UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Konferencje / Konferencja pt. „Turystyka kulinarna – tradycja i innowacyjność”

Konferencja pt. „Turystyka kulinarna – tradycja i innowacyjność”

Konferencja pt. „Turystyka kulinarna – tradycja i innowacyjność”

Słowo od organizatorów

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa wraz z partnerami i patronami ma przyjemność zaprosić już po raz szósty na konferencję naukowo-branżową poświęconą turystyce kulinarnej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021r. i będzie przeprowadzone w formule online (rozpoczęcie konferencji o godzinie 9:00, szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie).

Cel konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja prac i wymiana poglądów nt. kierunków i perspektyw wykorzystania kulinariów w rozwoju turystycznym regionów z uwzględnieniem jej tradycyjnego sposobu realizacji i przekazu tradycji kulinarnych jak również wykorzystania innowacyjnych treści i form.

Uczestnicy konferencji podzielą się doświadczeniami i przedstawią wyniki badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego oraz kreowania na tej bazie produktu turystycznego. Będzie też okazja do udziału w warsztatach oraz przewidziany jest konkurs wiedzy o turystyce kulinarnej.

Tematy konferencji:

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym – to nasza szósta edycja.

Poprzednie konferencje podejmowały następujące tematy:

 • 2020 r. – Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym.
 • 2019 r. – Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń.
 • 2018 r. – Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.
 • 2017 r. – Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych.
 • 2016 r. – Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.

Tematyka kolejnych edycji konferencji koresponduje ze sobą i każda kolejna konferencja wynika z potrzeb zakreślonych w poprzedniej. Przekaz pokoleniowy, rola edukacyjna turystyki kulinarnej, rozwój regionalnych tradycji i innowacyjność to pakiet tematyki, jaki towarzyszy nam podczas kolejnych edycji poświęconych turystyce kulinarnej.

Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla lokalnych społeczności i rozwoju regionu – staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym tradycyjne praktyki.

Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiedniej edukacji i przygotowania strategii działań rozwój tej formy może być utrudniony.

Odbiorcy konferencji:

Wydarzenie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

 • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków;
 • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
 • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
 • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
 • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
 • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej,
 • nauczycieli szkół średnich, studentów, uczniów branżowych szkół średnich.

W tym roku organizatorzy konferencji chcą położyć nacisk na zestawienie aspektu tradycji i innowacji w realizacji turystyki kulinarnej, która łączy poprzez przekaz tradycji pokolenia, uczy historii i przybliża tradycje oraz możliwość wdrażania innowacji zarówno w zakresie organizacyjnym jak też  przedmiotowym.  Stwarza możliwości rozwoju zainteresowania coraz szerszych grup odbiorców jak również przyczynia się do rozwoju  regionalnego i edukuje określone grupy społeczeństwa – turystów, jak również lokalne jak i branżowe społeczności w zakresie przedsiębiorczości. Takie podejście do turystyki kulinarnej jest spowodowane również sytuacją pandemiczną i post-pandemiczną i odpowiedzią na zaistniałą sytuację branży turystycznej, gastronomicznej i wszystkich zainteresowanych tą formą działalności. Podczas konferencji chcemy znaleźć odpowiedź na ile pandemia przyczyniała się do rozwoju innowacyjności w zakresie turystyki kulinarnej a na ile wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest naturalną koleją rzeczy i nie zależy od obecnej sytuacji.

Co raz częściej doświadczamy elementów innowacyjnych w przekazie wartości jakie niesie szeroko rozumiana turystyka kulinarna. Dotyczy to miejsc, formy przekazu, jak również osób zajmujących się tą tematyką. Dzisiejsza turystyka kulinarna to nie tylko podróżowanie do określonych destynacji, ale także wykorzystanie nowoczesnych technologii do przekazu wiedzy, jak też działania „na odległość” co w dobie pandemii i lookdownu stało się bezwzględną koniecznością.

Rozwijające się społeczeństwa, pomysłowość, przedsiębiorczość stają się podstawą do sięgania po kulinaria przez twórców kultury, gestorów bazy turystycznej, organizatorów życia społecznego a przede wszystkim w promowaniu miejsc, społeczności i regionów.

Kulinaria z niszowych, znanych jedynie wąskiemu gronu społeczności lokalnej przekształcają się w narzędzia przyciągające grona zainteresowanych.

Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grupy pokoleniowe, dla których zainteresowania i priorytety są odmienne.

Staje się więc zasadne z punktu widzenia nauki i praktyki sprecyzowanie:

 • kim są współcześni turyści kulinarni?
 • do jakiego pokolenia należą?
 • czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?

Kolejne pokolenia, które na skutek procesów unifikacji i globalizacji zwyczajów żywieniowych zatracają świadomość wartości tradycyjnych regionalnych kulinariów, potrzebują edukacji w zakresie tradycji ale także możliwości wykorzystania kulinariów w sposób innowacyjny. Stąd też podczas tegorocznej konferencji organizatorzy główny nacisk kładą na podkreślenie roli turystyki kulinarnej w przekazie tradycji ale także na innowacyjne formy docierania do zróżnicowanego odbiorcy. Przygotowanie oferty dla tych grup wymaga bowiem wiedzy i wysiłku.

Badania naukowe oraz działania branżowe przyczyniają się do identyfikacji atrybutów oraz barier, które mają wpływ na renesans kuchni polskiej.

Dzięki współpracy środowisk, wnioskom z badań i analiz, możliwe będzie stworzenie rekomendacji dla rozwoju turystyki kulinarnej, jako formy promocji Polski na arenie międzynarodowej, ale także rozwoju regionalnego naszego kraju.

PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy:

 1. Blok wystąpień merytorycznych
 2. Blok wystąpień praktyków, prezentacja dobrych praktyk, ofert i rozwiązań z obszaru turystyki kulinarnej

Dzień drugi:

 1. Warsztat tematyczny
 2. Debata i konkurs dla nauczycieli i uczniów branżowych szkół średnich

Kotlet babuni sous vide, czyli  algorytm udanej interpretacji tradycji kulinarnych – warsztat na wesoło.

Prowadząca: Aleksandra Chabiera

Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, jak produkty czy potrawy regionalne i tradycyjne mogą być interpretowane w nowoczesny sposób i tworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną i przewagę rynkową.

Wychodzimy z założenia, że podstawą jest rzetelna wiedza na temat lokalnych tradycji i to nie tylko kulinarnych, współpraca lokalna i to nie tylko z dostawcami oraz otwarcie na zróżnicowanie oferty i to nie tylko kulinarnej.

Przyjrzymy się różnym pomysłom i temu, na czym opierają siłę marki.

PROGRAM

Dzień pierwszy 18.11.21 (czwartek) (wystąpienia 20 minutowe)

9.00 – początek konferencji

Otwarcie konferencji: dr inż. Piotr Dominik

Powitanie gości: Rafał Szmytke – Prorektor SGTiH Vistula

Tomasz Kempka – Departament Marketingu. Polska Organizacja Turystyczna Wprowadzenie do tematyki:

9.30 – 10.00 – dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Badaczka kultury kulinarnej, dziennikarka, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS, autorka książek Innowacyjność w służbie tradycji

10cio lecie PSTK:

10.00 – 10.30 – dr hab. prof. AWF Poznań Karolina Buczkowska-Gołąbek. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej

Partnerstwo tradycji i innowacji – na podstawie doświadczeń wyjazdowych Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej

Blok I wystąpień:

10.30 – 10.50 – Żaneta Zatorska

Charakterystyka turystów kulinarnych – wstępne badania

10.50 – 11.10 – dr Małgorzata Buttitta. Dziennikarka i komentatorka, antropolożka, blogerka, autorka publikacji związanych z kulturą jedzenia

Jak dawny autor kulinarny „nakręca” turystykę (Włochy i Polska)

11.10 – 11.30 – Ewelina Nycz. MBA. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Politechnika Rzeszowska

Idea szlaków ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulinarnych na przykładzie Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki

11.30      –    11.50    –    Anna    Kornelia    Jędrzejewska.    Muzeum    Okręgowe    im    L. Wyczółkowskiego. Bydgoszcz

Pierniki w Kujawsko-Pomorskim. Koncepcja utworzenia regionalnego szlaku kulturowo- kulinarnego

11.50 – 12.10 – Konrad Chwedczuk. UPH Siedlce, PSW Biała Podlaska

Kuchnia góralska i jej znaczenie dla rozwoju turystycznego Południowej Polski na przykładzie szlaku oscypkowego

12.10 – 12.30 – Andrzej Szumowski. Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka

Spiritis Tourism – Polska Wódka elementem dziedzictwa i tradycji kultury

12.30 – 13.00 – PRZERWA OBIADOWA

Blok II wystąpień:

13.00 – 13.20 – prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina. SGGW

Tradycyjne i nowoczesne sposoby serwowania dan w gastronomii

13.20 – 13.40 – Konrad Chwedczuk. UPH Siedlce, PSW Biała Podlaska

Cukiernicze produkty regionalne i ich innowacyjność okiem nauczyciela i ucznia. Zachęta do podróży, wykorzystanie w dydaktyce szkolnej oraz jako narzędzie w zarządzaniu marką i popularyzacji regionu lubelskiego.

13.40 – 14.00 – dr inż. Marlena Pielak, dr inż. Piotr Sałek. SGGW

Wyroby cukiernicze – tradycja i innowacyjność

14.00 – 14.20 – dr Edyta Pijet-Migoń, dr Karolina Królikowska. WSB Wrocław

Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku

14.20 – 14.40 – dr inż. Katarzyna Korzeń. EnoPortal.pl

Enoturystyka jako ważna gałąź turystyki kulinarnej łącząca tradycje winiarskie z nowoczesnymi rozwiązaniami turystycznymi – rozwój i aktualny stan w Polsce

14.40 – 15.00 – Elżbieta Tomczyk-Miczka. Dziennikarka i podróżniczka. Autorka innowacyjnych albumów poświęconych kulturze kulinarnej Polski i świata. Laureatka Nagrody Magellana za najlepszy przewodnik kulinarny. Youtuberka i założycielka kanału Pora na Seniora

Wielkie badania małego ziemniaka Peru – ziemniaczana historia i perspektywa

15.00 – 15.20 – Paulina Graczyk. WSH Wrocław

Dziedzictwo lokalnych produktów regionalnych a innowacyjność. Studium przypadku na przykładzie Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina

15.20 – 15.40 – Monika Kucia. Kuratorka i reporterka kulinarna, ambasadorka polskich produktów regionalnych na świat, organizatorka innowacyjnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych z udziałem kulinariów

Teatr kulinarny na festiwalu Nowe Epifanie

15.40 – 16.00 – Anna Poreda. UŁ Łódź

Kuchnia polska w gastronomii hotelowej – tradycja i innowacyjność

16.00 – 16.20 – dr Małgorzata Szymańska. UMSC Lublin Szlaki kulinarne jako element rozwoju obszarów wiejskich

Blok III wystąpień – /spotkania z praktykami/:

16.20 – 16.40 – Agnieszka Kuś. agnieszkakus.pl „Patrzę i jem”

Epoka od kuchni, czyli muzeum Józefa Piłsudskiego on line

16.40 – 17.00 – dr inż. Marta Pisarek. KPU Krosno

Jadalne kwiaty jako innowacyjny produkt kulinarny.

17.00 – 17.20 – Joanna Ochniak. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukiernii

Kierunki rozwoju gastronomii i turystyki kulinarnej na terenach wiejskich

17.20 – 17.40 – Bogdan Gałązka. UMK Toruń. Szef kuchni i restaurator, historyk jedzenia.

Rola rekonstrukcji historycznej w turystyce kulinarnej

17.40 – 18.00  –  Maciej Barton. Ostoja Chobienice. Szef kuchni, badacz  lokalnej tradycji kulinarnej

Ostoja welness spa – miejsce z tradycją

18.00 – 18.20 – Marek Sosnowski.  „Proszę zdrowie – wegański catering dietetyczny”

Wegański catering dietetyczny – innowacja i tradycja

18.20 -18.40 – Katarzyna Sobieska, Wojciech Błaszczyk. Nadburzański Dom

Nadbużański Dom – kuchnia w rytmie natury

Dzień drugi 19.11.21 (piątek)

9.30 – 9.50 – Marta Siudak. Żywe Muzeum Obwarzanka. Kraków

Żywe Muzeum Obwarzanka

9.50 – 10.10 – Wioletta Łabuda-Iwaniak. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa – smaki dziedzictwa

10.10 – 10.30 – Anna Przyłuska – Stołeczne Biuro Turystyki

Kulinaria w promocji turystycznej Warszawy

10.30 – 11.00 – Hubert Gonera. Ambasador World Food Travel Association

Turystyka kulinarna w obliczu „New Green Deal” czyli jak innowacyjniej wykorzystać szanse nowej strategii „From Farm to Fork” UE dla rozwoju turystyki kulinarnej

11.00 – 11.45 – Aleksandra Chabiera. Główny specjalista ds zarządzania dziedzictwem. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Kotlet babuni sousvide, czyli algorytm udanej interpretacji tradycji kulinarnych

12.00 – 12.30 – Część warsztatowa – Aleksandra Chabiera

Kotlet babuni sousvide, czyli algorytm udanej interpretacji tradycji kulinarnych – warsztat na wesoło

Program konferencji

Aleksandra Chabiera

Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie.

Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej Dziedzictwo kulturowe w badaniach i pierwszego polskiego poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach.

Autorka koncepcji i redaktorka zbioru reportaży o wolontariacie dla dziedzictwa, wydanego przez NID we współpracy z Instytutem Reportażu. Uczestniczyła w międzynarodowych grupach roboczych i sieciach, min. HEREIN (European Heritage Network – jako przedstawiciel Polski w imieniu NID), EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage),  czy European Union and Cultural Heritage. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne. Prowadziła szkolenia dla uniwersyteckich klubów naukowych, Policji, regularnie szkoli samorządy i organizacje pozarządowe. Wykładała na studiach podyplomowych UAM Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w zakresie: komunikacji społecznej, projektowania i zarządzania projektami edukacyjnymi.

Czytaj mniej

Aleksandra Chabiera

Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzi…

Czytaj więcej

Formy uczestnictwa

 • Uczestnictwo pełne w dwóch dniach konferencji z wygłoszeniem referatu oraz uczestnictwem w warsztatach.
 • Uczestnictwo w dwóch dniach konferencji bez wygłoszenia referatu z uczestnictwem w warsztatach.

Ważne daty

Zgłoszenia tematów wystąpień podczas konferencji do 30.10.21

Zgłoszenie uczestnictwa bez wystąpienia w konferencji do 15.11.21

Przesłanie treści wystąpień do 10.11.21

Kontakt: p.dominik@vistula.edu.pl

Rada Ekspertów

 1. Aleksandra Chabiera
 2. Anna Kornelia Jędrzejewska,
 3. Elżbieta Tomczyk-Miczka
 4. Barbara Tekieli
 5. Hubert Gonera
 6. Wojciech Osiński
 7. Karol Przybylak

Komitet organizacyjny

 1. dr inż. Piotr Dominik – przewodniczący
 2. mgr Witold Drogoń
Serdecznie zapraszamy! Udział w konferencji jest bezpłatny. 18-19 listopada 2021 r. o godz. 9:00.
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.