UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / Publikacje: 2016 rok

Publikacje: 2016 rok

Książki

Byszewska – Dawidek M., Nalazek M., Rynek biur podróży w Polsce. Wydawnictwo SGTiR. Monografia naukowa w jęz. polskim.

Dominik P., 2016, Klaster hotelarsko-turystyczny jako innowacyjne narzędzie rozwoju regionu Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Dominik P., 2016, Węgrów na tle dziedzictwa kulinarnego. Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej

Gondek E., Nowak D., Jakubczyk E., Nakonieczna M., 2016, Analiza możliwości obniżenia wartości energetycznej diety poprzez wykorzystanie produktów niskokalorycznych. Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Gondek E., Rola i źródła fitostrogenów w diecie Polaków. Polskie Towarzystwo Dietetyki

Nowak D. (red), 2016, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności – teraźniejszość i przyszłość. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski, SGGW w Warszawie

Jaworski M., 2016, Psychology and Dietetics: Improvement of Cognitive Function in Obesity Using an Appropriate Diet in the Context of Psychodietetics. CreateSpace Independent Publishing Platform

Łopaciński K. 2016, Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego nr 7. 50-lat Uniwersytyckiego Klubu Turytsycznrgo „Unikat” 1963-2013. Fundacja Turigeo

Słoniewski M., 2016, Bojkot Igrzysk Olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976-1988, Max s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy

Skalska T., 2016, Konsumpcja kolaboratywna wśród rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w obszarze turystyki I rekreacji. W: Janoś-Kresło M., Komorowska O., [red.], Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 978-83-8030-093-4; Monografia naukowa w jęz.polskim.

Skalska T., 2016,The Impact of Modern technologies on the Danger of Exclusion of Disabled and Elderly Persons in the Context of Participation in Tourism.Wydawnictwo SGTiR.

Skalska T., Dziedzic E., Kachniewska M., 2016, Regionalny rachunek satelitarny turystyki: metodologia, uwarunkowania implementacji, Wydawnictwo Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie (monografia naukowa w języku polskim);

Skalska T., Janoś-Kresło M., Komorowska O., Słaby T., 2016, Entrepreneurial and consumer behavious in families upbringing children and young people with disabilities. SGH Publishing House. Monografia naukowa w jęz. angielskim. ISBN 978-83-8030-095-8;

Skalska T., Janoś-Kresło M., Komorowska O., Słaby T., 2016, Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujacych się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Oficyna Wydawnicza SGH. Monografia naukowa w jęz. polskim. ISBN 978-83-8030-094-1;

Artykuły

Byszewska Dawidek M., 2016, The economic situation of the hotel sector in Poland in 2003–2012 European Journal of Service Management tom 18, str. 5-11.

Dominik P., 2016, Edukacyjna rola szlaków kulinarnych. Przedsiębiorczość – Edukacja. 12, 282–297. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dominik P. (2016) Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII z. 7 cz. II, s. 227-239

Dominik P. (2016) Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny czynnik budowania dobrego wizerunku i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa hotelarskiego. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula t. 3 (49), s. 93-113

Dominik P., Grochowicz J., 2016, Turystyka kulinarna w opinii studentów warszawskich uczelni Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nr 2/18 s. 84-88.

Drozdowska M., Duda-Seifert M., Rogowski M., 2016, Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza. Turystyka Kulturowa, Nr 5/2016 (wrzesień- październik 2016), s. 101-114.

Fabisiak A., 2016, Witaminowe abecadło Rola i znaczenie witamin oraz ich suplementacja w codziennym odżywianiu, [w:] Przegląd Gastronomiczny Tom: 3, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa

Fabisiak A., 2016, Praktyczna bioocena składników bioodżywczych i ich znaczenie w procesach technologicznych, [w:] Przegląd Gastronomiczny Tom: 4, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa

Gondek E., 2016, Modification of kappa carrageenan by b-galactosidase as a new method to inhibit recrystallization of ic [w:] Food Hydrocolloids Tom 61, numery stron: 31-35, ELSEVIER SCI LTD

Gondek E., 2016, Wpływ dodatku substancji ochronnych na zakres temperatury krioskopowej i przebieg procesu zamrażania soku z ziemniaka. [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Tom: 578, numery stron: 39-46, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności

Gondek E., Nowak D., 2016, Wybrane właściwości fizyczne esktrudowanego pieczywa bezglutenowego wzbogaconego dodatkiem mąki z żołędzi [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Tom: 20(3), numery stron: 33-39, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Gondek E. Nowak D., Szczepanik P., 2016. Analiza nakładów i korzyści wynikających z wprowadzania standardu IFS na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. [W:] Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: teraźniejszość i przyszłość (red. D. Nowak, K. Samborska), Wyd. OW PTTŻ, Warszawa, 39-50

Gondek E., Jakubczyk E., i in., 2016, Wpływ stabilizatorów na ograniczenie rekrystalizacji w lodach typu sorbet Przemysł Spożywczy Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. DOI:10.15199/65.2016.9.4

Grochowicz J., i in., 2016, Comparison of Parmesan cheese drying course by means of regression methods Colloquium Biometricum. Polskie Towarzystwo Biometryczne. Tom 46, s.

Grochowicz J., Panasiewicz M. (2016) Ocena sposobu odżywiania i aktywności fizycznej w uprawianiu kulturystyki. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(17), s. 53-68

Grochowicz J., Nadulski R., Kobus Z., Wilczyński K., Zawiślak K., Guz T. (2016) Application of freezing and thawing in apples (Malus domestica) juice extraction. JOURNAL OF FOOD SCIENCE

Grochowicz J., Wojdalski J., Ekielski A., Radecka K., Stępniak S., Orłowski A., Florczak I., Drożdż B., Żelaziński T., Kosmala G. (2016) Production and properties of apple pomace pellets and their suitability for energy generation purposes. Rocznik Ochrona Środowiska

Jaworski M., 2016, The Relationship Between Emotional State And The Consumption Of Foods Rich In Carbohydrates By Young Adults [w:] Health Problems of Civilization Tom 10 Zeszyt 2, numery stron: 10-19, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Łopaciński K., 2016, The hotel investment market in Poland, European Journal of Service Management tom 17, str. 33-41.

Łopaciński K. (2016) The hotel investment market in Poland. Scientific Journal of University of Szczecin „Service Management” 17 nr 1, s. 27-32

Nowak D., 2016, Evaluation of microbial hazards during creamy cream cheese processing, [w:] Production Engineering Archives Tom: 7, Zeszyt: 2, numery stron: 33-36, Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa

Nowak D., 2016, Wybrane właściwości fizyczne esktrudowanego pieczywa bezglutenowego wzbogaconego dodatkiem mąki z żołędzi [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Tom: 20(3), numery stron: 33-39

Skalska T., Dziedzic E., 2016, Szacowanie spożycia turystycznego -– doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3(35), s. 59-71 Uniwersytet Szczeciński

Skalska T., Dziedzic E. (2016) Methods of the regional economic impact assessment of tourism: achievements and challenges. The example of Poland. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula t. 3 (49), s. 135-151

Skalska T., Markiewicz E., Pędzierski M., 2016, Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji stanu zjawiska na rynku polskim. Folia Turistica, 41/2016, s. 165- 190. 11 pkt. MNiSW

Skalska T., Shcherbiak E., 2016, The competitiveness on the tourism market: Airbnb as challenge for the Small Enterprises in the tourism sector. PiZ, ISSN 1733‐2486. s. 193-213,

Szulc-Dąbrowiecka E., 2016, Los actores en la Gestion de la region Turistica en Polonia y Peru [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom: XVII Zeszyt: Iss. 3. Part 1, numery stron: 233-245, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź
Wiśniewska A. (2016) Franczyza – koncepcja biznesu dla przedsiębiorstw działających na rynku usług turystycznych. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula t. 4(50), s. 149-159

Żyśko J. Chadwick S., Gocłowska S., Piątkowska M., (2016) Brand Recognition and Sponsorship. The Battle Between Official Sponsors and Ambushers. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, , t. XVII z. 9 cz. III, s. 41-56

Żyśko J., i in., 2016, Testing relationships between spectator’s motives and points of attachment in mixed martial arts in Poland. Journal of Combat Sports and Martial Arts Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA DOI: 10.5604/20815735.1195356 2015??

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.