UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk

dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk

dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
e-mail: e.hac-szymanczuk@vistula.edu.pl
Wydział: Turystyki i Rekreacji
Kierunek kształcenia: Dietetyka

Od 15.12.2005 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności,  Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie. W roku 2000/2001 ukończyła roczne studia podyplomowe o kierunku Organizacja i Zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.  Od 2018 r. jest członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika „Chłodnictwo” wydawanego przez SIGMA-NOT.  Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W latach 2016-2017 uczestniczyła w pracach międzynarodowego zespołu ekspertów ds. Zanieczyszczeń Żywności oraz ds. Higieny Żywności w ramach Elektronicznej Grupy Roboczej Komitetu KKŻ FAO/WHO.  W czasie pracy na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie trzykrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zespołową stopnia II za osiągnięcia naukowe (2007, 2017 i 2018). Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymała w latach 2007-2014 dwie nagrody zespołowe (2011 – II stopnia, 2014 – I stopnia) oraz dyplom uznania (2007) JM Rektora SGGW w Warszawie. Została również nagrodzona za osiągnięcia organizacyjne w roku 2012 (nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora SGGW). W czasie studiów doktoranckich uczestniczyła w kursie dla doktorantów z dziedziny technologii mięsa: „Fresh Meat Technology Course” organizowanym przez Department of Food Science, Agricultural University of Norway w Ås (23.06 – 27.06.2013, Norwegia). Nieco później, bo w czasie pracy na stanowisku adiunkta, uczestniczyła w programie VI Programie Ramowym UE (Food Quality and Safety) – „PathogenCombat” (2006-2008) jako członek polskiej grupy roboczej pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Ziarno, prof. SGGW.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • mikrobiologia ogólna i żywności;
  • jakość i bezpieczeństwo żywności;
  • substancje bioaktywne zawarte w roślinach;
  • wpływ substancji bioaktywnych na zdrowie człowieka;
  • niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.