UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Konferencje / Konferencja pt. „Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym”

Konferencja pt. „Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym”

Konferencja pt. „Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym”

Słowo od organizatorów

Organizatorzy konferencji proponując tematykę jej kolejnej edycji, chcieli położyć nacisk na edukacyjny charakter turystyki kulinarnej, która łączy pokolenia, uczy historii i przybliża tradycje oraz stwarza możliwości rozwoju regionalnego i edukuje lokalne społeczności w zakresie przedsiębiorczości.

Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla miejscowych społeczności i rozwoju regionu. Staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym żywą tradycję. Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiednich działań i przygotowania ta forma nie będzie się rozwijać.

Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grupy pokoleniowe, których zainteresowania i priorytety są odmienne. Staje się więc zasadne, z punktu widzenia nauki i praktyki, sprecyzowanie kim są współcześni turyści kulinarni. Do jakiego pokolenia należą, czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?

Edukacji wymagają kolejne pokolenia, które na skutek procesów unifikacji i globalizacji zwyczajów żywieniowych zatracają świadomość wartości tradycyjnych regionalnych kulinariów. Stworzenie oferty dla nowych pokoleń wymaga przygotowania producentów żywności, gestorów bazy noclegowo-żywieniowej oraz organizatorów turystyki.

Dla organizatorów konferencji tematyka edukacyjnej roli turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym wydaje się bardzo aktualna, a podjęcie jej może przynieść wiele wniosków, które można wykorzystać w projektowaniu rozmaitych form turystyki kulinarnej.

Cele konferencji

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie intensyfikacji turystyki kulinarnej, edukacji poprzez tę formę turystyki oraz wpływu turystyki kulinarnej na rozwój regionalny.

Tematy konferencji

Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:

Odbiorcy

 • bieżące edukowanie zainteresowanych przedsiębiorców w zakresie rozwijania działalność w obszarze turystyki kulinarnej;
 • różne formy edukacji turystów;
 • edukacja młodego pokolenia jako potencjalnego odbiorcy tradycji kulinarnych oraz kontynuatora tych tradycji;
 • kulinaria jako przedmiot edukacji;
 • narzędzia edukacji;
 • konieczność edukacji lokalnych społeczności;
 • działalność gastronomiczna, turystyczna, kulturowa;
 • element dobrostanu ekonomicznego widziany oczami przedsiębiorców, samorządów, gospodarzy regionów, organizacji, grup działania;
 • narzędzia promocji kulinariów lokalnych i regionalnych;
 • kulinaria jako potencjał rozwoju regionalnego;
 • dobre praktyki rozwoju turystyki kulinarnej;
 • szlaki kulinarne, sieciowanie produktów kulinarnych;
 • wykorzystanie kulinariów dla rozwoju turystyki;
 • wykorzystanie kulinariów dla rozwoju regionów;
 • tradycje i zwyczaje kulinarne w budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej;
 • współpraca jako element sukcesu w rozwoju regionalnym;
 • sposoby podnoszenia atrakcyjności regionów przy wykorzystaniu lokalnych walorów kulinarnych;
 • sposoby aktywizacji terenów wiejskich.

Konferencja jest skierowana do następujących grup odbiorców:

 • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków, studentów;
 • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
 • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
 • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
 • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
 • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Podczas tegorocznej konferencji wystąpią i głos zabiorą:

 • Erik Wolf – założyciel i prezes Światowego Stowarzyszenia Podróży Kulinarnych (World Food Travel Association – WFTA),
 • Dr Lucy Long – wieloletnia badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio,
 • Fabio Parascecoli – profesor nauk o żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu na Uniwersytecie Nowojorskim.

Podczas dwudniowego spotkania planowane są: 

 • wystąpienia przedstawicieli gości instytucjonalnych: Prezesa POT, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Dyrektora Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi;
 • wystąpienie i dyskusja z udziałem Erika Wolfa, którą poprowadzą zaproszeni goście – eksperci;
 • debata na temat modelu kształcenia dla gastronomii, którą poprowadzi Maciej Barton a uczestnikami będą zaproszeni praktycy i edukatorzy;
 • debata nt.: Kulinaria, edukacja, marka, rozwój regionu, którą poprowadzi Hubert Gonera, a udział wezmą zaproszeni przez niego goście – eksperci;
 • warsztaty tematyczne, do których poprowadzenia zaprosiliśmy Aleksandrę Chabierę oraz Huberta Gonerę;
 • wystąpienia zaproszonych i zgłoszonych ekspertów i badaczy z zakresu tematyki konferencji, zajmujących się edukacją i turystyką kulinarną.

Erik Wolf

jest specjalistą w dziedzinie turystyki kulinarnej. Uznawany za jej kreatora, zajmuje się doradztwem i tworzeniem strategii w tej dziedzinie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników turystyki w wielu krajach. Jest cenionym i profesjonalnym mówcą.

Jako ekspert współpracuje m.in. z CNN, BBC, The Wall Street Journal, Forbes. Jest także doradcą UNESCO w zakresie programu gastronomii Sieci Miast Kreatywnych.

Erik Wolf jest założycielem i prezesem Światowego Stowarzyszenia Podróży Kulinarnych (World Food Travel Association – WFTA) z siedzibą w Portland. Założył również firmę Savor Search, której jest prezesem. Firma zajmuje się pośrednictwem w kontaktach pomiędzy producentami a nabywcami produktów przemysłu kulinarnego.

Jest koordynatorem światowych badań nad turystami kulinarnymi, prowadzonych w 10-u krajach pod patronatem WFTA.

Czytaj mniej

Erik Wolf

jest specjalistą w dziedzinie turystyki kulinarnej. Uznawany za jej kreatora, zajmuje się doradztwem i tworzeniem strategii w tej dziedzinie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracownikó…

Czytaj więcej

Fabio Parasecoli

jest profesorem nauk o żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego badania dotyczą związków między jedzeniem, kulturą popularną i polityką, szczególnie w projektowaniu żywności. Jest działaczem żywieniowym, specjalistą w zakresie kultur żywienia, produktów regionalnych, ich rejestracji i promocji, doradcą wielu rządów i instytucji w dziedzinie kreowania wysokiej jakości żywności regionalnej, redaktorem monumentalnej sześciotomowej Cultural History of Food, autorem wielu opracowań z dziedziny historii i kultur jedzenia, felietonistą portalu Huffington Post, na którym publikował materiały również o żywności polskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Studiował kultury wschodnioazjatyckie i nauki polityczne w Rzymie, Neapolu i Pekinie. Przez wiele lat był korespondentem w USA dla Gambero Rosso, włoskiego prestiżowego magazynu kulinarnego. Fabio Parasecoli jest autorem książek: Al Dente, Feasting Our Eyes, Food, Film, and Cultural Citizenship in the US (2016, wspólnie z Laurą Lindenfeld) i Knowing Where It Comes From, Labeling Traditional Foods to Compete in a Global Market (2017). Prowadzi konsultacje i projektuje dla firm spożywczych i inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Czytaj mniej

Fabio Parasecoli

jest profesorem nauk o żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego badania dotyczą związków między jedzeniem, kulturą popularną i polityką, szczególnie …

Czytaj więcej

Doctor Lucy Long

To wieloletnia badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio, członek (Senior Research Fellow) Smithsonian Institution (największego kompleksu muzeów i instytucji badawczych na świecie, z siedzibą w Nowym Jorku), założycielka i dyrektorka Center for Food and Culture, zaangażowana w budowanie mostów i wspieranie współdziałania pomiędzy nauką a sektorem publicznym w dziedzinie kulinariów.

Jest wykładowcą akademickim i autorką programów publicystycznych i popularyzatorskich, autorką książek, w których ukazuje wielodyscyplinarny charakter tradycji kulinarnych i kultury kulinarnej oraz potencjał kulturowy i poznawczy, jaki niesie zgłębianie powiązań pomiędzy różnymi aspektami nauk o żywności, turystyce i etnografii.Lucy Long jest autorką takich prac jak: Kulinarna Turystyka (2004), Regionalna Amerykańska Kultura Żywności (2009), Ethnic American Food Today: A Cultural Encyclopedia (2015); The Food and Folklore Reader (2015); Ethnic American Cooking: Recipes for Living in a New World (2016); oraz nadchodzące wspomnienia związane z komfortowym jedzeniem (wyd. z Michaelem Owenem Jonesem, University of Mississippi Press, 2017) i Honey: A Global History (Reaktion Press, 2017).

Czytaj mniej

Doctor Lucy Long

To wieloletnia badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio, członek (Senior Research Fellow) Smithsonian Institution (największego kompleksu muzeów i instyt…

Czytaj więcej

Aleksandra Chabiera

Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej Dziedzictwo kulturowe w badaniach i pierwszego polskiego poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Autorka koncepcji i redaktorka zbioru reportaży o wolontariacie dla dziedzictwa, wydanego przez NID we współpracy z Instytutem Reportażu. Uczestniczyła w międzynarodowych grupach roboczych i sieciach, min. HEREIN (European Heritage Network – jako przedstawiciel Polski w imieniu NID), EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage),  czy European Union and Cultural Heritage. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne. Prowadziła szkolenia dla uniwersyteckich klubów naukowych, Policji, regularnie szkoli samorządy i organizacje pozarządowe. Wykładała na studiach podyplomowych UAM Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w zakresie: komunikacji społecznej, projektowania i zarządzania projektami edukacyjnymi.

Czytaj mniej

Aleksandra Chabiera

Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzi…

Czytaj więcej

Hubert Gonera

twórca szlaków i projektów kulinarnych w Polsce w tym Szlaku kulinarnego Centrum Gdyni, Białostockiego Szlaku Kulinarnego, Poznańskiego Szlaku Kulinarnego – Kulinarny Poznań, Szlaku Kulinarnego Smaki Gdańska, Słowińskiego Szlaku Rybackiego. Swoją wiedzą wspierał rozwój wielu inicjatyw kulinarnych: Szlak kulinarny Opolski Biftyj, Podkarpackie Smaki, Dolnośląskie Smaki, Szlaku Jabłkowy w Warce, Podlaskie Smaki, Pomorskie Prestige, My Fish – Ryba od naszych rybaków (popularyzacja kuchni opartej o ryby bałtyckie na Pomorzu Zachodnim). Twórca kulinarnej marki lokalnej Dobra Marka. Członek Rady Programowej Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne akredytowanego przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Trener z zakresu marki lokalnej i kulinariów. Organizator pierwszych w kraju szkoleń i konferencji dotyczących turystyki kulinarnej między innymi podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni i podczas Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Współautor Strategii rozwoju etnoturystyki w Polsce. Jego pomysłem jest ogólnopolska impreza Noc Restauracji – Smaki Polski, która od 2012 roku promuje polskie smaki najwyższej jakości w restauracjach na terenie całego kraju. Zaangażowany w inicjatywę Poznańscy Kucharze Razem oraz w akcje popularyzujące polskie produkty wysokiej jakości w restauracjach. Juror konkursów kulinarnych. Marzeniem, które realizuje jest wypromowanie polskiej kuchni, by stała się modna w kraju i daleko poza jego granicami.

Czytaj mniej

Hubert Gonera

twórca szlaków i projektów kulinarnych w Polsce w tym Szlaku kulinarnego Centrum Gdyni, Białostockiego Szlaku Kulinarnego, Poznańskiego Szlaku Kulinarnego – Kulinarny Poznań, Szlaku K…

Czytaj więcej

Formy uczestnictwa

 • Uczestnictwo pełne w dwóch dniach konferencji z wygłoszeniem referatu oraz uczestnictwem w warsztatach.
 • Uczestnictwo w dwóch dniach konferencji bez wygłoszenia referatu z uczestnictwem w warsztatach.
 • Uczestnictwo w konferencji bez wygłoszenia referatu, bez uczestnictwa w warsztatach.
 • Dodatkowa chęć publikacji rozdziału w planowanej monografii.

Ważne daty

Zgłoszenia tematów wystąpień podczas konferencji do 30.09.20

Zgłoszenie uczestnictwa bez wystąpienia w konferencji do 18.10.20

Przesłanie treści wystąpień do 15.10.2020

Przesłanie tekstów do publikacji w monografii Edukacyjna rola turystyki kulinarnej do 1.11.2020

Wskazówki dla autorów

Kontakt: p.dominik@vistula.edu.pl

Rada Naukowa i Programowa

 • prof. dr hab. Elżbieta Biernacka, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński;
 • prof. Fabio Parasecoli, New York University;
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, prezes
 • Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej;
 • dr hab. Przemysław Charzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • dr hab. Anna Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • dr hab. Dorota Świtała-Trybek, profesor Uniwersytetu Opolskiego;
 • dr hab. Zygmunt Kruczek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki;
 • dr hab. Barbara Pabian, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 • dr hab. Teresa Skalska, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • dr hab. Jolanta Żyśko, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • dr inż. Piotr Dominik, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter, Uniwersytet Morski w Gdyni ;
 • dr Michał Koskowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • dr Natalia Mętrak-Ruda, #polishfood;
 • dr Dominik Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych;
 • dr Mateusz Rogowski, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr Magdalena Tomaszewska Bolałek, SWPS, Uniwersytet Humanistyczno Społeczny;
 • mgr Aleksandra Chabiera, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • mgr Anna Kornelia Jędrzejewska, Muzeum Okręgowe Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
 • mgr Anna Kozłowska, Uniwersytet Łódzki.

Rada Ekspertów

 • Erik Wolf
 • Elżbieta Tomczyk-Miczka
 • Barbara Tekieli
 • Hubert Gonera
 • Wojciech Osiński
 • Karol Przybylak
 • Barbara Tutak

Komitet organizacyjny

 • dr inż. Piotr Dominik – przewodniczący
 • dr Michał Koskowski
 • mgr Aleksandra Chabiera
 • mgr Witold Drogoń
 • mgr Hubert Gonera
 • mgr Anna Kozłowska
Prosimy o wypełnienie formularza do 18 października 2020 r.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.