UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Konferencje / Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń

Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń

Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń

Organizator Główny

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (SGTiR)

od 1.03.2019

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa

Szczegóły programu

Dzień 1.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Uczelnie Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3

10:00 – 11:00 Rejestracja, kawa powitalna

11:00 – 11:30 Otwarcie konferencji, wystąpienia Honorowych Patronów

11:30 – 13:00 Sesja plenarna

13:00 – 14:00 Lunch, networking

14:00 – 15:30 Obrady w sesjach tematycznych
Sesja I – prowadzona w jęz. polskim
Sesja II – prowadzona w jęz. angielskim

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa, networking

15:45 – 17:15 Obrady w sesjach tematycznych
Sesja III – prowadzona w jęz. polskim
Sesja IV – prowadzona w jęz. angielskim

19:00 Uroczysta kolacja/program dodatkowy

Dzień 2.

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Aleje Niepodległości 162, budynek C

9:30 – 11:00 Sesja plenarna

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa, networking

11:15 – 12:45 Obrady w sesjach
Sesja V – sesja dla doktorantów
Sesja VI – warsztat naukowo-branżowy

12:45 – 13:00 Przerwa kawowa, networking

13:00 – 14:00 Sesja plenarna

13:00 – 13:45 Obrady

13:45 – 14:00 Zakończenie konferencji

14:00 15:00 Lunch

 dr Lucy Long,

badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio, członek Instytutu Smithsona (największego kompleksu muzeów i instytucji badawczych na świecie), zaangażowana w budowanie mostów i wspieranie synergii pomiędzy nauką a sektorem publicznym w dziedzinie kulinariów. Dr Long jest autorką wielu programów publicystycznych i popularyzatorskich oraz książek, w których ukazuje wielodyscyplinarny charakter tradycji kulinarnych i kultury kulinarnej oraz potencjał kulturowy i poznawczy, jaki niesie zgłębianie powiązań pomiędzy różnymi aspektami nauk o żywności, turystyce, etnografii.

Czytaj mniej

 dr Lucy Long,

badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio, członek Instytutu Smithsona (największego kompleksu muzeów i instytucji badawczych na świecie), zaangażowana …

Czytaj więcej

Organizatorzy

 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Szkoła Główna Handlowa – Katedra Turystyki
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Społeczna Akademia Nauk – Katedra Marketingu i Turystyki
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki

Komitet Naukowy

 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula – Przewodnicząca,
  t.skalska@vistula.edu.pl
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Biernacka, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka, AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk
 • dr hab. Jadwiga Berbeka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dr hab. Robert Bęben, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Ewa Dziedzic, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Magdalena Florek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • dr hab. Sylwia Kaczmarek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, profesor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
 • dr hab. Elżbieta Nawrocka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • dr hab. Agata Niemczyk, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • dr hab. Renata Seweryn, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dr hab. Jolanta Żyśko, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr Christos Anagnostopoulos, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Anthi Avloniti, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Krzysztof Celuch, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr Marcela Rebeca Contreras Loera, Universidad Tecnológica de Escuinapa
 • dr Tanya Dabeva, profesor University of Economics, Varna
 • dr Loukas Glyptis, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Konstantinos Kakoudakis, University of Central Lancashire – Cyprus
 • dr Stoyan Marinov, profesor University of Economics, Varna
 • dr Maria Schicht, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • dr Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
 • dr Denka Zlateva, Profesor University of Economics, Varna

Komitet Organizacyjny

Język konferencji

 • polski
 • angielski

Forma i koszt uczestnictwa

 • Uczestnictwo bez publikacji – 450 PLN brutto.
 • Uczestnictwo pełne – 2 dni konferencji, impreza towarzysząca, publikacja – 1190 PLN brutto.
 • Doktoranci – sesja dla doktorantów – 1 dzień konferencji, publikacja – 700 PLN brutto.
 • Doktoranci – uczestnictwo pełne – 2 dni konferencji, impreza towarzysząca, publikacja – 890 PLN brutto.

Opłaty nie obejmują kosztów zakwaterowania.

Zakwaterowanie

Uczestnicy konferencji organizują zakwaterowanie i pokrywają jego koszty we własnym zakresie.

Organizatorzy umożliwiają uczestnikom konferencji publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w wydawnictwach gwarantujących przynajmniej 20 punktów MNiSW.

Lista wydawnictw

Czasopismo „Miscellanea Geographica Regional Studies on Development”, 70 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Maciej Jędrusik, artykuły tylko w języku angielskim
Czasopismo International Journal of Management and Economics, 40 pkt, wydawca Kolegium Gospodarki Światowej SGH; redaktor naczelny: Adam Szyszka, artykuły tylko w języku angielskim
Czasopismo „The Journal of Intercultural Management (JOIM)”, 20 pkt, wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; redaktor naczelny: Łukasz Sułkowski, artykuły tylko w języku angielskim
Czasopismo „Turystyka Kulturowa”, 20 pkt, wydawca: KulTour Poznań; redaktor naczelny: Armin Mikos von Rohrscheidt, artykuły w języku polskim i angielskim
Czasopismo „Prace i Studia Geograficzne”, 20 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Małgorzata Durydiwka, artykuły w języku polskim
Czasopismo „Studia Periegetica”, 20 pkt, wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; redaktor naczelny: Marek Nowacki, artykuły tylko w języku angielskim, dostępne w formule open access

Udział w monografii naukowej (3), wydawcy:

W języku polskim:
I. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Grupa Uczelni Vistula) (20 pkt),
II. Społeczna Akademia Nauk (20 pkt),

W języku angielskim:
I. SGH (20 pkt).

na zasadach Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, §12, pkt. 4, ust. 2; Więcej informacji znajdziesz tutaj

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań, analiza oraz oszacowanie szans i zagrożeń rozwoju turystyki kulinarnej w XXI wieku.

Dyskusja w trakcie konferencji ma koncentrować się na potrzebach turystów, podaży ofert turystycznych, sposobach przygotowania produktu kulinarnego, działaniach marketingowych oraz metodach zarządzania produktem.

Organizatorzy chcą położyć nacisk na międzynarodowy charakter turystyki kulinarnej zgodnie z tezą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów odwiedzających określoną destynację. Ich zainteresowanie jest korzystne dla lokalnych społeczności i rozwoju regionów.
Turystyka kulinarna jest też narzędziem promocji określonych miejsc i czynnikiem podtrzymującym żywą tradycję
By mogła się ona rozwijać potrzebna jest odpowiednie nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne.
Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się więc już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale również poszczególne grupy pokoleniowe, których priorytety są odmienne. Staje się zasadne, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki, sprecyzowanie kim są współcześni turyści kulinarni i jakie są ich priorytety; na ile dziedzictwo kulinarne jest dla nich warte poznania; jakie są ich potrzeby i jaki jest sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego.

W trakcie konferencji będą więc omawiane następujące tematy:

 • Teoria turystyki kulinarnej.
 • Transfer pokoleniowy i międzykulturowy w turystyce kulinarnej, przekazywanie tradycji.
 • Wykorzystanie nowych technologii i nowoczesnych możliwości do podtrzymywania tradycji i przekazywania wiedzy pomiędzy pokoleniami.
 • Działania Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej.
 • Działania World Food Travel Association.
 • Blogi promujące turystykę kulinarną.
 • Kanon kuchni polskiej kształtowany przez pokolenia – produkty tradycyjne i regionalne.
 • Postrzeganie polskich kulinariów na świecie.
 • Zainteresowanie tradycjami kulinarnymi przedstawicieli różnych pokoleń.
 • Odbiorca, kim jest turysta kulinarny?
 • Model dzisie
 • jszy i docelowy turystyki kulinarnej.
 • Współpraca w tworzeniu oferty dla turysty kulinarnego.
 • Turystyka kulinarna okiem marketingowca – marki lokalne, kulinarny produkt turystyczny, sposoby promocji, budowanie marki, tworzenie wizerunku atrakcyjności turystycznej w zakresie tradycji kulinarnej, działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
 • Turystyka kulinarna w rozwoju regionalnym, dobre praktyki w Polsce i na świecie.
 • Budowanie regionalnej oferty dla przedstawicieli różnych pokoleń w zakresie turystycznego produktu kulinarnego.
 • Turystyka kulinarna w praktyce.
 • Żywe muzea kulinarne – Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Wódki.
 • Zróżnicowane oferty dla różnych pokoleń odbiorców.
 • Rozwój polskiego winiarstwa w służbie enoturystyki.

Serdecznie zapraszamy
23-24 maja 2019 r.

KONTAKT:
dr inż. Piotr Dominik, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
p.dominik@vistula.edu.pl

TERMINARZ

Zgłoszenie działu w konferencji z propozycją tematu wystąpienia z określeniem priorytetów udziału, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: p.dominik@vistula.edu.pl30.04.2019
2. Przesłanie abstraktu wystąpienia Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: p.dominik@vistula.edu.pl20.03.19
3. Opłata konferencji Opłata Konferencyjna 2019 Nr konta: Bank: Volkswagen Bank Nr rachunku: 18 2130 0004 2001 0474 5600 000130.04.2019
Opłata podstawowa – ( w cenie udział w konferencji i materiały konferencyjne, przerwy kawowe lunche i kolacja, atrakcje dodatkowe, wycieczka, prawo do publikowania w ZN Vistula/monografa 2019)450 PLN
Opłata podstawowa z publikacją w PiZ ( w cenie udział w konferencji i materiały konferencyjne, przerwy kawowe lunche i kolacja, atrakcje dodatkowe, wycieczka, prawo do publikowania w Przedsiębiorczość i Zarzadzanie)1000 PLN
Dodatkowo opłata – nocleg w Centrum Konferencyjnym290 PLN – pokój  jednoosobowy 340 PLN – pokój dwuosobowy

Współorganizator i Patron honorowy

Patronat Honorowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Robert Andrzejczyk

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

Partner operacyjny

„Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń” – ogólnopolska konferencja naukowa w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawna Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji), Społeczna Akademia Nauk oraz Instytut Wiedzy i Umiejętności zapraszają do udziału w konferencji poświęconej turystyce kulinarnej i kulinarnym produktom tradycyjnym pt. „Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego z ośrodków zainteresowanych tematyką turystyki kulinarnej oraz podejmujących badania w tym obszarze.

Konferencja jest adresowana do:

 • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków, studentów;
 • pracowników sektora turystycznego;
 • reprezentantów samorządów lokalnych;
 • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
 • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
 • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
 • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej.

Obradom plenarnym będą towarzyszyły warsztaty, pokazy i degustacje.

W programie konferencji jest też wycieczka do wybranego przez organizatorów miejsca związanego z kulinarnym produktem turystycznym.

Poprzednie edycje konferencji dotyczyły następujących tematów:

 • Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.
 • Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych.
 • Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.
 • Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu.
 • Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza.
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.