DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Studenci z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to uczelnia bez barier językowych, kulturowych i międzyludzkich. Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera w naszej uczelni sprzyjała integracji studentów różnych narodowości, kultur i religii, bez względu na ich sprawność ruchową.

Nasz nowoczesny kampus został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarówno wejście główne, jak i wejścia do sal wykładowych są pozbawione progów, co pozwala na komfortowe poruszanie się m.in. na wózku inwalidzkim. Budynek jest także wyposażony w windy i toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj mniej

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to uczelnia bez barier językowych, kulturowych i międzyludzkich. Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera w naszej uczelni sprzyjała integracji student…

Czytaj więcej

Kontakt i godziny pracy

Rzecznik studentów niepełnosprawnych w AFiB Vistula

Aleksandra Waleszkiewicz
e-mail: a.waleszkiewicz@vistula.edu.pl

Dyżury:
Piątek  12.45 – 13.45

Ankieta: Oczekiwania studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
TUTAJ

Szanowni studenci,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego przeznaczonych dla wszystkich osób ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi (np.: z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, tymczasowymi urazami, niższą sprawnością fizyczną itp.). Zajęcia są prowadzone w małych grupach dostosowanych do potrzeb uczestników, w kompleksie sportowym znajdującym się siedzibie Uczelni przy ul. Stokłosy 3, Warszawa.

Prowadzący: Aleksandra Waleszkiewicz
Email: a.waleszkiewicz@vistula.edu.pl
Terminy:
wtorek 10.00 – 12.00
czwartek 10.00 – 12.00

Informacje ogólne

Zasady realizowania studiów przez studentów z niepełnosprawnościami w świetle regulaminu studiów

 1. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami z niepełnosprawnościami.
 2. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów z niepełnosprawnościami mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
 3. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może:​​
  1. zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
  2. ustalić indywidualną organizację studiów,
  3. wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
 4. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby z niepełnosprawnościami.
 5. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta z niepełnosprawnościami dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystanie z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
 6. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.
 7. W celu zmiany sposobu składania egzaminu prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może wyrazić zgodę studentowi z niepełnosprawnościami na:
  1. przedłużenie czasu trwania danego egzaminu,
  2. zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
  3. zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
  4. zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  5. uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby z niepełnosprawnościami,
  6. zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
 8. Przepisy określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.
 9. Na umotywowany wniosek studenta prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne lub dziekan z upoważnienia prorektora, może określić indywidualny tryb zaliczenia roku akademickiego lub całego toku studiów i wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS). Dotyczy to szczególnie zainteresowanych powyższą formą organizacji studiów osób z niepełnosprawnościami, osób sprawujących opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, dotkniętych długotrwałą chorobą, będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej i innych wybitnych sportowców.
 10. Indywidualna organizacja studiów nie oznacza zmiany planu studiów i programu kształcenia ani też skrócenia czasu trwania studiów.

Studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie:

 • asystenta dydaktycznego;
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Indywidualnej organizacji studiów;
 • urlopu od zajęć;
 • zezwolenia na większość ilość absencji
 • zmiany formy zaliczenia i egzaminu
 • przedłużenia czasu trwania zaliczenia i egzaminu;
 • wypożyczenia dodatkowych środków dydaktycznych (np.: dyktafon, system fm itp.)
 • dostępu do e-booków i nagrać mp3 Akademickiej Biblioteki Cyfrowej;
 • karty do windy
 • pomocy psychoterapeuty;
 • porady Kierownika Działu Osób Niepełnosprawnych/ Pełnomocnika Rektora ds. osób Niepełnosprawnych

Asystent osoby z niepełnosprawnościami
Każda osoba z niepełnosprawnościami posiadająca trudności w poruszaniu się na uczelni oraz notowaniu na zajęciach może się ubiegać o uzyskanie swojego osobistego asystenta, który będzie pomagał w codziennym studiowaniu.
Asystenta może zostać zaproponowany przez wnioskodawcę lub po złożeniu wniosku wyznaczony przez uczelnię. Więcej informacji w Regulaminie.

Dodatkowe wsparcie ze strony uczelni:

Aby skorzystać jednej z wielu form pomocy osób z niepełnosprawnościami wystarczy wypisać wniosek dostępny poniżej.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej ważnym orzeczeniem właściwego organu, o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące składania wniosków o stypendia można znaleźć tutaj:

https://www.vistula.edu.pl/student/stypendia

Kierownik Działu Osób Niepełnosprawnych/ Pełnomocnik Rektora ds. osób Niepełnosprawnych

 1. Reprezentuje wewnątrz uczelni i poza uczelnią interesy studentów z niepełnosprawnościami i innych studentów, którzy są trwale lub czasowo niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby lub wypadku.
 2. Działa na rzecz przestrzegania i podnoszenia standardów dotyczących traktowania osób z niepełnosprawnościami w AFiB Vistula.
 3. Monitoruje przestrzeganie przepisów Regulaminu Studiów odnośnie zasad realizowania studiów przez studentów z niepełnosprawnościami.
 4. Uczestniczy w procesie rozpoznawania potrzeb, problemów i oczekiwań studentów z niepełnosprawnościami.
 5. Udziela studentom z niepełnosprawnościami informacji dotyczących ich praw i zasad korzystania przez nich z różnych form pomocy organizowanej przez AFiB Vistula oraz instytucje i organizacje zewnętrzne.
 6. Udziela doraźnej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudnych problemów studentów z niepełnosprawnościami.
 7. Uczestniczy w posiedzeniach i pracach Komisji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Drogi Studencie i Absolwencie,

Masz ważne orzeczenie o niepełnosprawności? Jesteś osobą niezatrudnioną?
Zapraszamy do aplikowania do projektu TWOJA NOWA PRACA – ABSOLWENT: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

DLACZEGO WARTO:

– pomagamy w byciu SAMODZIELNYM i NIEZALEŻNYM,
– zapewnimy WSPARCIE w rozwijaniu Waszych kompetencji,
– DORADZTWO wykwalifikowanych doradców zawodowych,

Dla najaktywniejszych:

– BON finansujący do 5000 zł na wybrane przez Was szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje,
– PŁATNE STAŻE w wybranych firmach i instytucjach,
– WARSZTATY umiejętności miękkich,
– dodatek MOTYWACYJNY do 600 zł na miesiąc.

TO PROSTE!

Przystąp do projektu w 2 krokach:

 1. Kliknij zakładkę http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/
 2. Wypełnij formularz rekrutacyjny i czekajna  nasztelefon.

Zobacz najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące projektu: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/o-projekcie/dla-absolwenta/

lub

Napisz, zadzwoń – chętnie pomożemy
690 173 353, 505 089 605, 518 294 414
absolwent@tnm.org.pl

Zapraszamy, liczba miejsc ograniczona!

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przedstawić projekt pn. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS. Jest to cykl zawodów sportowych zawierający 17 dyscyplin (boccia, strzelectwo sportowe, pływanie, szermierka, lekka atletyka, goalball, e-sport, badminton, żeglarstwo, szachy, siatkówka na siedząco, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, paranarciarstwo alpejskie, parasnowboard, bilard i bowling). Część z nich już się odbyła, ale zdecydowana większość jeszcze przed nami.

Najbliższe rozgrywki Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w pływaniu 18-20.06 odbędą się w Termach Maltańskich w Poznaniu.

W myśl idei upowszechniania sportu, chęć uczestnictwa w zawodach może zgłosić każda osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 rok życia, także student. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.imp.azs.pl .

Dla osób, które zakwalifikują się do udziału w zawodach organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Po stronie uczestnika pozostaje tylko koszt dojazdu.

Komunikat Mistrzostw, ramowy program oraz dokumenty niezbędne do wypełnienia znajdują się na stronie: http://imp.azs.pl/zgloszenia/.  Link do strony internetowej: www.imp.azs.pl

Link do fanpage’a https://www.facebook.com/IMPAZS

W naszych zawodach biorą studentki i studenci z niepełnosprawnościami z całej Polski. Zapraszam do włączenia się i integracji w tą wyjątkową, sportową imprezę oraz do rozpropagowania informacji.

Po więcej informacji, zapraszam do bezpośredniego kontaktu:

dr Marta Dalecka

tel. 667-115-075

e-mail: marta.dalecka@azs.pl

W ramach projektu „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowano filmy edukacyjno-instruktażowe, pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych.

Filmy udostępnione zostały tutaj.

Tym co je wyróżnia, to audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Z filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

• gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;

• podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;

• pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta – e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;

• euslugi.policja.pl –  jak  korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;

• dane.gov.pl – jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji  publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;

• biblioteki cyfrowe – jak korzystać z platform umożliwiających dostęp do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

Logotypy Dostępność Plus, Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż firma Google oferuje specjalne stypendium studenckie skierowane dla osób niepełnosprawnych chcących realizować swój potencjał w IT.

Stypendium przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością, które studiują informatykę, inżynierię komputerową, informatykę lub ściśle pokrewną dziedzinę techniczną na uniwersytecie w Europie lub Izraelu.

Zgłoszenia można wysyłać do 4 grudnia 2020 r. Stypendia w wysokości 7000 euro przyznawane będą na rok akademicki 2021 – 2022.

Zachęcamy do udziału w projekcie Studentów, Wykładowców i Pracowników administracyjnych, którzy posiadają stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny.

W ramach projektu zapewniamy usługi asystenta bądź opłacamy asystenta, który już współpracuje z osobą zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie.

Usługi asystenckie mogą polegać na szerokorozumianym wsparciu w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej np. poprzez:

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • wizyta u lekarza;
 • pomoc w czynnościach życia codziennego;
 • pomoc w czynnościach zawodowych;
 • robienie zakupów;
 • asystowanie w transporcie/komunikacji;
 • umawianie wizyt lekarskich;
 • wsparcia w innych czynnościach.

W ramach działania możemy przeznaczyć do 60 godzin na każdego beneficjenta.

Informacje oraz zapisy udzielane są:

Telefonicznie: 575 886 880

Mailowo: a.dyla@fundacjalafontaine.org

Zadanie jest współfinansowane przez m. st. Warszawa oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kursy dotyczą takich zagadnień jak:

 • Social media: YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok,
 • Sprzedaży na Facebooku, Instagramie,
 • Marketingu internetowego,
 • Prowadzenia biznesu,
 • Wydania swojej książki/ebook’a oraz sprzedaży i promocji

Uczestnik otrzymuje:

 • darmowe szkolenie,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie Asystenta Rynku Pracy,
 • realizację płatnego stażu,
 • udział w warsztatach treningu pracy

Uczestnik musi spełniać następujące kryteria:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
 • ukończenie studiów wyższych 2015-2020 lub bycie studentem ostatnich lat,
 • nie uczestniczyć w innych projektach aktywizacji zawodowej,
 • być osobą niepracującą. 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: bit.ly/osm_online

Akademia Finansów i Biznesu Vistula mając na uwadze wszystkich studentów niepełnosprawnych realizuje projekt pt. Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (w ramach działania POWER „Uczelnia dostępna”).

Zaplanowaliśmy szerokie działania mające na celu likwidację wszelkich barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Dzięki powołaniu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych, studenci będą mogli otrzymywać wsparcie, gdy tylko będą tego potrzebowali. Priorytetem będzie ułatwienie studiowania osób
z niepełnosprawnościami na każdym etapie kształcenia.

Będziemy wprowadzać ułatwienia na etapie rekrutacji. Wprowadzimy nowe rozwiązania technologiczne, ułatwiające poruszanie się po budynku uczelni, jak również ułatwiające udział
w zacięciach, m.in. poprzez udostępnienie potrzebującym pętli indukcyjnych.

Oprócz zniesienia barier architektonicznych, na bieżąco udostępniane będą materiały edukacyjne dla studentów, takie jak:

 • kursy,
 • zajęcia online publikowane na platformie Platon,
 • zasoby biblioteczne.

Ze względu na istotną rolę ruchu fizycznego w codziennym życiu, w szczególności dla osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi, wprowadzone zostaną zajęcia sportowe dedykowane, wsparte zakupem sprzętu ułatwiającym wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.

Projekt realizowany będzie do 30 września 2023.

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

We wrześniu 2019 roku Fundacja Dziecięca Fantazja wraz z Vienna Insurance Group rusza z zupełnie nowym projektem HELP – Heroes Learning Program, skierowanym do młodych ludzi w wieku 18-22 lata, którzy mimo fizycznych niepełnosprawności, pragną kontynuować edukację. Program ma na celu zapewnienie naszym dorosłym podopiecznym możliwości zdobycia wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji, sprecyzowania ścieżki kariery oraz docelowo znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Dzięki temu młodzi ludzie borykający się z różnego rodzaju schorzeniami i niepełnosprawnościami mają szansę zyskać poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własne życie, a jednocześnie uniknąć izolacji społecznej oraz wykluczenia.

Sponsoring w ramach projektu HELP obejmuje: koszty opłacenia indywidualnej ścieżki edukacyjnej każdego z uczestników (m.in. studia na uczelni, kursy dokształcające, materiały edukacyjne, niezbędny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, dostęp do Internetu, koszty opieki opiekuna, koszty dojazdu na uczelnię i inne).

Więcej na https://f-df.pl/help/

Projekt adresowany jest do osób uczących się i posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – studentów, doktorantów, kandydatów na studia, a także absolwentów do 60 miesięcy po ukończeniu studiów. Obecnie pomoc udzielana jest w postaci asysty zdalnej lub stacjonarnej (w tym przypadku Asystenci wyposażeni są w sprzęty ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki itp.).

Propozycja aktualnych form wsparcia

 • Codzienny asystent — uczestnik otrzymuje bezpośrednie wsparcie asystenta podczas m.in. czynności domowych, zakupów.
 • Pomoc zdalna podczas pisania prac, wykonywania projektów, edytowania, redagowania notatek, wyszukiwania materiałów źródłowych w Internecie.
 • Mieszkalnictwo wspomagane — uczestnik otrzymuje wsparcie trenera w miejscu zamieszkania, które ma na celu wypracowanie nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w nowym miejscu zamieszkania i podnoszących samodzielność.
 • Rozwój umiejętności społecznych — uczestnik ma możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, korzystania z wydarzeń kulturalnych lub sportowych, które zwiększają jego udział w życiu społecznym.
 • Wsparcie psychologa/coacha — uczestnik może otrzymać pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego jak i w sytuacjach kryzysowych.

Więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/asystent

Koordynator wsparcia Izabela Rusin – Wilczyńska

e-mail: i.rusin@tnm.org.pl

telefon: 793 545 078

Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w wieku 16-35 lat. Wiemy jak ważna jest pomoc doradcy zawodowego oraz wsparcie psychologiczne, dlatego u nas każdy uczestnik ma do tych specjalistów dostęp cały czas. Uwielbiamy się rozwijać więc możecie liczyć na zdalne szkolenia przez Internet. Przeprowadzimy warsztaty, na których uzyskasz niezbędną wiedzę. Osobom studiującym pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności na uczelni. Uczestniczymy w integracji podczas wspólnych wyjść do kina, teatru, na mecze lub na warsztatach. Obecne przykłady wsparcia to warsztaty on-line z PJM, turniej gier, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Propozycja aktualnych form wsparcia

 • wsparcie psychologiczne online
 • wsparcie coachingowe online
 • wsparcie doradcy zawodowego online
 • wsparcie w załatwianiu formalności online · szkolenia grupowe i indywidualne online
 • korzystanie z wydarzeń kulturalnych online Udział w projekcie oraz w powyższych formach wsparcia jest bezpłatny.

Więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/wsparcie/

Koordynator wsparcia: Robert Mkrtchyan

e-mail: r.mkrtchyan@tnm.org.pl

telefon: 794 754 932

Projekt dedykowany dla osób z dysfunkcją wzroku posiadających orzeczenie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnik w porozumieniu z Zespołem Projektu informuje Zespół o swoich potrzebach, potem wspólnie wypracowywany jest harmonogram wsparcia.

Propozycja aktualnych form wsparcia

 • adaptacja książek do form dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku
 • wydruki w Braille’u
 • szkolenia informatyczne z zakresu obsługi komputera i pozostałych sprzętów mobilnych
 • pomoc w standaryzacji procesów adaptacyjnych – testowanie/poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie usprawnienia adaptacji.

Więcej o projekcie na: http://www.tnm.org.pl/adaptacja/

Koordynator wsparcia Grzegorz Wolszczak

e-mail: g.wolszczak@tnm.org.pl

telefon: 518 294 418

W ramach Programu Twoja Nowa Praca dedykowana jest kompleksowa pomoc studentom i absolwentom z niepełnosprawnością w rozwoju zawodowym oraz znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i wykształceniu. Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu może skorzystać osoba z niepełnosprawnością z terenu całego kraju posiadająca orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, która jest studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyła studia nie później niż 60 miesięcy temu. Podobnie jak w innych projektach, Doradczynie zawodowe organizują spotkania online, na których wspólnie z uczestnikiem omawiają i przygotowują ścieżkę rozwoju zawodowego.

Propozycja aktualnych form wsparcia

 • Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
 • Udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich;
 • finansowanie wybranych przez beneficjentów szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i uzgodnionych z doradcą zawodowym, do 5 000 zł;
 • Możliwość odbycia płatnego stażu 2 000 zł miesięcznie;
 • Otrzymanie stypendium motywacyjnego 400–600 zł miesięcznie;

Udział w projekcie jest bezpłatny

Więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/absolwent/

Koordynatorki wsparcia:

Ewa Pajdo – Majewska

e-mail: e.majewska@tnm.org.pl

telefon: 518 294 414

Justyna Gruszczyńska – Wolak

e-mail: j.gruszczynska-wolak@tnm.org.pl

telefon: 505 089 834

Zależy nam, żeby nasze wsparcie było udzielane nie tylko przy zachowaniu najwyższych standardów merytorycznych, ale również przy zapewnieniu bardzo dobrej jakości technicznej. Dlatego przygotowaliśmy specjalne studio, gdzie realizujemy warsztaty. W zależności od formy wsparcia, zapewniamy również dostęp do różnych platform on-line:

 • Google Hangouts — najczęściej stosowana przez nas platforma do indywidualnych spotkań. Narzędzie dostępne, dzięki czemu z łatwością każdy może je obsłużyć.
 • ClickMeeting — tą platformę stosujemy, gdy chcemy dzielić się z uczestnikami różnego rodzaju materiałami multimedialnymi lub gdy kluczowym dla uczestników jest prostota logowania się na szkolenie.

Kampania Nauka bez Barier to ogólnopolski projekt na rzecz dostępności nauki i edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością, realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akcję realizuje Fundacja Neuron Plus, a jej głównym narzędziem jest platforma edukacyjno-informacyjna www.naukabezbarier.pl. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce, dedykowane środowiskom akademickim i naukowym – w tym osobom z niepełnosprawnością oraz przedsiębiorcom. Strona stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich wskazanych grup oraz umożliwia m.in. wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz prezentację badań i projektów.

Jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? My możemy Ci pomóc!

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu  „Aktywny Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową.
Liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

Co oferujemy?

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • poradnictwo
 • płatne staże zawodowe!!!

Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Naprawdę warto skorzystać!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255
lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Szanowni Studenci

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2020 roku mogą składać wnioski w Centrum Pomocy Rodzinie do dnia:

31.03.2019 r. – dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne– semestr letni roku akademickiego 2019/2020 

10.10.2019 r.– semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

Więcej informacji tutaj

Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to uczelnie dążące do usunięcia wszelkich barier architektonicznych i wprowadzenia innowacyjnych, uniwersalnych rozwiązań służących realizacji idei edukacji włączającej. Dostępność uczelni dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami zapewniają m.in.: 

 • Parking z oznaczonymi przestronnymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Brak progów w wejściu głównym i w wejściach do wszystkich wewnętrznych sal i pomieszczeń;
 • Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W strefie sportowej toaleta dostosowana do potrzeb ON wyposażona jest dodatkowo w prysznic a prysznice w szatniach sportowych posiadają siedzisko i poręcz;
 • Wypukłe czarno-białe tabliczki z niezbędnymi informacjami w języku Braille’a we wszystkich pomieszczeniach uczelni;
 • Czytelne tablice w ciągach komunikacyjnych informujące o kierunku i lokalizacji istotnych pomieszczeń oraz wszystkich sal wykładowych; 
 • Wyposażone w pętle indukcyjne stanowiska obsługi studentów (DON, Recepcja, Rekrutacja, Dziekanat, Kwestura, Dział ds. Edukacji Cyfrowej, Biblioteka, International Office),
 • System Totu Point dla osób słabowidzących i niewidomych (znaczniki znajdują się przy: parkingu, wejściu głównym, głównych ciągach komunikacyjnych, aulach oraz DON),

Więcej informacji na ten temat można znaleźć: 

http://totupoint.pl/strona.php?nazwa=start

Link do aplikacji w telefonie:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pirslab.totupoint&hl=en&gl=US

 • Antypoślizgowe żółte listwy na schodach;
 • Krzesło zapewniające bezpieczną ewakuację osób z dysfunkcjami narządów ruchu w razie pożaru i wyłączenia wind. Krzesło ewakuacyjne znajduje się na 2 piętrze budynku obok wind. Instrukcję wykorzystywania krzesła można znaleźć tutaj.

Systematycznie staramy się unowocześniać kampus Uczelni Vistula z uwzględnieniem wszelkich sugestii i uwag ze strony użytkowników, na które oczekujemy w Dziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Regulamin stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia osobom ze szczególnymi potrzebami w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Zał. 1 – OCZEKIWANIA STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Zał. 2 – Wniosek o przyznanie wsparcia
Zał. 3 – Deklaracja pełnienia funkcji asystenta dydaktycznego studenta ze szczególnymi potrzebami
Zał. 4 – Oświadczenie asystenta dydaktycznego studenta ze szczególnymi potrzebami
Zał. 5 – Karta ewidencji godzin pracy i wykonanych zadań przez asystenta dydaktycznego studenta ze szczególnymi potrzebami
Zał. 6 – Potwierdzenie przez Kierownika DON/Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej
Informacja dot. wnioskowania o dostępność

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.