UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Inicjatywy Otwartej Nauki

Inicjatywy Otwartej Nauki

W 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Zgodnie z wydanym komunikatem:

„Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony należy dążyć do upowszechniania publikacji i treści naukowych powstałych w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych”.

Źródło: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, MNiSzW, 23.20.2015, http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/kierunki-rozwoju-otwartego-dostepu-do-publikacji-i-wynikow-badan-naukowych-w-polsce.html

Kierunki rozwoju otwartego dostępu

Przydatne informacje

  1. Otwarty Dostęp (Open Access) – dostępność pełnych treści publikacji w publicznym Internecie – bez barier finansowych, prawnych czy technicznych.
  2. Otwarty dostęp Gratis – udostępnienie bez opłat i barier technicznych, ale bez (informacji o) licencji.
  3. Otwarty dostęp Libre / OD w oparciu o wolne licencje – określa licencję.
  4. Na tych samych warunkach – przetwarzając utwór lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
  5. Droga złota – publikowanie w otwartych czasopismach.
  6. Droga zielona – deponowanie publikacji w otwartych repozytoriach.”

Źródło: POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W POLSCE. REKOMENDACJE MNISW, Piotr Kępski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW, 23 marca 2017 r. (materiał szkoleniowy na wolnej licencji).

Specjalistyczna strona z portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; MNiSzW zapowiada jej rozbudowywanie i aktualizowanie:

http://www.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/

Baza, która może pomóc przy rozważaniu wyboru właściwego czasopisma dla przygotowywanego artykułu. Baza zawiera podstawowe informacje o polityce czasopism z ponad 2 tysięcy wydawnictw z całego świata, w tym te dotyczące praw autora tekstu – istotne w kontekście polityki otwartego dostępu:

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

„Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych”:

http://pon.edu.pl/

„Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wierzymy, że wiedza to dobro publiczne i wszyscy powinni móc swobodnie z niej korzystać”:

http://koed.org.pl

Zbiory polskich instytucji kultury on-line”, blisko pięć milionów pozycji:

http://fbc.pionier.net.pl/

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.