UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / dr hab. Wiesław Alejziak

dr hab. Wiesław Alejziak

dr hab. Wiesław Alejziak
E-mail: w.alejziak@vistula.edu.pl
Wydział: Turystyki i Rekreacji
Kierunek kształcenia: Turystyka i Rekreacja

Profesor nadzwyczajny, zatrudniony na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kieruje Katedrą Polityki Turystycznej. Doktorat z zakresu polityki turystycznej uzyskał w 1991 r., a pracę habilitacją z zakresu metodologii badania aktywności turystycznej oraz jej zróżnicowań społecznych obronił w 2010 r. Oba stopnie naukowe uzyskał w ramach nauk o kulturze fizycznej. Studiował też w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (studia ekonomiczne – praca dyplomowa „Turystyka i wypoczynek jako element polityki turystycznej państwa”) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (podyplomowe studia pedagogiczne). Uczestniczył też w licznych kursach, szkoleniach i specjalistycznych warsztatach instytucji krajowych i zagranicznych.

Jest redaktorem naczelnym (editor-in-chief) czasopisma „Folia Turistica” (www.folia-turistica.pl), które uznawane jest za najbardziej prestiżowy polski periodyk naukowy z zakresu turystyki. Jest także członkiem kolegiów redakcyjnych (Editorial Board) kilku innych krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. Uczestniczył w realizacji różnych projektów badawczych dotyczących przede wszystkim turystyki (np. „Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej”- jako kierownik), ale także innych zagadnień (np. Narodowy Program Badawczy „Foresight – Polska 2020″, w ramach którego brał udział – w charakterze tzw. eksperta zewnętrznego – w pracach pola badawczego „Zrównoważony rozwój Polski. Jakość życia”. Jest ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020 w zakresie zagadnień „Turystyka. Edukacja. Doradztwo”, a także ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Autor kilku innowacyjnych metod badawczych, w tym SATT (Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych), OMPN© (Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych) oraz TelSKART© (Telefoniczny System Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego), która bazuje na wykorzystaniu systemu telefonii komórkowej do badania wielkości i struktury ruchu turystycznego.

Jest autorem prawie 200 publikacji naukowych, na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem lub współautorem ośmiu książek i podręczników (kilka z nich miało więcej niż jedno wydanie), w tym: „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku” (1999), która jest jedną z kilku najczęściej cytowanych polskich publikacji z zakresu turystyki w całej historii badań nad tym zjawiskiem (ponad 330 cytowań). Wskaźniki bibliometryczne (według Google Scholar – stan na maj 2019): Indeks Hirsha – 13, I-10 indeks (prace cytowane co najmniej 10 razy) – 23.

W 2018 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi „Za zasługi dla nauki polskiej”.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • polityka turystyczna;
  • międzynarodowy rynek turystyczny;
  • marketing w turystyce;
  • zachowania turystyczne;
  • metodologia badań w turystyce.
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.