UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Wpisy / Struktura studiów, stopnie i tryby

Struktura studiów, stopnie i tryby

Gdy wybierasz studia, najważniejszy jest kierunek. Sprawdzasz specjalności i program. To ważne, ponieważ studia powinny być zgodne z twoimi zainteresowaniami i zdolnościami. Przeglądając oferty napotykasz też na dodatkowe informacje – o stopniach i trybach studiowania. Dowiedz się, co się za tym kryje.

Polski system szkolnictwa wyższego oparty jest na trójstopniowej strukturze studiów.

1. Studia pierwszego stopnia

Przyjmowani są kandydaci, którzy mają świadectwo dojrzałości. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, czyli tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia potwierdzonego odpowiednim dyplomem. Dyplom ten umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową.

2. Studia drugiego stopnia

Przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 90 punktów ECTS. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową. Posiadacze tytułu magistra mogą podjąć studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia).

3. Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów. Studia umożliwiają uzyskanie tytułu magistra. Są oparte na zintegrowanym programie obejmującym zarówno kurs podstawowy, jak i pogłębioną specjalizację. Student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich. Ukończenie programu zapewnia kwalifikacje odpowiadające tytułowi magistra po studiach drugiego stopnia.

4. Studia trzeciego stopnia

Inaczej to studia doktoranckie, które trwają zwykle od 3 do 4 lat. Do studiowania może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny naukowej lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej. Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Przy wyborze studiów możesz postawić na określony tryb studiowania. Musisz określić, czy masz czas i warunki, by podjąć studia w trybie stacjonarnym. Jeśli pracujesz, mieszkasz daleko albo podróżujesz, możesz zdecydować się na tryb niestacjonarny lub online. Wszystko zależy od twojego pomysłu na życie, karierę zawodową oraz od warunków finansowych.

1. Studia stacjonarne

Studia stacjonarne to inaczej studia dzienne. Program jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych w uczelni wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów w wymiarze określonym standardami kształcenia dla tej formy studiów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

2. Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne to inaczej studia zaoczne. Kształcenie odbywa się w formie weekendowych zjazdów, zazwyczaj co 2-3 tygodnie. Studia niestacjonarne wiążą się z większym nakładem pracy własnej i poświęceniem czasu na samokształcenie. To rozwiązanie dla tych, którzy w tygodniu nie mają czasu na naukę, ponieważ np. realizują się zawodowo. Studia niestacjonarne dają możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin, co pozwala zyskać przewagę nad tymi kandydatami, którzy przez kilka lat zajmują się wyłącznie nauką. To także dobra okazja do usamodzielnienia się i finansowej niezależności.

3. Studia online

Program studiów online w większości jest realizowany za pośrednictwem platform e-learningowych przez Internet. Głównym narzędziem są webinary – to sesje internetowe na żywo, podczas których wykładowca prowadzi zajęcia ze studentami z wykorzystaniem kamery internetowej. Studenci mogą swobodnie zadawać wykładowcy pytania, a także komunikować się między sobą za pośrednictwem chatu. Wszystkie potrzebne materiały są zaś umieszczone na platformie internetowej. Są archiwizowane i każdy może do nich sięgać wiele razy. Studenci sami decydują, kiedy wysłuchają wykładów i przeczytają materiały.

Zajęcia w uczelni odbywają się jedynie na początku i na końcu semestru, podczas weekendowych sesji. W tradycyjnej formie odbywają się zaliczenia i egzaminy, bądź spotkania z wykładowcami i konsultacje.

Niezależnie od trybu studiów materiał, który trzeba opanować, jest taki sam. Taki sam jest również dyplom.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.