UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Konferencje / Kierunki rozwoju infrastruktury czasu wolnego metropolii warszawskiej na przykładzie Dzielnicy Bemowo

Kierunki rozwoju infrastruktury czasu wolnego metropolii warszawskiej na przykładzie Dzielnicy Bemowo

Kierunki rozwoju infrastruktury czasu wolnego metropolii warszawskiej na przykładzie Dzielnicy Bemowo

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapraszają na konferencję Kierunki rozwoju infrastruktury czasu wolnego metropolii warszawskiej na przykładzie Dzielnicy Bemowo. Będzie ona kontynuacją badań, jakie SGTiH Vistula przeprowadziła w 2019 r.  na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bemowo. Dotyczyły one preferencji mieszkańców dotyczących spędzania czasu wolnego oraz zapewnienia niezbędnej infrastruktury (turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej) oraz potrzeb mieszkańców w zakresie rozbudowy placów zabaw. Jednym z ważniejszych wniosków wynikających z badań było wskazanie, iż rozwój infrastruktury czasu wolnego w dzielnicach m.st. Warszawy powinien być zsynchronizowany z działaniami ościennych gmin wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej.

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2021 roku w kampusie akademickim Grupy Uczelni Vistula przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie w Auli 2A w godz. 10:00 – 17:00. Wstęp wolny.

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w wydawnictwie SGTiH Vistula.

Uwaga! Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, a dostęp do wersji online będzie podany w oddzielnym komunikacie. Teksty referatów zostaną dostarczone uczestnikom w postaci elektronicznej.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego z ośrodków zainteresowanych tematyką spędzania czasu wolnego oraz podejmujących badania w tym obszarze.

Odbiorcy konferencji:

 • przedstawiciele nauki, badacze, dydaktycy;
 • przedstawiciele wszystkich samorządów gminnych Regionu Warszawskiego Stołecznego;
 • osoby zainteresowane rozwojem lokalnym.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie wyników i omówienie badań przeprowadzonych w 2019 r. przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Wychodzimy naprzeciw potrzebom samorządów terytorialnych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w obszarze rekreacji, turystyki i kultury. Chcemy pomóc w określeniu kierunków działań samorządów wchodzących w skład tzw. Regionu Warszawskiego Stołecznego w zakresie prowadzenia we współpracy z jednostkami naukowymi badań preferencji rekreacyjnych mieszkańców i turystów oraz tworzenia wspólnych planów rozwoju infrastruktury czasu wolnego.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

09.00-10.00 – rejestracja uczestników, kawa, herbata,

10.00-12.00 – referaty przedstawicieli samorządów

12.00-12.30 – przerwa kawowa

12.30-14.00 – referaty pracowników nauki

14.00-15.00 – poczęstunek

15.00-16.30 – d.c. referatów

16.30-17.00 – pytania i podsumowanie.

17.00 – zakończenie konferencji

Przedstawiciele Samorządów m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo

 1. Mgr Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
 2. Mgr Paweł Sajnog, Główny Specjalista w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m.st. Warszawy – Realizacja Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy
 3. Mgr Piotr Żółtowski – absolwent AWF, Urząd Dzielnicy Bemowo, Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich – Produkt turystyczny oraz rekreacyjny dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz okolicznych gmin metropolii warszawskiej
 4. Mgr Anna Kotuniak, Główny Specjalista w Stołecznym Biurze Turystyki w Warszawie – Polityka turystyczna m.st. Warszawy czyli jak szyć turystykę na miarę miasta

Przedstawiciele nauki (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie)

 1. Dr hab. Leszek Butowski, prof. UŁ, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Geografii Uniwersytetu Łódzkiego – Przestrzeń czasu wolnego przestrzenią równowagi: dylematy teoretyczne i uwarunkowania praktyczne
 2. Dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula, dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH – Wpływ turystyki na gospodarkę wielkich miast
 3. Dr Marta Derek Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji – Co Warszawiak robi w parku? O wykorzystaniu miejskich terenów zielonych przez mieszkańców metropolii
 4. Dr Krzysztof Łopaciński, Instytut Turystyki SGTiH Vistula – Infrastruktura czasu wolnego. Place zabaw. Oczekiwania mieszkańców Warszawy w badaniach na terenie gminy Bemowo
 5. Mgr Rafał Szmytke, Prorektor SGTiH Vistula, absolwent AWF Warszawa Wydz. Prawa i Admin. UW – Komunikacja marketingowa w procesie budowania wizerunku marki.
 6. Mgr Waldemar Błaszczuk Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie, wykładowca WSSP w Lublinie i SGTiH Vistula w Warszawie, specjalista w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej – Perspektywy rozwoju infrastruktury czasu wolnego turystów i mieszkańców dzielnicy Bemowo
 1. Prof. dr hab. Aleksander Ronikier – Rektor SGTiH Vistula, AWF Warszawa
 2. Dr hab. Jolanta Żyśko, prof. AWF, AWF Warszawa, Prorektor ds. Promocji i Rozwoju Uczelni, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Zarządzania, Organizacji i Ekonomii
 3. Dr hab. Leszek Butowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego/
 4. Dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula – Dziekan Wydziału Turystyki i Hotelarstwa SGTiH Vistula
 5. dr Michał Ryszard Koskowski, adiunkt w Zakładzie Badań Nad Gospodarką Turystyczną w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej
 6. Dr Krzysztof Łopaciński, Instytut Turystyki SGTiH, kierownik zespołu badawczego Rozwój infrastruktury Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy a preferencje spędzania czasu wolnego mieszkańców
 7. Mgr Rafał Szmytke, Prorektor SGTiH Vistula
 8. Mgr Aleksandra Gajewska, poseł na Sejm R.P.
 9. Mgr Urszula Kierzkowska, burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.