UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Konferencje / Konferencja pt. „Turystka kulinarna na rzecz dziedzictwa kulturowego”

Konferencja pt. „Turystka kulinarna na rzecz dziedzictwa kulturowego”

Konferencja pt. „Turystka kulinarna na rzecz dziedzictwa kulturowego”

Start: 17.04, godz. 10:00

Koniec: 18.04, godz. 16:00

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Warszawa, ul. Stokłosy 3

Słowo od organizatorów:

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula wraz z partnerem wydarzenia ma przyjemność zaprosić już po raz siódmy na konferencję naukowo-branżową poświęconą turystyce kulinarnej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17 – 18.kwietnia 2024 r. i będzie przeprowadzone w formule stacjonarnej. Szczegóły w programie konferencji

Cel konferencji:

Celem tegorocznej konferencji jest prezentacja prac, wymiana poglądów oraz wspólna dyskusja nad kierunkami i perspektywami rozwoju turystyki kulinarnej Wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego w kontekście jego miejsca w dziedzictwie kulturowymw oparciu o wydarzenia związane z turystyką kulinarną.

Szczególne miejsce w tegorocznej edycji ma zaprezentowanie dobrych praktyk w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu turystyki kulinarnej. Wśród prelegentów i osób prowadzących warsztaty mamy czołowych ekspertów i praktyków wdrażających te dobre praktyki w działalność praktyczną.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym – to już nasza ósma edycja!

Poprzednie konferencje podejmowały następujące tematy:

 • 2023 r – Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • 2021 r. – Turystyka kulinarna – tradycja i innowacyjność.
 • 2020 r. – Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym.
 • 2019 r. – Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń.
 • 2018 r. – Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.
 • 2017 r. – Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych.
 • 2016 r. – Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.

Odbiorcy konferencji:

Wydarzenie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

 • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych,
 • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych,
 • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej,
 • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej,
 • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej,
 • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków,
 • nauczycieli szkół średnich, studentów, uczniów branżowych szkół średnich.

17.04. – PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

09:30  – Otwarcie konferencji: JM Rektor SGTiH Vistula – dr hab. Krzysztof Celuch, prof. SGTiH Vistula
Powitanie uczestników: dr inż. Piotr Dominik
Prowadzenie: Hubert Gonera (angielski)

10:00 – 10:30 –  Jak wykorzystać zainteresowanie turystów z całego świata dziedzictwem kulinarnym?  Erik Wolf (założyciel i dyrektor generalny World Food Travel Association Hiszpania/USA)
Czym interesują się turyści kulinarni i jakie segmenty można wśród nich wyróżnić? Jakie kompetencje powinni posiadać menedżerowie i promotorzy destynacji kulinarnych? Jak wyszkolić profesjonalną kadrę do obsługi turystyki kulinarnej?  Co składa się na przemyślaną strategię destynacji turystyki kulinarnej?

10:30 – 10:45 – Sesja Q&A z Erikiem Wolfem

10:45 – 11:00 – Przerwa kawowa

11:00 – 11:15  – Jak wygląda przyszłość dziedzictwa kulinarnego, jaką misję i jakie działania może spełniać? Niclas Fjellström, Koordynator Globalny (Szwecja).
Jak wykorzystać potencjał dziedzictwa kulinarnego dla rozwoju turystyki? Prezentacja podejścia sieci Dziedzictwa Kulinarnego do rozwoju, analiza modeli rozwoju w różnych częściach świata i Europy.

11:15 – 11:30 – Sesja Q&A z Niclasem Fjellström

11:30 – 12:00 – Dziedzictwo przyrodnicze i kulinarne jako fundament oferty turystyki kulinarnej Europejskiego Regionu Gastronomicznego Saimaa 2024. Anu-Anette Varho i Sari Kaasinen (Saimaa, Finlandia)
Jakie wyjątkowe doświadczenia w turystyce kulinarnej oferuje region Saimaa? Co morsowanie i muzyka karelska mają wspólnego z gotowaniem? Jakie kroki podjęła Saimaa na drodze do stania się europejskim regionem gastronomicznym? Co region planuje osiągnąć dzięki tytułowi?

12:00 12:15 Sesja Q&A z Regionem Saimaa

12:15 – 13:30 – Przerwa na lunch i networking – poczęstunek przygotowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

13:00 – 16:00 – Sesja warsztatowa: Jak budować destynację turystyki kulinarnej w oparciu o dziedzictwo i nastawioną na zrównoważony rozwój i sukces. [sala warsztatowa]
Prowadzenie: Erik Wolf, Niclas Fjellström, (angielski), Hubert Gonera (polski).

Adresat warsztatów:

 1. Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych (miast, województw, powiatów, gmin, związków międzygminnych),
 2. Izby i organizacje turystyczne i trzeciego sektora (ROT, LOT, LGD, stowarzyszenia i fundacje)
 3. Hotele, pensjonaty i restauracje

Moderacja: Erik Wolf, Niclas Fjellström, (angielski), Hubert Gonera (polski).

13:30 – 18:00 Sesja zgłoszonych wystąpień [sala plenarna]

13:30 Sesja plenarna, prowadzący: dr hab. Michał Roman, prof. SGGW

13:30 – 14:00 – Pro Memoria Hanna Szymanderska – Maciej Barton

14:00 – 14:30 – Muzeum, które gotuje ….,czyli dyplomacja kulinarna z historią w tle. Realizacje programu „Ogród-kuchnia stół” – dr Marta Sikorska, UMK w Toruniu, Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie, Paulina Szulist – Płuciniczak Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie, Adrian Ordakowski Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie

14:30 – 14:50 – Restauracja w Muzeach jako przykład Turystki Kulinarnej na rzecz dziedzictwa kulturowego – dr Bogdan Gałązka, „Stolica Cafe” – Szef Patron

14:50 – 15:10 – Dziedzictwo kulinarne województwa kujawsko-pomorskiego w edukacji i praktyce – dr Olga Smoleńska, UMK w Toruniu

15:10 – 15:30 – Żydowskie dziedzictwo kulinarne a oferta turystyki kulinarnej w Polsce – Agnieszka Kuś, „Patrzę i jem”

15:30 – 15:50 – Szlak kulinarny „Śląskie smaki” jak przykład dziedzictwa kulinarnego województwa śląskiego – dr Anna Staszewska, prof. AG, dr Grzegorz Jankowski, prof. AG,  Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

15:50 – 16:10 – Z królewskiego nadania. Spichlerz Koronny Korony Północnego Krakowa – marka wspierana tradycją – Elżbieta Tomczyk-Miczka

16:30 – 16:50 – Konkursy kulinarne elementem promocji Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” oraz dziedzictwa kulturowego  Wielkopolski – Liliana Kubiak, Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego

16:50 – 17:10 – Dlaczego warto promować dziedzictwo kulinarne? – dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek

17: 10 – 17:50 – Zarządzanie łańcuchem w turystyce kulinarno-kulturowej: strategie logistyczne wspierające promocję i ochronę dziedzictwa kulinarnej kuchni  lokalnej – dr inż. Joanna Nowicka, Akademia Nauk Stosowanych Angeliusa Silesiusa  w Wałbrzychu

19:00 – 21:00 – Kolacja integracyjna – restauracja Let’s Nibble. 


18.04. – DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI

9:30 – Powitanie dr inż. Piotr Dominik
Prowadzenie: dr Piotr Dominik (Polski)

9:30 – 10:30 – W drodze do gwiazd – prezentacja działań promujących restauracje Michelin w Polsce – przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej + panel dyskusyjny z przedstawicielami MSiT, POT, WOT, Restauratorów

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

11:00 – 12:00 – Tradycje kulinarne na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO – procedura aplikacyjna czyli  jak się znaleźć w zacnym gronie – Katarzyna Sadowska-Mazur kierownik zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

12:30 – 14:00 Sesja warsztatowa: Jak uruchomić nowy potencjał turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich i przygotować producentów i przetwórców rolnych do stania się atrakcją turystyczną – prezentacja podejścia stosowanego w europejskich regionach Morza Bałtyckiego w ramach międzynarodowego projektu BASCIL. Prowadzenie: Hubert Gonera, landbrand, [sala warsztatowa]

Adresat warsztatów:

 1. Przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego,
 2. Właściciele zakładów przetwórstwa spożywczego na obszarach wiejskich (np. mleczarni serów, tłoczni soków, winnic, piekarni i innych zakładów rzemieślniczych)
 3. Rolnicy ekologiczni i tradycyjni, którzy chcą rozpocząć działalność turystyczną

14:00 – 14:30 Lunch – poczęstunek przygotowany przez Dwór Mościbrody

14:30 17:00  Sesja zgłoszonych wystąpień [sala plenarna]
14:30 Sesja plenarna, prowadząca: dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, prof. AWF Poznań

14:30 – 14:50 – Potencjał dziedzictwa kulturowego wsi a turystyka kulinarna – prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, SGGW

14:50 – 15:10 – Usługa gastronomiczna jako inny rodzaj usługi turystycznej w świetle zmian Dyrektywy 2015/2302″ – dr Dominik Borek, SGH, MSiT

15:10 – 15:30 – O wakacyjnych spotkaniach dzieci z dziedzictwem kulinarnym – dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, prof. AWF Poznań

15:30 – 15:35 – Szlaki kulinarne Mazowsza jako przykład dziedzictwa kulinarnego województwa mazowieckiego – dr inż. Marlena Pielak, SGGW

15:50 – 16:10 – Kulinarna mapa Polski – skarbnica inspiracji oferty gastronomicznej pt. Gromada poleca – Renata Długaszek, dyrektor hotelu Gromada Centrum w Warszawie

16:10 – 16:30 – Jak smakuje Małopolska? – kulinarna podróż po regionie – Żaneta Zatorska, UE Kraków

16:30 – 16:50 – Sery cypryjskie – Yusuf Suleyman, Drewbor

Partner Wydarzenia:

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logo "25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego"
Logo Michelin 2023 oraz Polish Tourism Organizsation
Logo Gromada
Logo Mścibrody Dwór
Logo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prelegenci:

Zdjęcie Erik Wolf

Erik Wolf  – założyciel i dyrektor zarządzający WFTA

„Kiedy miłośnicy kuchni myślą o wielkich kulturach kulinarnych Europy często przychodzą im na myśl Francja, Włochy i Hiszpania. Szkoda, bo wiele wspaniałych kultur kulinarnych jest prawie niezauważanych. Miłośnicy dobrej kuchni zawsze będą szukać nowych i różnorodnych produktów i doświadczeń. Polska scena kulinarna oferuje nieoczekiwane rozkosze, od rogali świętomarcińskich i innych słodkości po szeroki wachlarz wódek i nalewek, piw, win, treściwych i smacznych zup, smakowitych serów, aż po segment fine dine z gwiazdkami Michelin. Polska ma ogromny i jeszcze nie rozwinięty potencjał żeby przyciągać turystów kochających kulinaria i napoje, nie tylko w miastach ale także na wsiach, bliżej miejsc gdzie produkty są wytwarzane I uprawiane. Kiedy uda się odpowiednio zorganizować zasoby, Polska może pojawić się jako następna nieodkryta destynacja kulinarna na mapie świata

Zdjęcie Hubert Gonera

Hubert Gonera – certyfikowany ambasador World Food Travel Association (WFTA) reprezentuje Polskę w największej organizacji zajmującej się wspieraniem rozwoju i promocją turystyki kulinarnej na świecie.

„Jako przedstawicielowi Polski bardzo zależy mi na skupieniu wysiłków wszystkich środowisk budujących ofertę turystyki kulinarnej w naszym. Moim marzeniem i celem jest skupienie wszystkich działań, które tworzą przebogatą ofertę turystyki kulinarnej w kraju i ich promocja na rynku krajowym i międzynarodowym. Myślę tutaj o genialnych szlakach turystyki kulinarnych, muzeach smaku oraz touroperatorów kulinarnych jak i przewodników ale także o lokalnych grupach działania i stowarzyszeniach turystycznych o zasięgu regionalnym i lokalnym.”

Zdjęcie Niclas Fjellström

Niclas Fjellström – europejski koordynator Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Szwecja

„Odpowiedź na to jak wzmocnić tożsamość regionalną jest bardzo prosta. Powinniśmy przede wszystkim być dumni i czerpać z tego co mamy w swoim regionie, ponieważ to jest zawsze coś unikalnego, coś czego nie znajdziemy nigdzie indziej. ……Dziedzictwo kulinarne, to coś co otrzymaliśmy w spadku i za co przyjęliśmy tym samym odpowiedzialność……”

Zdjęcie Anu-Anette Varho

Anu-Anette Varho  – Project Specialist, Saimaa European Region of Gastronomy

Zdjęcie Sari Kaasinen

Sari Kaasinen – Project Director, Saimaa European Region of Gastronomy

„Celem współpracy, zainspirowanej fenomenem Saimaa, jest wyniesienie wschodniej Finlandii obok Laponii i Helsinek jako destynacji turystyki kulinarnej
Region Saimaa dołączył już do sieci Międzynarodowego Instytutu Gastronomii, Kultury, Sztuki i Turystyki, w której szkoli się i wspiera zrównoważone obszary lokalnej turystyki żywnościowej, a także budowana jest międzynarodowa sieć wiedzy eksperckiej w dziedzinie turystyki. W ciągu najbliższych kilku lat spodziewani są międzynarodowi goście, media, targi i konkursy, na przykład dotyczące produkcji.
Prace przygotowawcze prowadził trzyosobowy zespół pracujący do marca nad fenomenem Saimaa, w skład którego wchodzili kierownik projektu Sari Kaasinen, koordynatorka Anu-Anette Varho i kierownik ds. komunikacji Jonna Ekroos.”

Organizator

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Logo Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Logo Landbrand
Logo IWIU

Udział w konferencji:

Płatny – 300 zł

W cenie: udział w dwóch dniach konferencji zgodnie z programem

Dodatkowo płatny udział w warsztacie 17.04:  Jak budować destynację turystyki kulinarnej w oparciu o dziedzictwo i nastawioną na zrównoważony rozwój i sukces. Erik Wolf – 1850zł

Dodatkowo płatny udział w warsztacie 18.04:   Jak uruchomić nowy potencjał turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich i przygotować producentów i przetwórców rolnych do stania się atrakcją turystyczną. Hubert Gonera – 615 zł

Dodatkowo płatny udział w kolacji integracyjnej – 250 zł

Dodatkowo płatny udział w Wycieczce Warszawskim Szlakiem Kulinarnym – 180 zł (w cenie: przewodnik, degustacje i poczęstunek)

Cena nie uwzględnia noclegów

Serdecznie zapraszamy!

Formy uczestnictwa

 • Uczestnictwo pełne w dwóch dniach konferencji z możliwością wygłoszenia referatu po zatwierdzeniu tematu
 • Uczestnictwo w dwóch dniach konferencji bez wygłoszenia referatu
 • Autorstwo rozdziału w przygotowywanej, punktowanej, cyklicznej monografii pod red dr inż. P. Dominika

Ważne daty

Zgłoszenia tematów wystąpień podczas konferencji do 1.04.2024

Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty do 1.04.2024

Landbrand nr konta 15109017370000000120061498

Rada Ekspertów

Aleksandra Chabiera

Anna Kornelia Jędrzejewska

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Bogdan Gałązka

Maciej Barton

Hubert Gonera

Rafał Szmytke

Karol Przybylak

Witold Wróbel

Komitet organizacyjny

Piotr Dominik – przewodniczący

Kontakt: p.dominik@vistula.edu.pl

Patronat merytoryczny

Logo "Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej"
Logo World Foodtravel Association
Logo FoodTrex Poland
Logo Culinary Heritage

Patronat honorowy

Logo "Polska Organizacja Turystyczna"
Logo "Ministerstwo Sportu i Turystyki"

Patronat medialny

Logo Biokurier.pl
Logo "Wiadomości Turystyczne"
Logo "Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej"
Logo "Poradnik Restauratora"
Logo Nowa Turystyka
Logo Wasza Turystyka

nowaturystyka.pl

Prosimy o wypełnienie formularza do 01.04.2023 r.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.