UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kandydat / Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
20.02.2023 – 30.09.2023

Zajęcia dydaktyczne:
20.02.2023 – 26.05.2023

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. i II. semestru
06.03.2023 – 02.06.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
29.05.2023 – 02.06.2023

Egzaminacyjna sesja letnia dla I. i II. semestrów
05.06.2023 – 09.06.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I semestrów
20.02.2023 – 24.02.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
12.06.2023 – 16.06.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I i II semestru
19.06.2023 – 23.06.2023

Dni wolne Dni wolne

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
10.07.2023 – 30.09.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin,
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023– 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
25.10.2022

Semestr Zimowy:
01.10.2022 – 19.02.2023

Zajęcia dydaktyczne:
03.10.2022 – 27.01.2023

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. semestru
17.10.2022 – 03.02.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
30.01.2023 – 03.02.2023

Egzaminacyjna sesja zimowa dla I semestrów
06.02.2023 – 10.02.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
20.02.2023 – 24.02.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
13.02.2023 – 17.02.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
31.10- 01.11.2022;
11.11.2022;
23.12.2022 – 08.01.2023

Przerwa międzysemestralna
04.02.2023 – 19.02.2023

Przerwa międzysemestralna dla I semestrów
11.02.2023 – 05.03.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
03.02.2023 – 1szy termin,
03.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2023 – 31.03.2023

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
20.02.2023 – 30.09.2023

Zajęcia dydaktyczne
25.02.2023 – 25.06.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
01.07.2023 – 02.07.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
08.04.2023 – 09.04.2023
27.05.2023- 28.05.2023

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
10.07.2023 – 30.09.2023

Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin,
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023 – 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Turystyka I,

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 25.02.23
 • 11.03.23
 • 25.03.23
 • 15.04.23
 • 29.04.23
 • 13.05.23
 • 03.06.23
 • 17.06.23

Niedziela:

 • 26.02.23
 • 12.03.23
 • 26.03.23
 • 16.04.23
 • 30.04.23
 • 14.05.23
 • 04.06.23
 • 18.06.23

Kierunki studiów:
Turystyka II, Dietetyka I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 04.03.23
 • 18.03.23
 • 01.04.23
 • 22.04.23
 • 06.05.23
 • 20.05.23
 • 10.06.23
 • 24.06.23

Niedziela:

 • 05.03.23
 • 19.03.23
 • 02.04.23
 • 23.04.23
 • 07.05.23
 • 21.05.23
 • 11.06.23
 • 25.06.23

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
25.10.2022

Semestr Zimowy:
01.10.2022 – 19.02.2023

Zajęcia dydaktyczne:
24.09.2022 – 05.02.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
11.02.2023 – 12.02.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
24.12.2022 – 08.01.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
05.02.2023 – 1szy termin,
05.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
20.02.2023 – 30.03.2023

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Turystyka I,

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 01.10.22
 • 15.10.22
 • 29.10.22
 • 12.11.22
 • 26.11.22
 • 10.12.22
 • 14.01.23
 • 28.01.23

Niedziela:

 • 02.10.22
 • 16.10.22
 • 30.10.22
 • 13.11.22
 • 27.11.22
 • 11.12.22
 • 15.01.23
 • 29.01.23

Kierunki studiów:
Turystyka II, Dietetyka I,

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 08.10.22
 • 22.10.22
 • 05.11.22
 • 19.11.22
 • 03.12.22
 • 17.12.22
 • 21.01.23
 • 04.02.23

Niedziela:

 • 09.10.22
 • 23.10.22
 • 06.11.22
 • 20.11.22
 • 04.12.22
 • 18.12.22
 • 22.01.23
 • 05.02.23

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR  LETNI

Publikacje materiałów do zamodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 18 II 2023
 • 2 zajęcia – 4 III 2023
 • 3 zajęcia – 18 III 2023
 • 4 zajęcia – 1 IV 2023
 • 5 zajęcia – 15 IV 2023
 • 6 zajęcia – 29 IV 2023
 • 7 zajęcia – 13 V 2023
 • 8 zajęcia – 27 V 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia

17-18 VI 2023 – sesja egzaminacyjna (w siedzibie Uczelni)

1 VII 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR ZIMOWY

24 IX 2022 – zjazd dla studentów kontynuujących (w siedzibie Uczelni)
22 X 2022 – zjazd dla NOWYCH studentów  (w siedzibie Uczelni)

Publikacje materiałów do zamodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 1 X 2022
 • 2 zajęcia – 15 X 2022
 • 3 zajęcia – 29 X 2022
 • 4 zajęcia – 12 XI 2022
 • 5 zajęcia – 26 XI 2022
 • 6 zajęcia – 10 XII 2022
 • 7 zajęcia – 28 XII 2022
 • 8 zajęcia – 7 I 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa

28-29 I 2023 sesja egzaminacyjna i spotkania dotyczące semestru letniego (w siedzibie Uczelni)

1 II 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
08.10.2021

Semestr Zimowy:
01.10.2021 – 18.02.2022

Zajęcia dydaktyczne:
25.09.2021 – 30.01.2022

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
05.02.2022 – 06.02.2022

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
12.02.2022 – 13.02.2022

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
25.12.2021 – 02.01.2022

Szkoła językowa Szkoła językowa

Rejestracja do Szkoły Zimowej (język polski A2)
do 06.02.2022

Szkoła Zimowa (język polski A2)
14.02.2022 – 20.02.2022

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Obrony prac dyplomowych
20.02.2022 – 30.03.2022

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Turystyka I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 02.10.21
 • 16.10.21
 • 30.10.21
 • 13.11.21
 • 27.11.21
 • 11.12.21
 • 08.01.22
 • 22.01.22

Niedziela:

 • 03.10.21
 • 17.10.21
 • 31.10.21
 • 14.11.21
 • 28.11.21
 • 12.12.21
 • 09.01.22
 • 23.01.22

Kierunki studiów:
Turystyka II, Dietetyka I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 09.10.21
 • 23.10.21
 • 06.11.21
 • 20.11.21
 • 04.12.21
 • 18.12.22
 • 15.01.22
 • 29.01.22

Niedziela:

 • 10.10.21
 • 24.10.21
 • 07.11.21
 • 21.11.21
 • 05.12.21
 • 19.12.22
 • 16.01.22
 • 30.01.22

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
08.10.2021

Semestr Zimowy:
01.10.2021 – 18.02.2022

Zajęcia dydaktyczne:
04.10.2021 – 28.01.2022

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. semestru
225.10.2021 – 11.02.2022

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
31.01.2022 – 04.02.2022

Egzaminacyjna sesja zimowa dla I semestrów
14.02.2022-18.02.2022

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
28.02.2022 – 04.03.2022

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
14.02.2022 – 18.02.2022

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
28.02.2022 – 04.03.2022

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
01.11.2021;
11.11.2021;
23.12.2021 – 07.01.2022

Przerwa międzysemestralna
07.02.2022 – 11.02.2022

Przerwa międzysemestralna dla I semestrów
21.02.2022 – 25.02.2022

Szkoła językowa Szkoła językowa

Rejestracja do Szkoły Zimowej (język polski A2)
do 06.02.2022

Szkoła Zimowa (język polski A2)

Szkoła Zimowa (język polski A2)
14.02.2022 – 20.02.2022

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
04.02.2022 – 1 termin,
04.03.2022 – 2 termin.

Obrony prac dyplomowych
18.02.2022 – 31.03.2022

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
19.02.2022 – 30.09.2022

Zajęcia dydaktyczne:
19.02.2022 – 26.06.2022

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
02.07.2022 – 03.07.2022

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
09.07.2022 – 10.07.2022

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
16.04.2022 – 17.04.2022
30.04.2022 – 01.05.2022
04.06.2022 – 05.06.2022

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
11.07.2022 – 30.09.2022

Szkoła językowa Szkoła językowa

Rejestracja do Językowej Szkoły Letniej
do 20.06.2022

Językowa Szkoła Letnia – zajęcia i egzaminy
27.06.2022 – 15.07.2022

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Obrony prac dyplomowych
15.06.2022 – 15.07.2022 – 1 termin,
15.09.2022 – 15.10.2022 – 2 termin.

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Turystyka I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 19.02.22
 • 05.03.22
 • 19.03.22
 • 02.04.22
 • 23.04.22
 • 14.05.22
 • 28.05.22
 • 18.06.22

Niedziela:

 • 20.02.22
 • 06.03.22
 • 20.03.22
 • 03.04.22
 • 24.04.22
 • 15.05.22
 • 29.05.22
 • 19.06.22

Kierunki studiów:
Turystyka II, Dietetyka I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 26.02.22
 • 12.03.22
 • 26.03.22
 • 09.04.22
 • 07.05.22
 • 21.05.22
 • 11.06.22
 • 25.06.22

Niedziela:

 • 27.02.22
 • 13.03.22
 • 27.03.22
 • 10.04.22
 • 08.05.22
 • 22.05.22
 • 12.06.22
 • 26.06.22

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
19.02.2022 – 30.09.2022

Zajęcia dydaktyczne:
21.02.2022 – 31.05.2022

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. i II. semestru:
14.03.2022 – 15.06.2022

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
01.06.2022 – 07.06.2022

Egzaminacyjna sesja letnia dla I i II semestrów
20.06.2022 – 24.06.2022

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
13.06.2022 – 17.06.2022

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I i II semestru
04.07.2022 – 08.07.2022

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
15.04.2022 – 18.04.2022
02.05.2022;
03.05.2022
16.06.2022

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
11.07.2022 – 30.09.2022

Szkoła językowa Szkoła językowa

Rejestracja do Językowej Szkoły Letniej
do 20.06.2022

Językowa Szkoła Letnia – zajęcia i egzaminy
27.06.2022 – 15.07.2022

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
01.06.2022 – 1 termin,
15.09.2022 – 2 termin.

Obrony prac dyplomowych
15.06.2022 – 15.07.2022– 1 termin,
15.09.2022 – 15.10.2022 – 2 termin.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
19.02.2024 – 30.09.2024

Zajęcia dydaktyczne:
19.02.2024 – 29.05.2024

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. i II. semestru
04.03.2024 – 07.06.2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
03.06.2024 – 07.06.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
17.06.2024 – 21.06.2024

Egzaminacyjna sesja letnia dla semestrów: I. i II.
10.06.2024 – 14.06.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I i II semestru
24.06.2024 – 28.04.2024

Egzaminacyjna sesja letnia dla ostatnich semestrów
27.05.2024 – 29.05.2024

Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa dla ostatnich semestrów
10.06.2024 – 14.06.2024

Dni wolne, Wakacje letnie Dni wolne, Wakacje letnie

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
01.04.2024 – 02.04.2024
01.05.2024 – 03.05.2024
30.05.2024 – 31.05.2024

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
01.07.2024 – 30.09.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego po semestrze letnim
15.06.2024 – 1szy termin,
15.09.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2024 – 22.07.2024 – 1szy termin
15.09.2024 – 15.10.2024 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
20.10.2023

Semestr Zimowy:
01.10.2023 – 18.02.2024

Zajęcia dydaktyczne:
02.10.2023 – 26.01.2024

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. semestru
23.10.2023 – 09.02.2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
29.01.2024 – 02.02.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
12.02.2024 – 16.02.2024

Egzaminacyjna sesja zimowa dla I semestrów
12.02.2024 – 16.02.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
26.02.2024 – 01.03.2024

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
01.11.2023;
22.12.2023 – 07.01.2024

Przerwa międzysemestralna
05.02.2024 – 09.02.2024

Przerwa międzysemestralna dla I semestrów
19.02.2024 – 23.02.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego po semestrze zimowym
05.02.2024 – 1szy termin,
04.03.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2024 – 31.03.2024

Terminy zjazdów
 • 07–08.10.2023
 • 21–22.10.2023
 • 04–05.11.2023
 • 18–19.11.2023
 • 02–03.12.2023
 • 16–17.12.2023
 • 13–14.01.2024
 • 27–28.01.2024

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
19.02.2024 – 30.09.2024

Zajęcia dydaktyczne:
24.02.2024 – 23.06.2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
15.06.2024 – 16.06.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
22.06.2024 – 23.06.2024
29.06.2024 – 30.06.2024

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
30.03.2024 – 31.03.2024
18.05.2024 – 19.05.2024

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
07.07.2024 – 30.09.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego po semestrze letnim
15.06.2024 – 1szy termin
15.09.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2024 – 22.07.2024 – 1szy termin
15.09.2024 – 15.10.2024 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Terminy zjazdów Terminy zjazdów
 • 24–25.02.2024
 • 09–10.03.2024
 • 23–24.03.2024
 • 06–07.04.2024
 • 20–21.04.2024
 • 11–12.05.2024
 • 25–26.05.2024
 • 08–09.06.2024

*Zajęcia dla I & II semestrów mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma elearningowa, MS Teams) także w piątkowe popołudnia przed weekendem zjazdowym.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 SGTiH Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
20.10.2023

Semestr Zimowy:
01.10.2023 – 18.02.2024

Zajęcia dydaktyczne:
07.10.2023 – 11.02.2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
03.02.2024 – 04.02.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
10.02.2024 – 11.02.2024

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
11.11.2023 – 12.11.2023
23.12.2023 – 07.01.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego po semestrze zimowym
04.02.2024 – 1szy termin
03.03.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2024 – 30.03.2024

Terminy zjazdów Terminy zjazdów
 • 07–08.10.2023
 • 21–22.10.2023
 • 04–05.11.2023
 • 18–19.11.2023
 • 02–03.12.2023
 • 16–17.12.2023
 • 13–14.01.2024
 • 27–28.01.2024

*Zajęcia dla I semestrów mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa lub MS Teams) także w piątkowe popołudnia przed weekendem zjazdowym.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 SGTiH Vistula
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.