UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / Publikacje: 2018 rok

Publikacje: 2018 rok

Książki

Dominik P., Buczkowska K., Kociszewski P., Potencjał i wykorzystanie polskich kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego. Wyd. AFiB, Warszawa 2018

Dominik P., Marketingowa rola potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego oraz rozwoju regionalnym. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2018

Artykuły

Celuch K., Bekir Bora Dedeoğlu, Jeffrey Weinland, Mathilda Van Niekerk (2018) Re-conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing& Management

Dominik P. (2018) Wykorzystanie potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 121-136

Dominik P., Mazur A. (2018) Wykorzystanie standardów usług żywieniowych oraz nowych technologii w cateringu lotniczym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, t 3, z. 57, s. 210-239

Dominik P., Koskowski M. (2018) Culinary Tourism in Regional and Local Development in Poland, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 137-150

Dominik P., Koskowski M. (2018) Odmienność znaczeniowa spożywania kawy w rożnych Kulturach. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 60 (3), s. 5 17

Dominik P., Grochowicz J., Fabisiak A. (2018) Variety of Raw Materials in the Formation of Traditional Culinary Products as a Tourist Attraction. Ekonomia i Środowisko Nr 2 (65), s. 246- 256

Gondek E., Świniarska K., Nowak D., Janczar-Smuga M., Kamińska-Dwórznicka A., Wiktor A., (2018) Ocena sposobu żywienia mężczyzn uprawiających amatorsko sporty siłowe. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wiletona w Legnicy, 28(3), 9-19 (7pkt)

Grochowicz J., 2018, Tradycje kulinarne Kurpi Zielonych jako produkt turystyczny. Wyd. RKCC Myszyniec, str.65-75

Grochowicz J., Fabisiak A., Nowak D. (2018) MARKET OF FUNCTIONAL FOOD – LEGAL REGULATIONS AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 595, s. 51-67

Grochowicz J., Fabisiak J., 2018, Żywność funkcjonalna – aspekty prawne i znaczenie wybranych składników bioaktywnych Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula /ZNUW/ 60(3) s. 143- 153 (8pkt MNiSzW)

Grochowicz J., Fabisiak A., Ekielski A.,(2018), Development and Application of Functional Food for Older People. CIGR 2018 XIX. World Congress of CIGR (www.cigr2018.org)

Grochowicz J., Ekielski A., Siwek A., (2018), EPR mediated study of shelf life of pumpkin and sunflowers seeds roasted in microwave-vacuum roaster CIGR 2018 XIX. World Congress of CIGR ( www.cigr2018.org)

Grzebisz N., L. Piejko (2018) The impact of endurance exercise on the cardiovascular capacity of a male amateur cross country skier. Pilot study World Scientific News (6 pnkt)

Grzebisz N., (2018) Zaburzenia odżywiania u biegaczek narciarskich / Eating disorders in cross-country skiers, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health, nr 8(1), s. 73-77 (5 pnkt)

Skalska T., Kociszewski P., Rękawek A., (2018) Staże i praktyki zawodowe studentów: implikacje dla jakości kształcenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 275-289

Wiśniewska A. (2018) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w turystyce medycznej w Polsce. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2 (56), s. 123-135

Wiśniewska A. (2018) Działania marketingowe przedsiębiorstw na rynku turystyki medycznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 13-24

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.