki, czasopisma, artykuły oraz materia…

Czytaj więcej

arXiv – baza zezwalająca na wolny dostęp do 948,173 materiałów elektronicznych z dziedzin takich, jak Fizyka, Matematyka, Informatyka, Biologia ilościowa, Finanse czy Statystyka.

 EconBiz – wirtualna baza z zakresu informacji gospodarczej i ekonomii, która powstała jako wspólny projekt Niemieckiej Ekonomicznej Biblioteki Narodowej (German National Library of Economics (ZBW)) oraz Uniwersyteckiej i Miejskiej Biblioteki w Kolonii. Baza oferuje m.in.:

 • wyszukiwanie informacji w ważnych niemieckich i międzynarodowych bazach poświęconych tematyce ekonomicznej i biznesowej,
 • kalendarz wydarzeń z zakresu ekonomii i biznesu.

Czytaj mniej

 EconBiz – wirtualna baza z zakresu informacji gospodarczej i ekonomii, która powstała jako wspólny projekt Niemieckiej Ekonomicznej Biblioteki Narodowej (German National Library of Economics (ZBW…

Czytaj więcej

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) – EZB oferuje szybki, usystematyzowany i ujednolicony dostęp do naukowych i uczelnianych artykułów pełnotekstowych z magazynów naukowych. Na chwilę obecną baza obejmuje 76648 tytułów z wielu dziedzin wiedzy, spośród których 14019 dostępnych jest wyłącznie on-line, a 45772 tytuły dostępne są bez żadnych opłat.

Czytaj mniej

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) – EZB oferuje szybki, usystematyzowany i ujednolicony dostęp do naukowych i uczelnianych artykułów pełnotekstowych z magazynó…

Czytaj więcej

OAIster (OCLC WordlCat) – to zunifikowany katalog, na którego zawartość składają się katalogi członkowskie bibliotek OCLC. OCLC (Online Computer Lbrary Center) to niekomercyjny serwis biblioteczny członków OCLC i organizacji badawczych. OCLC zawiera miliony rekordów bibliograficznych opisujących pozycje posiadane przez biblioteki z całego świata. Każdy rekord dostarcza informacji o danym dokumencie. Baza obejmuje takie materiały, jak książki, czasopisma, zapisy nutowe, pliki komputerowe, magazyny, dzienniki, programy komputerowe, nagrania dźwiękowe, filmy i slajdy, mapy, taśmy filmowe i manuskrypty z XII wieku. Zawartość jest codziennie aktualizowana.

Czytaj mniej

OAIster (OCLC WordlCat) – to zunifikowany katalog, na którego zawartość składają się katalogi członkowskie bibliotek OCLC. OCLC (Online Computer Lbrary Center) to niekomercyjny serwis biblioteczny …

Czytaj więcej

Repozytorium CeON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) – zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie z różnych dziedzin wiedzy, w wielu językach.

e-Publikacje Nauki Polskiej (ePNP) – zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej poprzez jedynie kilka kliknięć na platformie epnp.pl. Baza bogata jest zarówno w e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej. W celu korzystania serwisu należy założyć bezpłatne konto.

Czytaj mniej

e-Publikacje Nauki Polskiej (ePNP) – zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Przeznacze…

Czytaj więcej

e-Wydawnictwo (Portal Publikacji Naukowych) – stworzony jest dla środowisk akademickich, które chcą być na bieżąco informowane o postępach w danej dziedzinie naukowej. E-wydawnictwo dostarcza innowacyjną na polskim rynku usługę dostępu do elektronicznych prac naukowych i popularno-naukowych, zaspokajając potrzebę łatwego i szybkiego dostępu do szerokiego spektrum prac naukowych, a także potrzebę szybkiego i bezkosztowego upublicznienia dzieł o charakterze naukowym. Portal oferuje bezpłatny dostęp do prac nierecenzowanych oraz dostęp płatny do prac recenzowanych. W celu skorzystania z serwisu należy założyć bezpłatne konto.

Czytaj mniej

e-Wydawnictwo (Portal Publikacji Naukowych) – stworzony jest dla środowisk akademickich, które chcą być na bieżąco informowane o postępach w danej dziedzinie naukowej. E-wydawnictwo dostarcza innow…

Czytaj więcej

Social Science Research Network (SSRN) – ogólnoświatowy projekt zrzeszający ponad 256 700 autorów i ponad 1,7 mln użytkowników poświęcony badaniom nad naukami społecznymi różnego rodzaju. Założony w 1994 roku. Składa się na niego wiele wyspecjalizowanych sieci badawczych w każdej z dziedzin nauk społecznych. Baza abstraktów zawiera informację o ponad 552 700 istniejących i powstających akademickich opracowaniach naukowych. E-biblioteka zawiera obecnie ponad 455 400 elektronicznych dokumentów w formacie PDF, dostępnych do ściągnięcia.

Czytaj mniej

Social Science Research Network (SSRN) – ogólnoświatowy projekt zrzeszający ponad 256 700 autorów i ponad 1,7 mln użytkowników poświęcony badaniom nad naukami społecznymi różnego rodzaju. Założony …

Czytaj więcej

niSearch – baza wielotematyczna, umożliwiająca pobieranie oraz dzielenie się darmowymi eBookami z różnych dziedzin wiedzy oraz eBookami beletrystycznymi, a także innymi dokumentami, kursami, poradnikami video i innymi materiałami edukacyjnymi. W celu skorzystania z serwisu należy założyć bezpłatne konto.

Czytaj mniej

niSearch – baza wielotematyczna, umożliwiająca pobieranie oraz dzielenie się darmowymi eBookami z różnych dziedzin wiedzy oraz eBookami beletrystycznymi, a także innymi dokumentami, kursami, poradn…

Czytaj więcej

aleBank.pl – Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni VISTULA bierze udział w ogólnopolskim programie„Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, organizowanym przez Związek Banków Polskich iWydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):

 • „Miesięcznik Finansowy BANK”,
 • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
 • „Europejski Doradca Samorządowy”,
 • „Finansowanie Nieruchomości”,
 • „Kurier Finansowy”.

O dane dostępowe prosimy pytać w Bibliotece

Czytaj mniej

aleBank.pl – Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni VISTULA bierze udział w ogólnopolskim programie„Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, organizowanym przez Związek Banków Polskich iWydawnic…

Czytaj więcej

EServer – założona na Uniwersytecie Stanowym Iowa w 1990 roku roku baza, której kolekcja obejmuje szeroko rozumiane nauki społeczne. Dzięki niej autorzy, wydawcy jak i redaktorzy opublikowali dotąd ponad 35 000 prac, dostępnych bez żadnych opłat.

OhioLINK ETD (Electronic Thesis & Dissertation Center) – kolekcja prac i dysertacji 26 instytutów akademickich stanu Ohio dostępna online. Zawiera ponad 40 000 pełnych tekstów pokrywających swą tematyką wiele dyscyplin nauki, począwszy od doradztwa i poradnictwa akademickiego na zoologii kończąc.

Czytaj mniej

OhioLINK ETD (Electronic Thesis & Dissertation Center) – kolekcja prac i dysertacji 26 instytutów akademickich stanu Ohio dostępna online. Zawiera ponad 40 000 pełnych tekstów pokrywających swą tem…

Czytaj więcej

The Online Boog Page – baza, dająca dostep do książek, które swobodnie możemy czytać przez internet. Celem istnienia tej bazy jest także zachęcenie do dzielenia się w ten sposób książkami z wielu dziedzin wiedzy w celu powiększenia bazy dla dobra wszystkich.

Czytaj mniej

The Online Boog Page – baza, dająca dostep do książek, które swobodnie możemy czytać przez internet. Celem istnienia tej bazy jest także zachęcenie do dzielenia się w ten sposób książkami z wielu d…

Czytaj więcej

ResearchGate – międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin. Użytkownicy tworzą prywatny profil, na którym mają możliwość opublikowania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów. Większość użytkowników ResearchGate to biolodzy oraz medycy, ale pośród użytkowników znajdziemy również inżynierów, informatyków, pracowników sektora rolnego. Portal nie wymaga weryfikacji ani opłat, jednak by z niego skorzystać należy założyć bezpłatne konto.[wikipedia.org]

Czytaj mniej

ResearchGate – międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin. Użytkownicy tworzą prywatny profil, na którym mają możliwość opublikowania własnych pr…

Czytaj więcej

Projekt Gutenberg (PG) – inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej. W maju 2014 roku Projekt Gutenberg mógł pochwalić się ponad 45 000 książek w swej kolekcji ze średnio ponad 50 nowymi pozycjami tygodniowo.

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Nazwa serwisu FBC odzwierciedla jego charakter – serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Serwis FBC utrzymywany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS. W chwili obecnej liczba publikacji wynosi 1,990,410 pozycji.

Czytaj mniej

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Nazwa serwisu FBC odzwierciedla jego charakter – serwis ten jest z…

Czytaj więcej

Bank Danych Lokalnych – jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego. Zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych oraz umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych.

Czytaj mniej

Bank Danych Lokalnych – jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, pow…

Czytaj więcej

CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny na temat Badań i Rozwoju. Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach. W witrynie i bazie znajdują się wszystkie informacje publiczne, którymi dysponuje Komisja (karty informacji o projektach, opublikowane raporty i wyniki prac), treści mające wspomagać komunikację i praktyczne zastosowanie (wiadomości, wydarzenia, przykłady udanych projektów, magazyny, wielojęzyczne „wyniki w skrócie” skierowane do szerszej publiczności) oraz komplet hiperłączy do zasobów zewnętrznych, takich jak publikacje i witryny o otwartym dostępie.

Czytaj mniej

CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny na temat Badań i Rozwoju. Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszel…

Czytaj więcej

Investment Tribune jest magazynem finansowym, poruszającym tematykę inwestycji venture capital, działalności Aniołów Biznesu, finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP oraz szeroko rozumianych inwestycji kapitałowych. Jako pismo specjalistyczne Investment Tribune posiada ściśle określoną grupę odbiorców, w skład której wchodzą inwestorzy giełdowi, inwestorzy instytucjonalni, zamożni inwestorzy indywidualni (Business Angels) oraz przedsiębiorcy działający na innowacyjnych rynkach (biotechnologia, IT, ICT, alternatywne źródła energii, multimedia, high-tech).

Czytaj mniej

Investment Tribune jest magazynem finansowym, poruszającym tematykę inwestycji venture capital, działalności Aniołów Biznesu, finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP oraz szeroko rozumia…

Czytaj więcej

Otwarte Repozytorium Wiedzy Banku Światowego (ORW) jest oficjalnym repozytorium z wolnym dostępem do zbiorów w postaci wyników badań i produktów wiedzy. Dzięki ORW, Bank Światowy zbiera, rozpowszechnia i przechowuje dorobek intelektualny w formie elektronicznej. ORW współpracuje z innymi repozytoriami i wspiera optymalnie czytelność, jak i użyteczność zawartości poprzez zachowanie standardów Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) i Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Zarówno Nowa Polityka Wolnego Dostępu Banku Światowego (od 1 lipca 2012 r.), jak i ORW zapewniają dostęp tym, którzy regularnie korzystają z badań i produktów wiedzy Banku Światowego.

Czytaj mniej

Otwarte Repozytorium Wiedzy Banku Światowego (ORW) jest oficjalnym repozytorium z wolnym dostępem do zbiorów w postaci wyników badań i produktów wiedzy. Dzięki ORW, Bank Światowy zbiera, rozpowszec…

Czytaj więcej

Open Library – projekt niekomercyjnego Archiwum Internetowego, ufundowany częściowo ze środków Bibliotekki Stanu California oraz Fundacji Kahle/Austin. Open Library udostępniła do tej pory ponad 20 milionów rekordów spośród różnych dużych katalogów, jak i wielu mniejszych. By skorzystać ze wszystkich funkcji radzimy założyć bezpłatne konto.

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa jest prywatną, niekomercyjną i niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 roku w Warszawie. Prowadzimy badania ekonomiczne kierując się przekonaniem, że badania, które są kluczowe dla rozwoju gospodarki, poprzez polepszenie sytuacji gospodarczej państwa służą dobrobytowi obywateli. Misją CASE jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją, reformami, integracją i rozwojem, CASE ma na celu poprawę społeczno-ekonomicznej sytuacji społeczeństw.

Czytaj mniej

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa jest prywatną, niekomercyjną i niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 roku w Warszawie. Prowadzimy badania ekonomi…

Czytaj więcej

 BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – jeden z najzasobniejszych silników wyszukiwawczych przeznaczonych dla uczelni do wyszukiwania treści w wolnym dostępie. BASE jest obsługiwany przez Bibliotekę Uniwertsytecką w Bielefeld. Ze względu na rozwijający się tryb wolnego dostępu coraz więcej repozytoriów używa protokołu „Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting” (OAI-PMH) w celu dostarczenai treści. BASE zbiera, normalizuje i indeksuje te dane. Baza oferuje dostęp do ponad 70% zasobów pełnotekstowych z pośród ponad 3000 tys. źródeł zindeksowanych w bazie. Indeks jest ciągle uzupełniany poprzez integrację ze źródłami OAI, jak również ze źródłami lokalnymi.

Czytaj mniej

 BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – jeden z najzasobniejszych silników wyszukiwawczych przeznaczonych dla uczelni do wyszukiwania treści w wolnym dostępie. BASE jest obsługiwany przez Biblio…

Czytaj więcej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB – Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej oraz rozpoczętego w 2011 roku programu badawczego pt. „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej„. W dorobku naukowym Instytutu ważne miejsce zajmują zbiory oryginalnych i unikalnych danych empirycznych gromadzonych od wielu lat na podstawie badań terenowych. W Zakładzie Rachunkowości Rolnej w ramach Systemu Rachunkowości Rolnej, a od 2003 roku w ramach Polskiego FADN gromadzone są informacje o wynikach ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw indywidualnych. Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej przeprowadza co 4-5 lat w 76 wsiach całej Polski ankietę dotyczącą sytuacji produkcyjno-społecznej gospodarstw rolnych. W IERiGŻ-PIB gromadzone są także dane GUS dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego, produkcji i cen żywności oraz dane CIHZ o sytuacji w handlu zagranicznym artykułami rolno-żywnościowymi. Dane te stanowią podstawę wielu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, które powstają na uczelniach całego kraju.

Czytaj mniej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB – Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i sp…

Czytaj więcej

Cyfrowa Biblioteka Urzędu m.st. Warszawy to projekt skupiający w jednym miejscu wszystkie publikacje finansowane lub współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Obecnie liczą one 343 publikacji. Znajdują się w niej także inne materiały, które dotyczą Warszawy oraz zagadnień miejskich, m.in. prace dyplomowe, artykuły, raporty. Wszystkie publikacje są do pobrania bezpłatnie. Z biblioteki można także korzystać na urządzeniach mobilnych.

Czytaj mniej

Cyfrowa Biblioteka Urzędu m.st. Warszawy to projekt skupiający w jednym miejscu wszystkie publikacje finansowane lub współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Obecnie liczą one 343 publikac…

Czytaj więcej

Działalność

System biblioteczno-informacyjny Biblioteki Naukowej Grupy Uczelni VISTULA (d. Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej w Warszawie) powstał 1 stycznia 1999 roku. Naczelnym zadaniem systemu była pomoc studentom i pracownikom uczelni w dostępie do informacji. Stworzone zostały bazy danych zbiorów zwartych, czasopism, zbiorów specjalnych, będących narzędziem szybkiej i skutecznej pracy naukowej. Wykorzystywane są również bazy danych dostępne na płytach CD-ROM oraz innych nośnikach elektronicznych.

Czytaj mniej

System biblioteczno-informacyjny Biblioteki Naukowej Grupy Uczelni VISTULA (d. Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej w Warszawie) powstał 1 stycznia 1999 roku. Naczelnym zadaniem systemu była p…

Czytaj więcej

W ciągu 25 lat istnienia biblioteka zgromadziła księgozbiór liczący ponad 100 tys. woluminów oraz kilkaset tytułów czasopism.

Katalogi naszych kolekcji zostały opracowane przy pomocy programu komputerowego MAK. Zawierają opisy wszystkich zbiorów posiadanych przez Bibliotekę.

Pozwalają na odszukanie pozycji według autora, tytułu, hasła przedmiotowego, słowa w tytule, wydawnictwa lub sygnatury.
Mieszkańcy naszego miasta mogą nieodpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni oraz z bibliotecznych baz danych dostępnych w Internecie.

Jako placówka wzorcowa prowadzimy praktyki i szkolenia dla studentów Instytutu Informacji i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dla Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa.

Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni VISTULA przeszła na system biblioteczny MAK+ zimą 2013 r. Od tego momentu sukcesywnie opracowywane są kolejne rekordy elektronicznego księgozbioru w celu ich adaptacji do wymogów nowego systemu. Równocześnie wdrażane są nowe usługi biblioteczne.

Usługi biblioteczne

Opłaty za usługi biblioteczne:

Ksero czarno-białe /strona A4* – 0,30 zł
Ksero kolorowe /strona A4* – 0,60 zł
Wydruk czarno-biały /strona A4* – 0,50 zł
Wydruk kolorowy /strona A4* – 1,50 zł
Skanowanie /strona A4* – 0,50 zł
Oprawa – bindowanie grzbietem grzebieniowym (tylko A4)/całość – 5,00 zł
Oprawa – bindowanie grzbietem pełnym wsuwanym (tylko A4)/całość – 5,00 zł
Laminowanie /strona A4* – 1,50 zł

* Nie drukujemy i/lub nie powielamy „ściąg”, notatek prywatnych i materiałów w formie testów! 
*- usługa dostępna również dla formatu A3 w cenie dwukrotności opłaty dla formatu A4.

Wymiana międzybiblioteczna

Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni Vistula prowadzi bogatą wymianę z innymi uczelniami w całej Polsce.

Ponad 100 bibliotek szkół wyższych podpisało z nami umowę o współpracy.

Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni Vistula prowadzi bogatą wymianę z innymi uczelniami w całej Polsce.

Ponad 100 bibliotek szkół wyższych podpisało z nami umowę o współpracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z DZIAŁEM WYMIANY MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ, z Panią Bożenną Bokotą, lub pobranie z naszej strony formularza porozumienia dotyczącego wymiany międzybibliotecznej, który po wypełnieniu prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach na nasz adres:

Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni Vistula,
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biblioteką

[Wymiana dotyczy wyłącznie instytucji]
Kontakt: Bożenna Bokota, e-mail: b.bokota@vistula.edu.pl

Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną

Usługi dla wykładowców

Zasady powielania materiałów wykładowcy w Bibliotece Naukowej Grupy Uczelni Vistula

 1. Powielanie materiałów udostępnianych w czytelni jest wykonywane odpłatnie.
 2. W przypadku niemożliwości natychmiastowego wykonania usługi, informujemy o przyczynach oraz podajemy przybliżony czas oczekiwania
 3. Informujemy, że czas oczekiwania na powielenie materiałów może ulec wydłużeniu.
 4. Zamówione materiały odbiera osobiście zleceniodawca w bibliotece. Poza godzinami pracy biblioteki, materiały odbierane są we wcześniej uzgodnionym miejscu.
 5. Materiały własne oraz materiały dydaktyczne są powielane we własnym zakresie przez wykładowcę.
 6. Kserografy znajdują się w uczelnianych korytarzach oraz w pokojach nauczycielskich.
 7. Dostęp do nich jest możliwy po zakodowaniu kart otwierających drzwi auli oraz sali wykładowych.
 8. W tym celu należy udać się do pokoju nr 12 (jest usytuowany na parterze).
 9. Zakodowania karty dokonuje pracownik działu informatycznego uczelni

Regulamin

Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki oraz materiałów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki oraz materiałów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

REGULAMIN BIBLIOTEKI NAUKOWEJ GRUPY UCZELNI VISTULA
ZARZĄDZENIA DYREKTORA BIBLIOTEKI GRUPY UCZELNI VISTULA

Księgozbiór

Zgodnie ze statutem Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Biblioteka Naukowa jest międzyuczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.

Gromadzi zbiory z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, polityki społecznej i edukacyjnej, gospodarki Polski, filologii, psychologii, socjologii, filozofii, finansów, bankowości, marketingu, rachunkowości, ubezpieczeń, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, ochrony środowiska, transportu, Unii Europejskiej, turystyki i rekreacji, hotelarstwa, handlu, prawa, stosunków międzynarodowych, administracji lokalnej, dyplomacji, informatyki oraz nauk matematycznych. Księgozbiór jest udostępniany na miejscu w czytelni (wolny dostęp) oraz w formie wypożyczeń. Jest on cały czas aktualizowany i poszerzany. Wypożyczenia możliwe są także dla studentów innych uczelni na podstawie rewersu międzybibliotecznego.

Liczba zbiorów pod koniec roku 2021 wynosiła ponad 100 tysięcy wydawnictw zwartych. Natomiast liczba tytułów czasopism polskich i zagranicznych wynosiła ponad osiemset.

Kilkadziesiąt tysięcy tytułów pełnotekstowych czasopism zagranicznych dostępnych jest w komputerowych bazach danych.

Nowe zasady korzystania z Czytelni w okresie zaostrzenia pandemii (kliknij Regulamin Czytelni Biblioteki GUV)

Czytelnia Biblioteki Naukowej o powierzchni 300 m2 posiada 150 miejsc do cichej pracy. Znajduje się w niej księgozbiór podręczny liczący ponad 7,5 tys. woluminów oraz kilkadziesiąt wyselekcjonowanych tytułów czasopism. Do pracy z literaturą przygotowanych zostało ponad 20 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz zainstalowanym pakietem MS Office. Zapewniamy także bezprzewodowy, bezpłatny dostęp do Internetu w technologii Wi-Fi.

Czytelnia Naukowa Grupy Uczelni Vistula obsługuje:

 • studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula,
 • pracowników naukowych i administracyjnych ww. uczelni oraz instytutów naukowych będących częścią Grupy Uczelni Vistula,
 • czytelników spoza uczelni.

Czytaj mniej

Czytelnia Naukowa Grupy Uczelni Vistula obsługuje:

 • studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula,
 • pracowników naukowych i administracyjnych w…
Czytaj więcej

Księgozbiór podręczny został skatalogowany według dziedzin i przedmiotów studiów.

Podział księgozbioru podręcznego

LITERATURA TURECKA

LITERATURA TURECKA
ARCHITEKTURA-KULTURA-SZTUKA
ENCYKLOPEDIE I ATLASY

SOCJOLOGIA

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM

RELIGIA I TEOLOGIA

PRZEDSIĘBIORSTWO

 • organizacja i zarządzanie
 • jakość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • etyka zarządzania
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami
 • controlling
 • biznesplan
 • małe i średnie firmy SM
 • kierowanie
 • przekształcenia, połączenia
 • holding i korporacje

PORADNIKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYKOZNAWSTWO

TEORIA LITERATURY

JĘZYK ANGIELSKI

 • praktyczna nauka języka
 • teoria języka
 • miscellanea
 • słowniki

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYKI OBCE – VARIA

BIBLIOGRAFIE

PSYCHOLOGIA

FILOZOFIA I ETYKA

HISTORIA

EKONOMIA

 • ogólnie
 • historia myśli
 • ekonomicznej
 • polityka społeczna i edukacyjna
 • polityka gospodarcza
 • gospodarka światowa
 • gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
 • gospodarka polska
 • geografia gospodarcza
 • historia gospodarcza

FINANSE

 • ogólnie
 • finance publiczne
 • podatki i prawo podatkowe
 • finanse przedsiębiorstwa
 • bankowość
 • rynek pieniężny i kapitałowy

MARKETING

 • ogólnie
 • promocja i reklama
 • public relations

MEDIA

UBEZPIECZENIA

 • ogólnie
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • ubezpieczenia społeczne

RACHUNKOWOŚĆ

 • ogólnie
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość bankowa
 • rachunkowość zarządcza

TRANSPORT

 • ogólnie
 • logistyka

OCHRONA ŚRODOWISKA

POLITYKA

 • ogólnie
 • stosunki międzynarodowe

TURYSTYKA

 • ogólnie
 • geografia turystyczna
 • przedsiębiorstwo turystyczne
 • obsługa ruchu
 • biznesowa
 • pilotaż i przewodnictwo
 • kulturowa
 • uzdrowiskowa
 • niepełnosprawnych
 • marketing

AGROTURYSTYKA

REKREACJA

FIZJOLOGIA • ZDROWIE

SPORT

HOTELARSTWO

GASTRONOMIA

ŻYWIENIE I DIETETYKA

PRAWO

 • ogólnie
 • prawo cywilne i rodzinne
 • prawo pracy
 • prawo handlowe i gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne

ADMINISTRACJA LOKALNA

DYPLOMACJA

HANDEL

 • ogólnie
 • handel międzynarodowy
 • negocjacje

INFORMATYKA

 • ogólnie
 • zastosowania
 • program użytkowe
 • sieci komputerowe
 • tworzenie stron www
 • programowanie
 • bazy danych
 • bezpieczeństwo informacji
 • grafika komputerowa
 • architektura, budowa komputerów

MATEMATYKA

EKONOMETRIA

EKONOMIA MATEMATYCZNA

LOGIKA

UNIA EUROPEJSKA

 • ogólnie
 • polityka społeczna i edukacyjna
 • polityka rolna i regionalna
 • integracja
 • prawo

STATYSTYKA

 • ogólnie
 • roczniki i zestawienia

Zbiory przeznaczone do wypożyczania udostępniane są:

 • studentom Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula,
 • pracownikom naukowym i administracyjnym ww. uczelni,
 • studentom innych uczelni, na podstawie rewersu międzybibliotecznego.

Czytaj mniej

Zbiory przeznaczone do wypożyczania udostępniane są:

 • studentom Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula,
 • pracownikom naukowym i administracyjnym w…
Czytaj więcej

W Bibliotece udostępniamy następujące bazy:

 • wydawnictw zwartych, papierowych oraz elektronicznych,
 • wydawnictw ciągłych, papierowych oraz elektronicznych,
 • wydawnictw specjalnych, zawierających dokumenty zapisane na nośnikach innych, niż papierowe,
 • niepublikowanych rozpraw doktorskich z lat 2006-2021. Opisy można przeglądać według takich samych kryteriów jak w przypadku poszukiwania opublikowanych wydawnictw,
  (UWAGA! Wgląd do rozpraw doktorskich możliwy jest tylko w czytelni)

Katalog

MAK+ (MAKPlus) jest elektronicznym, w pełni zautomatyzowanym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. System spełnia wymagania Certyfikatu Biblioteki+.

Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni VISTULA przeszła na system biblioteczny MAK+ jesienią 2013 r. Od tamtej pory nieustannie pracujemy nad dopasowaniem zawartości elektronicznego księgozbioru. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie MAK+ odbywa się przy pomocy zawartości „Przewodnika Bibliograficznego” Biblioteki Narodowej, z którego pobierane są rekordy bibliograficzne do lokalnej bazy biblioteki. Opisy bibliograficzne przez nas tworzone są dodawane do wspólnej bazy opisów, dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu i są korygowane przez zespół specjalistów z wojewódzkich i miejskich bibliotek publicznych.

System biblioteczny MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną.

Serwer baz danych zapewnia:

 • jednolitą bazę rekordów opisów bibliograficznych (książek)
 • jednolitą bazę czytelników
 • dostęp przez Internet do zasobów wszystkich bibliotek korzystających z MAK+.

Czytaj mniej

Serwer baz danych zapewnia:

 • jednolitą bazę rekordów opisów bibliograficznych (książek)
 • jednolitą bazę czytelników
 • dostęp przez Internet do zasobów wszystkich bibliotek korzystających z MAK+.

Czytaj więcej

Program MAK+ posiada również udogodnienia dla osób chcących korzystać z katalogu biblioteki w urządzeniach przenośnych. Z aplikacji można skorzystać w zakładce „znajdź książkę” lub bezpłatnie pobrać z AppStore (wersja na iPhona, wersja na iPada) lub ze sklepu Google Play (wersja na Androida).

Więcej informacji na stronie domowej programu MAK+.

Źródło: : www.makplus.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.