UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Instytut Turystyki

Instytut Turystyki

O nas

Instytut Turystyki, powołany w 1972 r. Uchwałą Rady Ministrów, jest polską instytucją badawczą prowadzącą interdyscyplinarne i kompleksowe badania turystyki i rekreacji. Przed 2010 r. był instytucją państwową, a następnie przez dwa lata działał jako spółka prywatna. Od 2012 r. Instytut Turystyki jest odrębną jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie w ramach Grupy Uczelni Vistula.
W ciągu blisko pięćdziesięciu lat działalności Instytut Turystyki ukończył szereg badań i projektów badawczych dla klientów, takich jak polski rząd, władze wojewódzkie, organizacje krajowe i regionalne, banki, inwestorzy oraz firmy turystyczne. We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) Instytut uczestniczył w doskonaleniu systemu statystyki turystycznej w Polsce.
Każdego roku, korzystając z wiedzy i umiejętności swoich ekspertów i partnerów, a także z obszernych baz danych, Instytut Turystyki przygotowuje badania i ekspertyzy na temat krajowego rynku turystycznego, przyjazdowego i wyjazdowego ruchu turystycznego, regionalnych programów rozwoju turystyki i inwestycji turystycznych dla różnych podmiotów gospodarczych, a także dla instytucji krajowych i zagranicznych.

tourism@vistula.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie. Autor publikacji naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innowacyjności podmiotów gospodarczych. Realizator projektów badawczych inicjowanych przez podmioty gospodarcze. Aktualnie zajmuje kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce samorządowej podlegającej Urzędowi Miasta Płocka oraz stanowisko Adiunkta w Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Posiada także doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami w międzynarodowych korporacjach, dużych przedsiębiorstwach w tym także przedsiębiorstwach rodzinnych oraz firmach z kapitałem samorządowym i spółek Skarbu Państwa. Trener współpracujący m.in. z BIGRAM Personnel Consulting S.A., Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Fundacją Gospodarczą ProEuropa. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw oraz administracji publicznej z obszaru: zarządzania projektami, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania i wdrażania innowacji w organizacjach oraz z zakresu funduszy unijnych i biznes planów. Autor założeń programu sektorowego „InnoChem” dla branży chemicznej i członek zespołu wdrażającego program sektorowy we współpracy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Współautor projektów międzynarodowych w oparciu o wytyczne Interreg Central Europe, Erasmus + Knowledge Alliance, Interreg Baltic See Regions, a także Przewodniczący Rady Mazowieckiego Klastra Chemicznego w latach 2014-1015. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Członek Komisji Oceny Projektów B+R w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ekspert ds. oceny projektów EFRR w Ministerstwie Rozwoju, Ekspert ds. oceny projektów RPO WM oraz Ekspert Krajowych Klastrów Kluczowych w Ministerstwie Rozwoju.

Czytaj mniej

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie. Auto…

Czytaj więcej

Doktor nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, wraz z ukończonym przygotowaniem pedagogicznym).  Wykładowca w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa VISTULA (zajęcia w języku polskim i angielskim), prodziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji SGTiH Vistula, koordynator merytoryczny projektu „InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja – studia”. Wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, gdzie bierze udział w tworzeniu interdyscyplinarnego kierunku studiów magisterskich „Polityki Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”. Autor artykułów i opracowań naukowych (w tym monografii), sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Turystyka kulturowa”, recenzent czasopism naukowych „Turyzm” oraz „Folia Turistica”, włączony w projekty dotyczące turystyki kulturowej oraz turystyki seniorów; prelegent i wykładowca m.in. dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji związanych z aktywizacją osób starszych. Czynny pilot wycieczek, przewodnik miejski po Warszawie, właściciel biura podróży PITUR. Od listopada 2015 r. trener krajowy przewodnictwa (national trainer) WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations), certyfikowany egzaminator pilotażu Polskiej Izby Turystyki oraz Kadr Turystyki.

Czytaj mniej

Doktor nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, wraz z ukończonym przygotowaniem pedagogicznym)…

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie i doktoranckie). Od 1997 r. pracuje w uczelniach prowadząc zajęcia w obszarze szeroko rozumianej problematyki marketingowej. Zajmowała się też koordynacją merytoryczną kilku projektów międzynarodowych w ramach programu Life Long Learning. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1. współtworzyła Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu handlowiec. Była współautorką i współrealizatorką projektów badawczych dla władz samorządowych miast z regionu łódzkiego oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. W latach 2013-2015 pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi w Urzędzie Miasta Zgierza. Pracowała również jako
kierownik Działu Rozwoju i Reklamy Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina a także kierownik Zespołu ds. Działalności Edukacyjnej i Szkoleniowej oraz Główny Specjalista ds. Analiz i Kontaktów z Podmiotami Zewnętrznymi w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. W latach 2011-2019 była Prezeską Stowarzyszenia Instytut Wspierania i Rozwoju Biznesu. Posiada doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach krajowych programów wsparcia.   W ramach działalności edukacyjnej prowadzi zajęcia gościnne w uczelniach zagranicznych oraz na studiach podyplomowych, współpracuje jako trener w kształceniu kadr. Jest autorką artykułów z problematyki marketingowej. Opracowała Miejski Program Wspierania Przedsiębiorczości 2020-2023 dla miasta Radomsko oraz Program współpracy miasta Radomsko z uczelniami wyższymi w ramach zadań określonych w Miejskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości 2020-2023.

Wykładowca akademicki specjalizujący się w zagadnieniach związanych z turystyką kwalifikowaną (aktywną) i outdoorem. Konsultant projektów z obszaru kultury fizycznej i turystyki odpowiedzialnej. Lider społecznych ruchów edukacji plenerowej i przyrodniczo- leśnej. Wychowanek krakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a następnie reprezentant AZS AWF Warszawa w pływaniu. Aktywny członek Sportowego Centrum Eksploracji i Survivalu oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego J.Piłsudskiego w Warszawie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, broniąc jedną z pierwszych w Polsce rozpraw doktorskich nt. zjawiska surwiwalu Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w surwiwalu jako formie aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Autor licznych publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych i konferencji naukowych.

Doświadczony pilot wycieczek, organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Obecnie jest zaangażowany w działalność największej organizacji społecznej zajmującej się sztuką przetrwania – Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Od 2017 roku rozwija koncepcję Trenerów Etyki Outdoorowej, związaną z oficjalnym partnerstwem stowarzyszenia z organizacją Leave No Trace Center for Outdoor Ethics. Celem projektu jest promowanie odpowiedzialnych zachowań sprzyjających minimalizowaniu wpływu człowieka na środowisko naturalne podczas aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Posiada liczne uprawnienia instruktorskie. W 2016 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.

Ekspert z zakresu turystyki kulinarnej, w tym tradycji kulinarnych Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tradycyjnych produktów. Dyplomowany degustator, znawca metod produkcji oliwy z oliwek, food/travel/gastronomy konsultant. Wykładowca w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie. Współpracownik i aktywny członek wielu włoskich organizacji promujących turystykę oraz włoskie tradycyjne produkty. Współpracuje z wieloma włoskimi ośrodkami badawczymi oraz firmami branży turystycznej i gastronomicznej w tym z Università dei Sapori w Perugii. Prowadzi warsztaty analizy sensorycznej oliwy z oliwek oraz kuchni włoskiej. Absolwentka Università per Stranieri w Perugii oraz Università degli studi di Perugia we Włoszech – kierunek stosunki międzynarodowe.

Posiada doświadczenie m.in. w następujących projektach:

 • Potenziamento dello sviluppo competitivo delle aziende umbre del settore della ristorazione attraverso la sperimentazione di un sistema permanente di analisi dei fabbisogni formativi e professionali –Università dei Sapori, Perugia, Włochy
 • Valutazioni degli effetti economici sullo sviluppo locale di manifestazioni ed eventi culturali nella provincia di Perugia– Università degli studi di Perugia, Perugia, Włochy
Czytaj mniej

Ekspert z zakresu turystyki kulinarnej, w tym tradycji kulinarnych Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tradycyjnych produktów. Dyplomowany degustator, znawca metod produkcji oliwy z …

Czytaj więcej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studiów magisterskich z zakresu Turystyki i Rekreacji (specjalność hotelarstwo), studiów doktoranckich z zakresu nauk o
kulturze fizycznej oraz kilku kierunków studiów podyplomowych (w tym Akademii Trenera, Menedżera Projektów Badawczych oraz pedagogicznych z zakresu hotelarstwa i przedsiębiorczości); wychowawca kolonijny i kierownik wycieczek, instruktor rekreacji ruchowej i sportu (szachy, hatha joga i tenis ziemny), trener-szkoleniowiec ds. agroturystyki, egzaminator OKE i ekspert konkursowy ORE, asystent AWF Poznań w latach 2010-2016. Aktualnie nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych z zakresu hotelarstwa w ZS nr 2 w Wągrowcu oraz adiunkt w Katedrze Kultury Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu. Koordynator i wykonawca badań, w tym projektu krajowego PFRON w zakresie aktywności zawodowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych oraz dwóch międzynarodowych projektów turystycznych: „A Grand Survey on Family Vacation Decision Making” oraz „Favourite Destinations”. Autorka monografii podoktorskiej Uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych Wielkopolski w aspekcie rekreacji ruchowej (Wydawnictwo Naukowe Bogucki) oraz licznych publikacji z zakresu turystyki, rekreacji i sportu [https://scholar.google.pl/citations?user=r6ZWCREAAAAJ&hl=pl]. Pomysłodawczyni i założycielka Future Tourism Foundation wspierającej rozwój, badania i edukację w zakresie turystyki i rekreacji. Ekspert i współpracownik Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie.

Czytaj mniej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studiów magisterskich z zakresu Turystyki i Rekreacji (specjalność hotelarstwo), studiów doktoranckich z zakresu nauk o
kulturze fizycznej ora…

Czytaj więcej

Instytut Turystyki SGTiHV współpracuje z wieloma podmiotami w realizacji projektów, organizacji szkoleń, wydając publikacje czy współorganizując konferencje i seminaria. Wśród partnerów są samorządy, instytucje państwowe, firmy, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie, a także instytucje i organizacje zagraniczne i międzynarodowe. Jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem, którego kadra posiada duże doświadczenie. Profesjonalizm naszych działań, zaangażowanie i efektywność działań dają nam wielką satysfakcję, a naszym partnerom pewność, że wspólne przedsięwzięcia osiągną zakładane cele. Cieszymy się, że wiele podmiotów zaufało Instytutowi Turystyki SGTiHV.

Czytaj mniej

Instytut Turystyki SGTiHV współpracuje z wieloma podmiotami w realizacji projektów, organizacji szkoleń, wydając publikacje czy współorganizując konferencje i seminaria. Wśród partnerów są samorząd…

Czytaj więcej

Oferta

Turystyka to złożony i interdyscyplinarny obszar aktywności człowieka, który łączy elementy społeczne i ekonomiczne, tworząc wyjątkową kompilację czynników wpływających na powodzenie tych działań; czynników, które czasami z pozoru nie mają żadnych związków, czasami wydają się także mało znaczące.
Jednocześnie sektor turystyczny to ważna i dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu, która podlega ciągłym zmianom. Źródeł tego rozwoju jest wiele, wśród nich są m.in. rozwój nowoczesnych technologii, rozwój ekonomiczny, coraz szybsze i bezpieczniejsze połączenia komunikacyjne, ale przede wszystkim nasza gotowość do przemieszczania się, poszukiwania nowych doznań i odkrywania świata. Wyjeżdżamy więc coraz częściej, odważnie podejmujemy decyzje, wyznaczamy nowe trasy, bo po prostu możemy to robić, mamy coraz więcej informacji, a współczesny świat daje nam szereg możliwości realizacji tych planów.
Aby poznać mechanizmy rozwoju turystyki, Instytut Turystyki prowadzi szerokie i zróżnicowane badania. Mają one nie tylko wymiar naukowy, ale przede wszystkim służą samorządom i organizacjom związanym z turystyką. Ponieważ turystyka podlega ciągłym zmianom, wiedza o rynku, kierunkach jego rozwoju czy powstających nowych możliwościach lub oczekiwaniach klientów staje się niezbędna, aby podejmować decyzje w sektorze turystyki, tworzyć strategie rozwoju czy budować markę w oparciu o produkt turystyczny. Świadomość kierunków tych zmian i wiedza o czynnikach wpływających na te procesy jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania różnych podmiotów w obszarze turystyki.
Aby taką wiedzę pozyskać, warto podjąć współpracę z ekspertami Instytutu Turystyki, którzy tworzą profesjonalny zespół fachowców doświadczonych w swoich dziedzinach. Proponujemy Państwu współpracę w realizacji badań, analiz, w przygotowaniu dokumentów strategicznych czy organizacji specjalistycznych szkoleń.

Realizujemy badania wielu aspektów turystyki, m. in.:

 • turystyka polska w układzie wojewódzkim;
 • aktywność fizyczna i sposób spędzania czasu wolnego;
 • turystyka zrównoważona – edukacja odpowiedzialna;
 • turystyka odpowiedzialna na terenach przyrodniczo-cennych;
 • uwarunkowania i determinanty rozwoju turystyki na terenie województwa/gminy/powiatu;
 • badanie wizerunku gminy turystycznej/regionu;
 • badanie atrakcyjności turystycznej gminy;
 • badanie atrakcyjności produktów z perspektywy turystyki kulinarnej;
 • badania ankietowe i analizy statystyczne w oparciu o metodologię naukową w zakresie turystyki i rekreacji;
 • badania dotyczące projektowania produktów turystycznych w regionie (szlaków, wycieczek, usług, pakietów itp.).

Możemy przygotować lub wspomóc przygotowanie takich dokumentów jak:

 • strategia rozwoju turystyki w gminie/powiecie;
 • program promocji gminy turystycznej/regionu;
 • Gminny (lokalny) Program Wspierania Przedsiębiorczości Turystycznej;
 • ekspertyzy i analizy w dziedzinie turystyki kulinarnej;
 • opracowanie katalogu najlepszych praktyk turystyki kulinarnej;
 • opracowanie analiz i strategii rozwoju dla jednostek terytorialnych i obiektów gospodarczych w aspekcie turystycznym;
 • opracowanie procedur i wytycznych dotyczących obsługi klienta, gościa hotelarskiego itp.

Możemy także zrealizować szkolenia w następującym zakresie:

 • badania preferencji i satysfakcji konsumentów usług turystycznych w praktyce;
 • skuteczna promocja przedsiębiorstwa agroturystycznego;
 • marketing usług turystycznych;
 • szkolenia pracowników branży gastronomicznej, także z udziałem międzynarodowych ekspertów;
 • szkolenia dla organizatorów eventów plenerowych;
 • projektowanie produktów turystycznych (szlaków, wycieczek, usług, pakietów itp.);
 • szkolenia z zakresu hotelarstwa, agroturystyki i rekreacji (wiedza naukowo-praktyczna).

Zapraszamy do współpracy.

Poznaj Perłę Północy. Pojedź z nami na wycieczkę do Torunia

Toruń to jedno z najpiękniejszych polskich miast. Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO słynie z zabytków średniowiecznej architektury. Jest też miejscem, w którym przyszedł na świat Mikołaj Kopernik – polski astronom i jeden z najwybitniejszych uczonych w dziejach ludzkości.

Czytaj mniej

Poznaj Perłę Północy. Pojedź z nami na wycieczkę do Torunia

Toruń to jedno z najpiękniejszych polskich miast. Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO słynie z zabytków średniowiecznej archit…

Czytaj więcej

Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Dudek Adventure zapraszają do wzięcia udziału w jednodniowej wycieczce do Torunia.

W programie:

 • wyjazd z Warszawy o godz. 8:00;
 • zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (język polski i angielski);
 • interaktywne zwiedzanie Muzeum Piernika– chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach pieczenia pierników i ich zdobienia;
 • wizyta w domu Mikołaja Kopernika–multimedialna i interaktywna ekspozycja wykorzystuje najwspanialsze osiągnięcia współczesnego muzealnictwa;
 • czas wolny;
 • powrót do Warszawy o godz. 19:00.

Nasze działania

Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Finanse bazy noclegowej i gastronomii w latach 2012-2022
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Rynek lotniczy w 2022 roku
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Uczestnictwo dzieci i młodzieży w wyjazdach turystycznych w latach 2019 – 2020. Szacunki Instytutu Turystyki SGTiH Vistula.
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Rynek lotniczy w 2021 roku
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Wyjazdy turystyczne Polaków w 2021
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Baza noclegowa w latach 2010-2021
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Turystyka polska w latach pandemii 2020-2021
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Turystyka i hotelarstwo w wyższych uczelniach w roku akademickim 2020/2021
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Rynek lotniczy w Polsce w 2020 roku
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Noclegi w bazie noclegowej w 2020 roku
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Wyniki finansowe sektora „Zakwaterowanie i gastronomia” w latach 2010-2020 r.
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula – Turyści w bazie noclegowej w 2020 roku
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula, nr 6/2020 (nr 8) – Baza noclegowa na świecie i jej wykorzystanie w 2019 roku
Komunikat Instytutu Turystyki SGTiH Vistula, nr 5/2020 (nr 7) – Turyści w bazie noclegowej w trzecim kwartale 2020 roku (lipiec, sierpień, wrzesień)
Komunikat nr 4/2020 (nr 6) – Turyści w bazie noclegowej latem 2020 roku (czerwiec, lipiec, sierpień)
Komunikat nr 3/2020 (nr 5) – Turystyka w czasie koronowirusa w pierwszej połowie 2020 roku
Komunikat nr 2/2020 (nr 4) – Turystyka po pandemii
Komunikat nr 2/2020 – Turystyka po pandemii
Komunikat nr 1/2020 (nr3) – Report on Gastronomy Tourism in Italy 2020
Komunikat nr 2/2019 – Turystyka Medyczna
Komunikat nr 1/2019 – Touroperatorzy
Raporty zewnętrzne
AuthorTitlePlace and the year of publication
Błaszczuk W. Łopaciński K.Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego nr 6. Seminarium 60 lat BPiT Almatur „Współczesny model turystyki młodzieżowej, Turystyka akademicka wczoraj-dziś-jutro”FOKHRS, BPiT Almatur Warszawa 2016
Błaszczuk W. (red)Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego nr 13 . Z kart historii turystyki akademickiej. Na studenckich szlakach. Antologia publikacji Tomasza KowalikaFOKHRS Warszawa 2018
Cielecka-Jasińska B.Organizacja współczesnej Recepcji hotelowej. Planowanie i realizacja usług w recepcji. Rezerwacja usług hotelarskich.Difin Warszawa 2015
Cielecka-Jasińska B.Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Planowanie i realizacja usług w recepcji. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.Difin Warszawa 2015
Kmiołek A.Usługi gastronomiczne. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.WSiP Warszawa 2013
Aurell L.N. Clase M.Food Pharmacy. Opowieść o jelitach i dobrych bakteriach.Wyd Otwarte Kraków 2017
Hoerner J-M., Sicart C.The Science of Tourism. An Anglo-French Precis on Tourismology. La Science du tourisme.Balzac Editeur
Lockwood A., Medlik S.Tourism and Hospitality in the 21st CenturyRoutledge 2001
Tribe J., Airey D.Developments in Tourism ResearchRoutledge 2007
Matias A., Nijkamp P., Neto P.Advances in Modern Tourism Research. Economic PerspectivesPhysica-Verlag 2007
Hall M., Page S.Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and SpaceRoutledge 2014
Duda J., Krzywda S.Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeńWSiP 2014
Szajna R, Ławniczak DUsługi gastronomiczne. Podręcznik. Technik żywienia i usług gastronomicznych.WSIP wyd IV 2018
Gawęcki J. (red)Ewolucja na talerzu czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowiekaUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2015
Skrzypek M., Kulik T.Dietetyka praktyczna w ujęciu interdyscyplinarnychKUL Lublin
Lenik J., Cieszkowski S.Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów.Uniwersytet Rzeszowski 2017
Wszendybył-Skulska E.Human Capital in Hotel IndustryCeDeWu 2012
Szutowski D.Innovation and Value: the Case of Tourism EnterprisesDifin 2016
Na studenckich szlakach. Antologia publikacji Tomasza Kowalika. Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego nr 13. Z kart historii turystyki akademickiej.FOKHRS Warszawa 2018
Iwacewicz-Orłowska A., Omieciuch J.Teoria efektywności a sektor usług. (artykuł: „Usługi ubezpieczeniowe na rynku turystycznym” Ostrowska D. Lipska A. str. 121-145)WSFiZ Białystok 2017
Szadziński S.Ekonomika przestrzeni turystycznej. Zarys teorii.UAM Poznań 2018
Sawińska A. Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A.Turysta senior na rynku usług hotelarskichEdu-Libri Kraków- Legionowo 2018
Byszewska I.Polish CookingParma Press 2019
Napierała TPrzestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w PolsceUniwersytet Łódzki 2013
Duda J. Krzywda S.Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Podręcznik. Kwalifikacja T.12Rea 2014
Horolets A.Konformizm, Bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSSR.Uniwersitas Kraków 2013
Pawłowski R.Prawo w turystyceUJK 2016
Nowak-Wicherska J.Wnętrza w gastronomii. Poradnik przede wszystkim dla osób otwierających swój pierwszy biznes2018
Szczechowicz B.Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnejPWN 2018
Graves L.Modern Dietetics. Feeding the Sick in Hospital and Home, with some Studies on Feeding Well People.Forgotten Books 2018
Dec Ch. S.Hospitality BrandingCornell University 2012
Celuch KrzysztofLet Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal RelationsVistula Warszawa 2019
Grochowicz J., Midura F., Chmiel A,Dziedzictwo kulturowo- kulinarne Kurpi Zielonych szansą na atrakcyjny produkt turystycznyVistula Warszawa 2018
Usługi turystyczne (poradnik Gazety Prawnej)Warszawa 2019
Sala JózefHotelarstwo. Usługi, zarządzanie, procesy koncentracjiPWE Wrszawa 2019
Pawlicz AdamEkonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości, pośrednicy, regulacje.Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2019
Marczak Mirosław, Boguszewicz-Kreft MonikaPromocja usług.CeDeWu, Warszawa 2019
Współczesne oblicza krajoznawstwaPTTK Kraj, Warszawa 2016
Sawicki Zygmunt, Klementowski KazimierzUwarunkowania budżetu czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Wrocławia i wybranych miejscowości Bawarii oraz jego wykorzystania na rekreację i turystykę /WSH Wrocław 2016
Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873-1950)PTTK Warszawa 2016
Turystyka wiejska bez granicKielce 2015
Turystyka wiejska i agroturystyka : nowe paradygmaty dla XXI wiekuPAN Warszawa 2015
English for basketball players coaches referees followers and fans.Warszawa 2004
Waśkowski ZygmuntUwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowychAE Poznań 2007
Polskie Uzdrowiska. Zdrowie, Uroda, Relaks. Wiadomości Turystyczne – wydanie specjalne 2019.Warszawa 2019
Jabłońska J.Architektura ogólnodostępnych przestrzeni współczesnych hoteli.Politechnika Wrocławska 2018
Krynicka-Tarnacka TeresaGeography of PolandToruń 2007
Zontek ZbigniewThe Essence And Determinants of Innovation Management in Tourism Enterprises.PWE Warszawa 2019
Kołodziej RafałZarys historii narciarstwa i snowboardinguUniwersytet Rzeszowski 2010
Hotel bez plastiku. 30 sposobów na ograniczenie plastiku w hotelach.Warszawa 2019
The Plastics Guide For Hotels „Let’s Reduce Single-Use”2019
Plastic Reduction Guidelines for Hotels.TUI 2019
Stępniak KarolinaRynek Hotelarski w Polsce. Raport 2016.Warszawa 2016
Travel Without Plastic2019
Oprac. Zbior.Turystyka etnograficznaZblewo 2019
Wróblewski SławomirKongresy – elita przemysłu spotkańWarszawa 2019
Kompendium MICE. Praktyczny przewodnik dla organizatora konferencji.Gdynia 2019
Ranking 2019. Touroperatorzy 2019. Turystyka wyjazdowa.Eurosystem Warszawa 2019
Zwartka MarekSylwetka pseudokibica w zarządzaniu bezpieczeństwem na stadionach sportowych w PolsceAWF Katowice 2014
Leśniewska AleksandraTrener personalny na rynku usług fitness.AWF Wrocław 2019
Smilarczyk AgnieszkaNiezbędnik Urlopowicza – jak bezpiecznie podróżować w wakacje.Warszawa 2019
Miernik MichałHotel online. Zbuduj potęgę w internecie albo giń.Warszawa 2018
TitleThe Year and numberPublisher
Współczesne wyzwania rachunkowości w globalnym otoczeniu. ZN WSB w Poznaniu 66(1)2016. Artykuł: „Economic risks vs tourism sector development – on example of tour enterprises” Bober P., Bodyl B. str 11-22.66(1)2016WSB Poznań
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców. ZN WSB w Poznaniu 71(6)2016. Artykuł „Alumni Relationship management by University of Tourism in the Context of a Practically-profiled Curriculum (Zarządzanie relacjami uczelni o profilu turystycznym z absolwentami w kontekście prowadzenia praktycznego profilu kształcenia)” Krajewska- Smardz A. str 135-15171(6)2016WSB Poznań
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu – egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Studia Zarządzania i Finansów WSB w Poznaniu 10/2016. Artykuł „Nowa perspektywa kreowania ruchu turystycznego w skansenach województwa podlaskiego” Jalinik M. str 113-124Oct-16WSB Poznań
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 161/2016 artykuł „Kreatywność i twórcze współdziałanie w sektorze turystycznym” Wójcik D., Czernek K. str. 187-197161/2016SGH Warszawa
Prace Geograficzne z 145(2016) IGiGP UJ. Artykuły „Postawy społeczności lokalnych wobec Parku Narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry” Zawilińska B. str. 7-3-; „Turystyka filmowa w Sandomierzu” Szpara K., Musz R. str. 31-46; Ocena wielkości ruchu turystycznego w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015” Krzesiwo K. str. 47-70.45(2916)IGiGP UJ Kraków
Prace Geograficzne z. 149(2017) IGiGP UJ. Artykuł „Lokalne Organizacje Turystyczne jako czynnik rozwoju regionalnego – ocena funkcjonowania” Stefanowska A., str. 101 – 123.149(2017)IGiGP UJ Kraków
Prace Geograficzne z. 152(2018) IGiGP UJ. Artykuły „Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne n Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne” Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E. str 33-54; „Lokalizacja usług noclegowych w otoczeniu Rynku Starego Miasta w Warszawie” Derek M., Dycht K. str 55-66; „Tereny nad Wisłą w Warszawie jako miejsce spotkań (w opinii mieszkańców wybranych osiedli)” Duda-Gromada K. str 67-82; „Sieć pieszych szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Góry Izerskie w północnej Republice Czeskiej” Kołodziejczyk K. str 83-104152(2018)IGiGP UJ Kraków
Biuletyn Uzdrowiskowy 6(65)6(65)Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu 2(23)2018. Artykuły: Museum’s marketing communication tools – results of empirical research. Macalik J. str 12-18; Model of a City Destination Card as a marketing tool of selected Europeans Cities. Drozdowska M., Duda-Seifert M., Faron A. str 19-28; Branding as an essential element of the destination management process using the example of the selected states. Marczak M str 29-402(23)2018Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Tourism Management vol 70, Feb 2019vol 70, Feb 2019Elsevier
Zeszyty Naukowe Turystyka i rekreacja. WSTiJO z. 22(2)2018z. 22(2)2018WSTiJO Warszawa
Folia Turistica 43/2017 spis treści http://www.folia- turistica.pl/attachments/article/402/FT_43_2017.pdf43/2017AWF Kraków
Folia Turistica 44/2017 (ang)44/2017AWF Kraków
Folia Turistica 45/2017 spis treści http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_45_2017.pdf45/2017AWF Kraków
Folia Turistica 46/2018 (ang)46/2017AWF Kraków
Folia Turistica 47/2018 spis treści http://www.folia- turistica.pl/attachments/article/402/FT_47_2018.pdf47/2017AWF Kraków
Folia Turistica 48/2018 spis treści http://www.folia- turistica.pl/attachments/article/402/FT_48_2018.pdf48/2018AWF Kraków
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ZN 164/2018 (artykuł: ”Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży turystycznej” Gołębiowski G., Pląsek A. str. 9-24)164/2018SGH
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ZN 170/2018 (artykuł: ”Potencjał turystyczny śródlądowych dróg wodnych województwa pomorskiego” Gus-Puszczewicz A. str. 91-1-4)70/2018SGH
Journal of Modern Sciences 3/38/2018 (artykuły: „Coping with difficult situations by tourism workers (foreign excursion guides)” Stefanek M str.11-27; „Virtual tourism space of cities” Pilarska A., Tomczykowska P. str. 317-334)3/38/2018WSGE Józefów
Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 535 (2018) „Marketing turystyczny” (m in: hotelarstwo, przedsiębiorstwo turystyczne, agroturystyka, promocja/atrakcyjność miasta/uzdrowiska..) (do czytelni)Nr 535 (2018)UE Wrocław
Informatyka Ekonomiczna 2(48)2018 (artykuł: „The use of tourist mobile applications by the Y generation” Werenowska A. str 86-92)2(48)2018UE Wrocław
Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol 6 no 10 (tematyka turystyczna, spis treści http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/opublikowan e2018, vol 6 no 10UE Poznań
Tourism Management vol 71 Feb 2019Vol 71 Feb 2019Elsevier
Tourism Management vol 72 Jun 2019vol 72 Jun 2019Elsevier
Tourism Management vol 73 Aug 2019vol 73 Aug 2019Elsevier
Tourism Management vol 74 Oct 2019vol 74 Oct 2019Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 69. 2018Vol 69. 2018Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 70. 2018Vol 70. 2018Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 72. 2018Vol 72. 2018Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 73. 2018Vol 73. 2018Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 74. 2019Vol 74. 2019Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 76. 2019Vol 76. 2019Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 75. 2019Vol 75. 2019Elsevier
Annals of Tourism Research Vol 78, 2019Vol 78, 2019Elsevier

News

Odwiedziła RPA, Namibię, Botswanę i Zimbabwe. Przejechała osiem i pół tysiąca kilometrów przez sawanny i pustynie, i to ciężarówką.

Bożena Bokota przez 26 dni podróżowała po Afryce Południowej.

Teraz przy herbacie opowie wam o swoich wrażeniach, o tym co widziała i czego doświadczyła podczas tak wyjątkowej wyprawy. Spotkanie, odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w pok. 313. 

Wydarzenie to jest pierwszym z cyklu „Spotkań przy herbacie” w Vistuli. To inicjatywa Instytutu Turystyki, której celem jest propagowanie tematów związanych z podróżowaniem. Będą frapujące rozmowy i ciekawi ludzie.

Kontakt

Instytut Turystyki w Warszawie

Ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa

Tel. 22 45 72 415
Email: tourism@vistula.edu.pl

Pokój 330

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.