UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Konferencje / Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych

Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych

Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych

Słowo od organizatorów

Koniec XX i pierwsze dekady XXI wieku to z jednej strony okres intensywnego rozwoju zarówno wielkich miast, jak i turystyki, a z drugiej strony rosnąca świadomość wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi cała ludzkość. Wielkie miasta są w centrum opisanych zjawisk. Zamieszkuje je coraz większa liczba ludzi na wszystkich kontynentach, są miejscami, w których koncentruje się aktywność gospodarcza, kulturalna, naukowa, są także magnesem przyciągającym rosnącą liczbę podróży turystycznych. Nakładanie się różnych funkcji na ograniczonej przestrzeni jest zarówno szansą rozwojową, jak i potencjalnym źródłem konfliktów.

Intencją organizatorów jest, aby konferencja poświęcona roli turystyki w zrównoważonym rozwoju wielkich miast, stała się miejscem spotkania naukowców z różnych dyscyplin i praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, a zwłaszcza, aby stworzyła okazję do omówienia tych problemów, które są szczególnie ważne dla miast metropolitalnych w perspektywie ich zrównoważonego rozwoju. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy, co pozwoli na prezentowanie opinii i wyników badań z różnych krajów, kultur i środowisk.

Tematy konferencji

Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:


Turystyka wobec globalnych trendów

 1. Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
 2. Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
 3. Kontakty międzykulturowe.

Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

 1. Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
 2. Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
 3. Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
 4. Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
 5. Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
 6. Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
 7. Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.\

Patron honorowy

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Patronaty

Partnerzy

Patronaty medialne

Szczegóły programu

Dzień 1.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Uczelnie Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3

10:00 – 11:00Rejestracja, kawa powitalna
11:00 – 11:30Otwarcie konferencji, wystąpienia Honorowych Patronów
11:30 – 13:00Sesja plenarna
13:00 – 14:00Lunch, networking
14:00 – 15:30Obrady w sesjach tematycznych
Sesja I – prowadzona w jęz. polskim
Sesja II – prowadzona w jęz. angielskim
15:30 – 15:45Przerwa kawowa, networking
15:45 – 17:15Obrady w sesjach tematycznych
Sesja III – prowadzona w jęz. polskim
Sesja IV – prowadzona w jęz. angielskim
19:00Uroczysta kolacja/program dodatkowy

Dzień 2.

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Aleje Niepodległości 162, budynek C

9:30 – 11:00Sesja plenarna
11:00 – 11:15Przerwa kawowa, networking
11:15 – 12:45Obrady w sesjach
Sesja V – sesja dla doktorantów
Sesja VI – warsztat naukowo-branżowy
12:45 – 13:00Przerwa kawowa, networking
13:00 – 14:00Sesja plenarna
13:00 – 13:45 – obrady
13:45 – 14:00 zakończenie konferencji
14:00 15:00Lunch

Prof. Lučka Kajfež Bogataj,

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC),

Laureat pokojowej nagrody Nobla w 2007 r.

Profesor klimatologii na Uniwersytecie w Lublanie, obecnie zaangażowana w badanie scenariuszy zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystemy i dobrostan ludzi. W 2008 r. została wybrana wiceprzewodniczącą IPCC; w latach 2016 – 2017 członkini Grupy Ekspertów UNESCO ds. Deklaracji zasad etycznych w odniesieniu do zmian klimatu. Uczestniczka wielu naukowych projektów krajowych i międzynarodowych, autorka ponad 400 referatów naukowych, technicznych i dydaktycznych oraz około 110 publikacji w czasopismach recenzowanych.

Keynote speaker na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, ekspertka w zakresie zmian klimatycznych, ich wpływu na środowisko, zrównoważony rozwój i kwestie sprawiedliwości społecznej.

Czytaj mniej

Prof. Lučka Kajfež Bogataj,

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC),

Laureat pokojowej nagrody Nobla w 2007 r.

Profesor klimatologii na Uniwersytec…

Czytaj więcej

Dr hab. Wojciech Dziemianowicz

prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych od 2004 r., obecnie w Katedrze Geografii Miast i Planowanie Przestrzennego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Współpracownik wielu samorządów województw, miast i gmin.

Współtwórca strategii regionalnych, lokalnych oraz obszarów funkcjonalnych. W latach 2016-2018 był ekspertem wiodącym w procesie przygotowania Strategii #Warszawa2030.

Obecnie współtworzy strategie rozwoju województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Czytaj mniej

Dr hab. Wojciech Dziemianowicz

prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych od 2004 r., obecnie w Katedrze Geografii Miast i Planowanie Przestrzennego. Czło…

Czytaj więcej

Olivier Ponti

jest wiceprezesem firmy ForwardKeys Insights, która analizuje globalne trendy turystyczne i dostarcza informacji o wielkości i kierunkach podróży.

Jako ekspert w dziedzinie badań podróży i marketingu miejsc jest autorem wielu prac i analiz dotyczących identyfikacji nowych trendów w podróżowaniu, tworzenia modeli podróży, badania zdarzeń wpływających na zmiany w podróżowaniu i prognozowania trendów w turystyce. Dysponuje bogatym doświadczeniem badawczym jako wieloletni dyrektor badań nad turystyką w Paris Visitors & Convention Bureau i biurze Amsterdam Marketing.

Do 2018 był przewodniczącym Zespołu ds. Badań i Statystyki w międzynarodowej organizacji European Cities Marketing (ECM), której członkami są wiodące miasta o funkcjach turystycznych.

Czytaj mniej

Olivier Ponti

jest wiceprezesem firmy ForwardKeys Insights, która analizuje globalne trendy turystyczne i dostarcza informacji o wielkości i kierunkach podróży.

Jako ekspert w dziedzinie badań pod…

Czytaj więcej

Organizatorzy

 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Szkoła Główna Handlowa – Katedra Turystyki
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Społeczna Akademia Nauk – Katedra Marketingu i Turystyki
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki

Komitet naukowy

 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula – Przewodnicząca,
  t.skalska@vistula.edu.pl
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Biernacka, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka, AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk
 • dr hab. Jadwiga Berbeka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dr hab. Robert Bęben, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Ewa Dziedzic, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Magdalena Florek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • dr hab. Sylwia Kaczmarek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, profesor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
 • dr hab. Elżbieta Nawrocka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • dr hab. Agata Niemczyk, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • dr hab. Renata Seweryn, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dr hab. Jolanta Żyśko, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr Christos Anagnostopoulos, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Anthi Avloniti, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Krzysztof Celuch, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr Marcela Rebeca Contreras Loera, Universidad Tecnológica de Escuinapa
 • dr Tanya Dabeva, profesor University of Economics, Varna
 • dr Loukas Glyptis, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Konstantinos Kakoudakis, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Stoyan Marinov, profesor University of Economics, Varna
 • dr Maria Schicht, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • dr Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
 • dr Denka Zlateva, Profesor University of Economics, Varna

Komitet organizacyjny

Język konferencji

 • polski
 • angielski

Zakwaterowanie

Uczestnicy konferencji organizują zakwaterowanie i pokrywają jego koszty we własnym zakresie.

Organizatorzy umożliwiają uczestnikom konferencji publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w wydawnictwach gwarantujących przynajmniej 20 punktów MNiSW.

Lista wydawnictw

 1. Czasopismo „Miscellanea Geographica Regional Studies on Development”, 70 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Maciej Jędrusik, artykuły tylko w języku angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
 2. Czasopismo International Journal of Management and Economics, 40 pkt, wydawca Kolegium Gospodarki Światowej SGH; redaktor naczelny: Adam Szyszka, artykuły tylko w języku angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
 3. Czasopismo „The Journal of Intercultural Management (JOIM)”, 20 pkt, wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; redaktor naczelny: Łukasz Sułkowski, artykuły tylko w języku angielskim. Sprawdź stronę Tutaj
 4. Czasopismo „Turystyka Kulturowa”, 20 pkt, wydawca: KulTour Poznań; redaktor naczelny: Armin Mikos von Rohrscheidt, artykuły w języku polskim i angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
 5. Czasopismo „Prace i Studia Geograficzne”, 20 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Małgorzata Durydiwka, artykuły w języku polskim, Sprawdź stronę Tutaj
 6. Czasopismo „Studia Periegetica”, 20 pkt, wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; redaktor naczelny: Marek Nowacki, artykuły tylko w języku angielskim, dostępne w formule open access. Tutaj
 7. Udział w monografii naukowej (3), wydawcy:
  a. W języku polskim:
  I. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Grupa Uczelni Vistula) (20 pkt),
  II. Społeczna Akademia Nauk (20 pkt),
  b. W języku angielskim:
  I. SGH (20 pkt).

na zasadach Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, §12, pkt. 4, ust. 2;
Więcej informacji Tutaj

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.