UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Erasmus+

Erasmus+

Ważne ogłoszenia

O programie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021–2027.

Jego całkowity budżet wynosi ponad 28 miliardów euro – to około 13 miliardów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Dzięki większemu dofinansowaniu nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Czytaj mniej

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021–2027.

Jego całkowity budżet wynosi ponad 28 miliardów euro – to około 13 miliardów euro więcej …

Czytaj więcej

Informacje ogólne

Podstawowe dane liczbowe:

 • 4 mln osób skorzysta z programu, w tym 2 mln studentów;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli akademickich i szkolnych, szkoleniowców i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
 • 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców ustanowi 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych;
 • 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw stworzy 150 sojuszy na rzecz wiedzy.
Czytaj mniej
 • 4 mln osób skorzysta z programu, w tym 2 mln studentów;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli akademickich i szkolnych, szkoleniowców i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mo…
Czytaj więcej
Podstawowe dane liczbowe:

Program Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • Program Jean Monnet;
 • Sport – program Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wesprze inicjatywy związane ze sportem.
Czytaj mniej
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • Program Jean Monnet;
 • Sport – program Erasmus+ po raz pier…
Czytaj więcej
Program Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania
Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

Mobilność

Mobilność studentów to:

 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.

Mobilność pracowników uczelni to:

 • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy przedstawicieli biznesu i przemysłu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu;
 • wyjazdy kadry akademickiej i administracyjnej uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych.

Załączniki do pobrania

Deklaracja Polityki Erasmus 2021-2027 SGTiH Vistula
Erasmus Charter

Ważne dokumenty

Przewodnik po Programie Erasmus+ 2022/2023

Kody Erasmusa

SGTiH Vistula: PL WARSZAW79

Kontakt

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Jasurbek Babaev
tel: +48 22 45 72 368
e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus+

Mariia Chernichenko
e-mail: m.chernichenko@vistula.edu.pl

Uczelnie partnerskie

SGTiH Vistula: wykaz uczelni partnerskich ERASMUS+.

Jako student Grupy Uczelni Vistula możesz wyjechać na część studiów za granicę na okres od 2 do 12 miesięcy. Czas ten będzie się liczył do Twoich studiów w Polsce. Wyjazd jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na tej stronie informujemy, co trzeba zrobić przed wyjazdem, w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej i po powrocie, by czas tam spędzony przyniósł Ci jak największe korzyści.

KOMUNIKAT

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowy 2024/2025
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 01.03.2024 – 31.03.2024

Na część studiów do uczelni partnerskiej mogą wyjechać studenci, którzy posiadają zaliczony:

 • pierwszy rok studiów I, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • pierwszy semestr studiów II stopnia.

 

Podstawowe kryteria, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów:

1) wysoka średnia ocen ze wszystkich poprzednich lat studiów,

2) dobra znajomość języka obcego w jakim student będzie studiował, potwierdzona odpowiednim certyfikatem językowym (poziom min. B2),

3) studenci aplikujący na wyjazd po raz pierwszy mają pierwszeństwo w procesie selekcji.

Dodatkowe kryteria: aktywność w kołach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz uczelni lub wydziału.

Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym będzie odbywała się nauka (poziom minimum B2), należy przesyłać drogą mailową na adres: erasmus@vistula.edu.pl.

Studenci, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 będą mogli przystąpić do egzaminu wewnętrznego (TOEIC). Prosimy, aby przesłali swoje aplikacje i w mailu potwierdzili chęć przystąpienia do egzaminu. O formie egzaminu oraz terminie zostaną powiadomieni do 20 października. Cena egzaminu TOEIC to 120 PLN.

Uczelnie, do których planowany jest wyjazd należy wybrać wyłącznie z listy uczelni partnerskich, która została udostępniona w zakładce uczelnie partnerskie.

Prosimy nie kontaktować się z Dziekanatem w celu potwierdzenia średniej ocen i nie wypełniać tego pola w formularzu. Dział Programu Erasmus+ uzupełni te dane w porozumieniu z Dziekanatem.

UWAGA!
Prosimy pamiętać, że zgodnie z zarządzeniem Rektora, obowiązkowe jest posiadanie przez studenta adresu e-mail w domenie @stu.vistula.edu.pl.

Erasmus+ – pytania i odpowiedzi

Aplikacja krok po kroku

Zastanów się dokąd chcesz pojechać studiując w Uczelniach Vistula.

Zasady

Zarządzenie Rektora SGTiH ws. zasad rekrutacji, finansowania i realizacji wymiany akademickiej w ramach Programu ERASMUS+ 2024/2025

Formularze

Formularz zgłoszeniowy dla studentów SGTiH Vistula wyjeżdżających na studia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Załączniki do pobrania

Karta studenta Erasmus+

KROK 1

Skonsultuj program zajęć z koordynatorem wydziałowym

KROK 2

Wypełnij LA na platformie Dashboard (aby utworzyć konto należy wybrać: Access your Learning Agreement)

Sending Responsible Person – Erasmus Faculty Coordinator

Papierowa wersja Learning Agreement nie jest akceptowalna!

Dostarcz także:

 • list akceptacyjny z uczelni partnerskiej z datami mobilności
 • numer rachunku bankowego w euro;
 • kopię ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) na czas pobytu za granicą;
 • kopię ubezpieczenia NNW obejmujące na czas pobytu za granicą.

JESTEŚ U CELU

Podpisz umowę finansową z uczelnią po dostarczeniu wszystkich dokumentów.

 • Wypłata stypendium następuje po podpisaniu tej umowy. Ureguluj opłaty za czesne w swojej uczelni macierzystej (student jest do tego prawnie zobowiązany; jest jednocześnie zwolniony z opłat czesnego w uczelni partnerskiej).

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

Zrób online obowiązkowy test językowy: otrzymasz link do testu na wskazany przez siebie adres mailowy.

 • Przed rozpoczęciem oraz na koniec okresu mobilności student jest zobowiązany wypełnić test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu. Z testu zwolnione są osoby, dla których język studiów w uczelni partnerskiej jest językiem ojczystym. Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: https://academy.europa.eu/

CZAS NA WYJAZD. UDANEGO POBYTU!

Koordynatorzy wydziału programu Erasmus+

Lista koordynatorów

Zaraz po przyjeździe sprawdź, czy wszystkie wybrane przez Ciebie przedmioty się odbędą.

 • Jeśli nie, dokonaj zmian w Learning Agreement: wypełnij tę część Porozumienia o programie studiów Learning Agreement, która dotyczy okresu podczas studiów za granicą: „During the Mobility”;
 • Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Twojego Koordynatora Kierunkowego oraz przesłane do Koordynatora Uczelnianego. Po ustaleniu ostatecznego programu studiów jesteś zobowiązany dostarczyć Koordynatorowi Kierunkowemu sylabusy wszystkich Twoich przedmiotów na uczelni partnerskiej, przetłumaczone na język polski lub angielski;
 • UWAGA: na dokonanie zmian w Learning Agreement masz 30 dni od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej.

Przedłużenie pobytu

Chcesz zostać dłużej? Zgłoś chęć przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej nie później niż do 10 grudnia/31 marca na adres mailowy Koordynatora Uczelnianego. Poczekaj na odpowiedź: decyzja o przedłużeniu pobytu musi zostać zaakceptowana przez Kierunkowego i Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz uczelnię partnerską.

Po otrzymaniu zgody:

 • dostarcz wszystkie dokumenty za semestr zimowy (Learning Agreement z podpisanymi wszystkimi częściami oraz Transcript of Records);
 • prześlij porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) za semestr letni, zaakceptowane przez Koordynatora Kierunkowego oraz uczelnię partnerską jako skan na adres mailowy Koordynatora Uczelnianego;
 • dostarcz Letter of Acceptance na semestr letni;
 • prześlij potwierdzenie ubezpieczenia.

Po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej dostarcz do naszego Biura Programu Erasmus+ co następuje:

 • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), wydany i podpisany przez uczelnię partnerską jako oryginał lub wydruk skanu;
 • Oryginalne, zatwierdzone i podpisane Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) ze wszystkimi częściami dokumentu odpowiednio podpisanymi. Brak odpowiednich podpisów na dokumentach spowoduje ich nieprzyjęcie;
 • Potwierdzenie rzeczywistego czasu trwania mobilności (jeśli wykaz zaliczeń nie zawiera dokładnych dat) jako oryginał lub wydruk skanu.

Ponadto:

 • wypełnij ankietę Narodowej Agencji; otrzymasz link do ankiety wysłany automatycznie po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej;
 • wypełnij online drugi test językowy (OLS).

UWAGA: na powyższe działania masz 30 dni od daty zakończenia pobytu na uczelni partnerskiej.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Zgłoś się do programu. Studenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie na wyjazd wg stawek określonych przez Unię Europejską (zobacz załącznik).

Podpisz umowę. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy finansowej pomiędzy studentem a uczelnią (wyjaśniamy kroki konieczne do jej podpisania w zakładce „Przed wyjazdem”).

Zadbaj o dokumentację. Student musi uregulować opłaty za czesne w uczelni macierzystej i nie wnosi opłat za czesne w uczelni partnerskiej. Rozlicza wyjazd po dostarczeniu wszystkich raportów i podsumowań oraz po ponownym wzięciu testu językowego.

STAWKI DOFINANSOWANIA

KrajeMiesięczne dofinansowania
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja670 €
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy670 €
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600

Erasmus Charter

Karta Erasmus dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027 SGTiH Vistula
Erasmus+ Policy Statement 2021-2027

Jako student Grupy Uczelni Vistula możesz wyjechać na praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+, co znaczy że Twój wyjazd zostanie częściowo dofinansowany. Absolwentów (do roku po zakończeniu edukacji w Grupie Uczelni Vistula) zapraszamy na praktyki i staże w innych krajach programu Erasmus+.

Więcej informacji udzieli Jasurbek Babaev z Biura Programu Erasmus+:
tel.+48 22 4572 368
email: j.babaev@vistula.edu.pl,
pokój 321.

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim 2023/2024

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

Student samodzielnie znajduje instytucję, w której chce zrealizować praktykę, kontaktuje się z nią i ustala warunki realizacji pobytu. Listę firm można uzyskać w Biurze Programu Erasmus+.

Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc.

Student w momencie wyjazdu powinien mieć ukończony:

 • I rok studiów – studia pierwszego stopnia, studia trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • I semestr studiów – studia drugiego stopnia

Osobami uprawnionymi do wyjazdów na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ są także recent graduates czyli absolwenci aplikujący o wyjazd na praktyki na ostatnim semestrze studiów w trakcie posiadania statusu (aktywnego) studenta. Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd.

Podstawowe kryteria, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów:

 1. dobra znajomość języka obcego, w jakim student będzie realizował praktykę (poziom min. B1/B2);
 2. zaliczony semestr studiów poprzedzający wyjazd;
 3. Dodatkowe kryteria: aktywność w kołach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz uczelni lub wydziału.
 4. Studenci aplikujący na wyjazd po raz pierwszy mają pierwszeństwo w procesie selekcji

Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego w którym będzie odbywała się praktyka należy przesyłać drogą mailową na adres: erasmus@vistula.edu.pl

Studenci, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B1/B2 będą mogli przystąpić do egzaminu wewnętrznego. Prosimy, aby przesłali swoje aplikacje i w mailu potwierdzili chęć przystąpienia do egzaminu. O formie egzaminu oraz terminie zostaną powiadomieni do końca marca.

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że zgodnie z zarządzeniem Rektora obowiązkowe jest posiadanie przez studenta adresu e-mail w domenie @stu.vistula.edu.pl.

Nie będziemy odpowiadać na e-maile otrzymane z prywatnych adresów e-mail.
Wszystkie informacje na ten temat udostępnione zostały w USOS.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

Przed rozpoczęciem oraz na koniec okresu mobilności student jest zobowiązany wypełnić test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu. Z testu zwolnione są osoby, dla których język studiów w uczelni partnerskiej jest językiem ojczystym. Test jest dostępny pod adresem:  https://academy.europa.eu/

STAWKI DOFINANSOWANIA

KrajeMiesięczne dofinansowania
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Wielka Brytania820 €
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta,Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy820 €
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 750

Zasady i procedury

Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 – SGTiH Vistula

Formularze

ERASMUS+ INTERNSHIP APPLICATION FORM ACADEMIC YEAR 2023/2024 – SGTiH Vistula

Kody Erasmusa

SGTiH Vistula: PL WARSZAW79

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Projekt Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele projektu

Projekty realizowane ze środków PO WER wspierają mobilność ponadnarodową studentów. Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Uczestnikami projektu są:

 • studenci, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym;

Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia lub praktykę do uczelni lub instytucji przyjmującej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Student, który chce skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego z POWER w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” podlega ogólnym zasadom rekrutacji, realizacji i funkcjonowania programu Erasmus+ w uczelni.

Logo Fundusze Europejskie i Unia Europejska

Załączniki do pobrania

Stawki dofinansowania
Warunki dodatek socjalny
Warunki niepełnosprawność
Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami
Zasady finansowania zagranicznej mobilności studentów SGTiH Vistula w ramach POWER

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.