UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Konferencje / Konferencja pt. „Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Konferencja pt. „Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Konferencja pt. „Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Start: 19.10, godz. 9:00

Koniec: 20.10, godz. 12:30

Link do transmisji I dnia konferencji: Link

Link do transmisji II dnia konferencji: Link

O konferencji

Słowo od organizatorów:

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula wraz z partnerem wydarzenia ma przyjemność zaprosić już po raz siódmy na konferencję naukowo-branżową poświęconą turystyce kulinarnej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 pazdziernika 2023 r. i będzie przeprowadzone w formule online. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 9:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Cel konferencji:

Celem tegorocznej konferencji jest prezentacja prac, wymiana poglądów oraz wspólna dyskusja nad kierunkami i perspektywami rozwoju turystyki kulinarnej. Wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego oraz kreowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego w oparciu o wydarzenia związane z turystyką kulinarną.

Priorytetowe działania, mające służyć rozwojowi turystyki zrównoważonej, obejmują:

 • propagowanie przez turystykę zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą, kreowanie otwartości i tolerancji,
 • dążenie do zachowania i ochrony zasobów przyrody oraz rdzennej kultury,
 • włączenie do rozwoju turystyki w regionach ich mieszkańców (już na etapie planowania) oraz kreowanie nowych źródeł dochodów ludności,
 • ukierunkowanie branży turystycznej na zmniejszenie ilości odpadów oraz oszczędność energii i wody, stymulowanie proekologicznych zachowań wśród kadry turystycznej, lokalnych społeczności i turystów,
 • promowanie polityki otwartego systemu rynkowego w turystyce, wolnej wymiany usług turystycznych podporządkowanej zasadom zrównoważonego rozwoju i respektującej prawo ochrony środowiska.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym – to już nasza szósta edycja!

Poprzednie konferencje podejmowały następujące tematy:

 • 2021 r. – Turystyka kulinarna – tradycja i innowacyjność.
 • 2020 r. – Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym.
 • 2019 r. – Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń.
 • 2018 r. – Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.
 • 2017 r. – Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych.
 • 2016 r. – Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.

Odbiorcy konferencji:

Wydarzenie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

 • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków,
 • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych,
 • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych,
 • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej,
 • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej,
 • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej,
 • nauczycieli szkół średnich, studentów, uczniów branżowych szkół średnich.

Program konferencji: Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju

I Dzień Konferencji 19.10.2023 (czwartek)

 • 9.00 – Rozpoczęcie konferencji (spot Mazowsza), powitanie uczestników dr inż. Piotr Dominik
 • 9.30 – Powitanie uczestników przez JM Rektora SGTiHVistula, dr hab. Krzysztofa Celucha, prof. SGTiHV
 • 9.45 – Wystąpienie pana Rafała Szmytke, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
 • 10.00 – dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek – wykład wprowadzający: Zrównoważony rozwój i turystyka kulinarna, jak to połączyć?

I Blok tematyczny:

 • 10.30 – 10.50  – prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, SGGW – Polska kuchnia regionalna i produkty regionalne współcześnie
 • 10.50 – 11.10  – dr inż. Joanna Nowicka, Akademia Nauk Stosowanych – Ekologistyka i turystyka – współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • 11.10 – 11.30 – dr Joanna Omieciuch, Uniwersytet w Siedlcach – Turystyka kulinarna w zgodzie z naturą
 • 11.30 – 11.50 – Karolina Pruchniewicz, Prawo Akoholowe – Od winnicy do kielicha. Prawne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju
 • 11.50 – 12.10 – Hubert Gonera, Landbrand – Turystyka kulinarna szansa na zrównoważoną ofertę turystyczną dla Basenu Morza Bałtyckiego. Przykład projektu BASCIL
 • 12.10 – 12.30 – dr Piotr Majdak, Krzysztof Błoński, AWF Warszawa –Dziedzictwo kulinarne jako czynnik rozwoju turystyki zrównoważonej: przykład serbskiej Wojwodiny
 • 12.30 – 12.50 – dr Piotr Geise, SGTiHV  – Wyspa Hiddensee, konsekwencja działania prowadząca do zrównoważonego rozwoju
 • 12.50 – 13.10 – dr hab. Michał Roman, SGGW – Turystyka w czasach pandemii covid-19: przegląd badań naukowych
 • 13.30 – 14.00 – przerwa obiadowa

II Blok tematyczny:

 • 14.00 – 14.20 – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski – Street food – między tradycją a globalizacją – ujęcie geograficzne
 • 14.20 – 14.30 – dr Dominik Borek, dyrektor Dep.Turystyki MSiT. MSiT, SGH – Gastronomia jako obszar regulacji przez ministra właściwego ds. turystyki
 • 14.30 – 14. 40 – Krzysztof Steiman, w-ce dyrektor Dep. Marketingu i Komunikacji POT – Polskie miasta w prestiżowym Przewodniku Michelin Guide
 • 14.40 – 15.00 – Natalia Boitot, Urząd Miasta Stołecznego warszawy. BWM, Zespół Inicjatyw Międzynarodowych, Anna Przyłuska-Kwiatkowska, Stołeczne Biuro Turystyki UM Warszawa – Warszawski Food Lab – innowacje na rzecz ograniczenia marnowania żywności. Zrównoważony rozwój – Turystyka kulinarna Warszawy
 • 15.00 – 15. 20 – dr inż. Magdalena Woźniczko, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – Turystyka kulinarna a zrównoważony rozwój miasta Łodzi
 • 15.20 – 15.40 – dr Małgorzata Butitta – Italia i Italiani – tożsamość kulinarna w genach
 • 15.40  – 16.00 – Elżbieta Tomczyk Miczka, Fundacja Eurointegracja – W krainie szczęśliwej świni  oraz  Mintuu Toikka, Fundacja Ecohuelva – When ecology meet health
 • 16.00 – 16.20 – Karol Przybylak, Biokurier – Konserwa jako produkt turystyczny
 • 16.20 – 16.40 – Aleksandra Chabiera – Kulinarne wykopaliska. O archeologii żywności

Zakończenie I dnia konferencji

II Dzień Konferencji 20.10.23 (piątek)

 • 9.00 – Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji – dr inż. Piotr Dominik
 • 9.00 – 9.20 – dr Małgorzata Szymańska, Uniwersytet MC-S w Lublinie – Rola produktów lokalnych w zrównoważonym rozwoju
 • 9.20 – 09.40 – Łukasz Modelski  – Organizacja kulinarnych imprez w Zamku Liw w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki
 • 9.40 – 10.00– dr Bogdan Gałązka – Lokalność, użyteczność, oszczędność. Role z przeszłości w służbie zrównoważonego rozwoju turystyki kulinarnej
 • 10.00 – 10.20 – dr Magdalena Kubal-Czerwińsk, Uniwersytet Jagieloński, WGiG, IG – Czy kultura wpływa na perspektywy i strategie postępowania szefów kuchni w ograniczaniu marnowania żywności w restauracjach? – przyczynek do dyskusji
 • 10.20 – 10.40 – Anna Kornelia Jędrzejewska, Pałac Ostromecko-Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – Od źródła Marii do Doliny Wisły. Dziedzictwo kulinarne w Pałacach Ostromecko – Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 • 10.40 – 11.00 – Agnieszka Kuś, Patrzę i jem – Jewish Food, Tour of Poland – żydowska wycieczka kulinarna
 • 11.00 – 11.20 – Żaneta Zatorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Smaki Małopolski – kulinarne wizytówki regionu
 • 11.20 – 11.40  – dr inż Marlena Pielak, SGGW – Oferta wegańska jako element zrównoważonego rozwoju
 • 12.00 – Dyskusja i podsumowanie części plenarnej
 • 12.30 – 15.00 – Warsztat: „Od idei do działania” – narzędzia turystyki kulinarnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prowadzący/ moderator warsztatu:  dr inż. Piotr Dominik

Organizatorzy zastrzegają, iż program może ulec zmianie

Partner Wydarzenia:

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Prelegenci:

Magdalena Tomaszewska-Bolałek

Orientalista, badaczka kultury kulinarnej, autorka książek, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS. Zdobywczyni nagród kulinarnych w tym: wielu Gourmand World Cookbook Awards, Prix de la Littérature Gastronomique, Diamond Cuisine Award i Nagrody Magellana. Zajmuje się badaniami nad historią i antropologią jedzenia, a także turystyką oraz dyplomacją kulinarną. Prowadzi kursy, szkolenia oraz wykłady. Przygotowuje programy i strategie z zakresu turystyki oraz dyplomacji kulinarnej. Promuje kuchnię polską za granicą. Prowadziła wykłady o polskiej kulturze kulinarnej dla Guangdong University of Foreign Studies, Pekińskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych Er Wai czy Chulalongkorn University w Bangkoku.

Czytaj mniej

Magdalena Tomaszewska-Bolałek

Orientalista, badaczka kultury kulinarnej, autorka książek, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS. Zdobywczyni nagród kulinarnych w tym: wielu Gourmand World C…

Czytaj więcej

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dyrektor biura Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz specjalista ds. promocji.  Całe życie związana z turystyką, mimo ukończenia Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych w zakresie organizacji produkcji filmowej w Łódzkiej Filmówce. Kilkanaście lat doświadczeń z własnego Biura Turystycznego „Krakus”, które obecnie prowadzi, pilot wycieczek zagranicznych. Dziennikarka turystyczna, przez lata związana z „Dziennikiem Polskim” w Krakowie, dla którego pisała reportaże do sobotniego dodatku „Podróże”.  Tworzy też teksty dla prasy branżowej, jest w zespole redakcyjnym „Aktualności Turystycznych” – internetowego czasopisma Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wykładowca na wyższych uczelniach turystycznych, m.in. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, gdzie prowadziła przedmiot – Regionalne Atrakcje Kulinarne.
Autorka cyklu felietonów o tematyce kulinarnej w czasopiśmie „Wprost”

Autorka książek:
– Małopolska Palce lizać. Przewodnik kulinarny po regionie
– Przygoda z Małopolską oraz Adventure in Małopolska
– Małopolska Trasa smakoszy. Przewodnik po karczmach regionalnych Małopolski
– Tajemnice zbójników czyli Skarby Podhala

Czytaj mniej

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dyrektor biura Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz specjalista ds. promocji.  Całe życie związana z turystyką, mimo ukończenia Wydziału Prawa i Administracji na Uniwe…

Czytaj więcej

Małgorzata Buttitta

Italianistka (UW) i antropolożka kultury (Uniwersytet w Palermo). Ekspertka w dziedzinie antropologii jedzenia oraz historii i tradycji kulinarnych. Specjalistka od kultury i tradycji polskich, włoskich oraz basenu morza Śródziemnego.

Badaczka dziejów oraz kulinariów wsi i dworu Wschodniego Mazowsza.

Wykładowczyni i prelegentka w Polsce i we Włoszech, uczestniczka konferencji i międzynarodowych programów edukacyjnych, jurorka na polskich i międzynarodowych konkursach kulinarnych.
Również dziennikarka – food writer, a także komentatorka włoskiej sceny politycznej.

Autorka „Niezapomnianej kuchni Warmii i Mazur”, „W dawnej kuchni pogranicza polsko-litewskiego” oraz literackiego przekładu „Włoskiej sztuki dobrego gotowania” Pellegrina Artusiego.

Założycielka i prezeska Fundacji Convivium-uczta (Akademia Pana Wielądko), która zajmuje się kulinariami w sposób interdyscyplinarny o charakterze edukacyjnym, służąc każdemu odbiorcy, od uczniów, przez pasjonatów i badaczy historii kuchni, kucharzy, po Koła Gospodyń Wiejskich.

Obecnie kończy prace nad odnalezionym w archiwach rękopiśmiennym, bogatym zbiorem przepisów i notatek gospodarskich (1807-1864) Marcjanny z Jawornickich Oborskiej z Proszewa w ziemi liwskiej, a także pisze książkę o wschodnim wybrzeżu morza Śródziemnego.

Czytaj mniej

Małgorzata Buttitta

Italianistka (UW) i antropolożka kultury (Uniwersytet w Palermo). Ekspertka w dziedzinie antropologii jedzenia oraz historii i tradycji kulinarnych. Specjalistka od kultury i tr…

Czytaj więcej

Bogdan Gałązka

Szef kuchni i restaurator, historyk jedzenia specjalizujący się w rekonstrukcji historycznej kuchni średniowiecza i późnego renesansu. Przez trzynaście lat był współwłaścicielem Gothic Restaurant znajdującej się na Zamku w Malborku. Obecnie prowadzi Stolica Café w przestrzeni Kina Iluzjon, siedziby Filmoteki Narodowej w Warszawie. Laureat prestiżowej nagrody Szef Roku Kuchni Tradycyjnej 2019 przyznawanej przez Gault & Millau Polska. Autor artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz trzech ksiąg kulinarnych: Smak Gothicu, Kuchnia Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego w Malborku, Kuchnia Królów Polskich na Zamku w Malborku. Absolwent Culinary Academy of New York. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (działania na rzecz upowszechniania kultury). Obecnie jest w trakcie uzyskania tytułu doktora z pracą na temat życia i twórczości XIX-wiecznego kucharza Jana Szyttlera.

Czytaj mniej

Bogdan Gałązka

Szef kuchni i restaurator, historyk jedzenia specjalizujący się w rekonstrukcji historycznej kuchni średniowiecza i późnego renesansu. Przez trzynaście lat był współwłaścicielem Goth…

Czytaj więcej

Hubert Gonera

Twórca szlaków i projektów kulinarnych w Polsce w tym Szlaku kulinarnego Centrum Gdyni, Białostockiego Szlaku Kulinarnego, Poznańskiego Szlaku Kulinarnego – Kulinarny Poznań, Szlaku Kulinarnego Smaki Gdańska, Słowińskiego Szlaku Rybackiego. Swoją wiedzą wspierał rozwój wielu inicjatyw kulinarnych: Szlak kulinarny Opolski Biftyj, Podkarpackie Smaki, Dolnośląskie Smaki, Szlaku Jabłkowy w Warce, Podlaskie Smaki, Pomorskie Prestige, My Fish – Ryba od naszych rybaków (popularyzacja kuchni opartej o ryby bałtyckie na Pomorzu Zachodnim). Twórca kulinarnej marki lokalnej Dobra Marka. Członek Rady Programowej Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne akredytowanego przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Trener z zakresu marki lokalnej i kulinariów. Organizator pierwszych w kraju szkoleń i konferencji dotyczących turystyki kulinarnej między innymi podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni i podczas Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Współautor Strategii rozwoju etnoturystyki w Polsce. Jego pomysłem jest ogólnopolska impreza Noc Restauracji – Smaki Polski, która od 2012 roku promuje polskie smaki najwyższej jakości w restauracjach na terenie całego kraju. Zaangażowany w inicjatywę Poznańscy Kucharze Razem oraz w akcje popularyzujące polskie produkty wysokiej jakości w restauracjach. Juror konkursów kulinarnych. Marzeniem, które realizuje jest wypromowanie polskiej kuchni, by stała się modna w kraju i daleko poza jego granicami.

Czytaj mniej

Hubert Gonera

Twórca szlaków i projektów kulinarnych w Polsce w tym Szlaku kulinarnego Centrum Gdyni, Białostockiego Szlaku Kulinarnego, Poznańskiego Szlaku Kulinarnego – Kulinarny Poznań, Szlaku K…

Czytaj więcej

Aleksandra Chabiera

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej Dziedzictwo kulturowe w badaniach i pierwszego polskiego poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Autorka koncepcji i redaktorka zbioru reportaży o wolontariacie dla dziedzictwa. Uczestniczyła w międzynarodowych grupach roboczych i sieciach, min. EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage), HEREIN (European Heritage Network) – jako przedstawicielka Polski w imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w którym pracowała od 2008 do 2022 roku. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków, strategii lokalnych i rozwoju opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne. Prowadziła szkolenia dla uniwersyteckich klubów naukowych, Policji, regularnie szkoli samorządy i organizacje pozarządowe.

Czytaj mniej

Aleksandra Chabiera

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacj…

Czytaj więcej

Organizator

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Formy uczestnictwa

 • Uczestnictwo pełne w dwóch dniach konferencji z wygłoszeniem referatu oraz uczestnictwem w warsztatach.
 • Uczestnictwo w dwóch dniach konferencji bez wygłoszenia referatu z uczestnictwem w warsztatach.
 • Autorstwo rozdziału w przygotowywanej, punktowanej, cyklicznej monografii pod red dr inż. P. Dominika

Ważne daty

Zgłoszenia tematów wystąpień podczas konferencji do 1.10.23

Zgłoszenie uczestnictwa bez wystąpienia w konferencji do 10.10.23

Przesłanie treści wystąpień do 17.10.23

Kontakt: p.dominik@vistula.edu.pl

Rada Ekspertów

Aleksandra Chabiera

Anna Kornelia Jędrzejewska

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Bogdan Gałązka

Maciej Barton

Hubert Gonera

Rafał Szmytke

Karol Przybylak

Komitet organizacyjny

Piotr Dominik – przewodniczący

Patronat merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Prosimy o wypełnienie formularza do 10.10.2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.